Accelereret udvikling - et nyt økosystem

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Morten Wagner
Head of department, IdemoLab

Dansk forskning er i den internationale superliga. På den samlende excellence-indikator indtager dansk forskning en 3. plads i EU. På EU Innovation Union Scoreboard opnår Danmark gentagne gange høje placeringer, men ikke på den værdi, som omsættes i form af nye produkter og nye vækstvirksomheder. Derfor er der et gab i evnen til at omsætte nye idéer til produkter, som sættes i produktion og på markedet. DELTA vil søge at lukke dele af dette gab igennem et nyt økosystem for accelereret udvikling.

1. Markeds- og samfundsbehov

I de senere år er fokus øget på at sikre produktion i Danmark. Samtidig har såvel det offentlige som private øget investeringerne i innovation – men i praksis har vi endnu ikke set en øget vækst i innovationsevnen fx antallet af nye produkter eller produktioner. Der mangler noget til bedre at binde processen sammen fra innovation til produktion.

I samme periode har mange virksomheder og hele brancher i stedet oplevet markante ´disruptions´ baseret på teknologiske eller markedsmæssige skred. Singularity University har igennem de seneste 5 år fået større og større opmærksomhed for deres iagttagelser om eksponentiel udvikling. Alligevel er det meget få virksomheder, som er lykkedes med at omsætte inspirationen herfra til rent praktisk at skabe en radikal ændring af deres forretning og deres måde at udvikle på.

DELTA ser årligt mere end tusinde produkter og idéer, hvoraf en fortsat alt for stor andel aldrig kommer på markedet. Alt for mange idéer strander på tegnebrættet eller er så langtrukne i deres udvikling, at de misser vinduet i markedet eller investorernes/ejernes tålmodighed. Der er behov for at gøre noget anderledes[1].

Store virksomheder: De fleste har både kapital og kompetencer til at lykkes med højteknologisk produktudvikling, men savner agilitet og kreativitet, når de rammes af store eksterne udfordringer. I stedet for har de erfaring og produktionsviden at give videre til andre.

Mellemstore virksomheder: Mange har haft succesfulde år med kvalitetsprodukter igennem 80’erne og 90’erne, men er for manges vedkommende ramt af en mæthed og står overfor generationsskifte. Det er i denne virksomhedsstørrelse, at DELTA registrerer flest fejl under test og udvikling.

Små virksomheder: DELTA ser igennem arbejdet med Væksthuse, opfindermiljøer og opstartsvirksomheder, at der er en masse energi, som går tabt. Udover mangel på kapital, lider de små virksomheder under mangel på rampe til at vokse sig større, udvikle produkter og gå i produktion. Omvendt kan de bidrage med en masse kreativitet og agilitet.

Figur: Baseret på DELTA observationer og analyser af testforløb og fejlkilder.

Hver virksomhedsstørrelse har et særkende både at bidrage med og få hjælp til. DELTA ønsker at bygge et økosystem, hvor udvikling fra idé til produktion kan accelereres for alle størrelser. Mindre og hurtigere forløb med de rette kompetencer, og med involvering af hele værdikæden fra start, vil drastisk reducere risikoen for især store fejlskud. De store og mellemstore virksomheder skal lære at arbejde som de mindre.

Fokus for aktiviteten vil under de tre år være virksomheder, som enten i dag bruger eller kunne have gavn af at benytte elektronik og mekatronik i deres kommende produkter. Dette omfatter mere end 2.000 danske virksomheder, især små og mellemstore. DELTA kan som GTS-institut være den uvildige platform og omdrejningspunktet for forandring, da det kræver en multidisciplinær indsats, som ingen virksomhed, stor som lille, har til rådighed, men som kan skabes i fællesskab.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Aktivitetsplanen handler især om at samle kompetencer og services allerede eksisterende i og uden for GTS-systemet i en ny konfiguration for at imødekomme de identificerede barrierer. Økosystemet og dens forløb er kerneydelsen efter periodens udløb. Nye services er fx:

 • Facilitering af ”Corporate mentoring/menteeing” på udviklingsniveau.
 • Accelererede programmer for hardware/software udvikling.
 • Fysiske in-placement af udviklingsteams hos DELTA.
 • Rådgivning om teknisk due diligence, tech scouting og lign.
 • Rådgivning om Design for Manufacturing, small scale production og sourcing.
 • Opbygning og konfigurering af partneres services i udviklingsflow (tovholder fra designhuse, udviklingshuse og produktionspartnere jf. illustrationen).
 • Service for udbudsmodeller af udviklingsopgaver baseret i økosystemet.

Serviceydelserne lader sig gøre ved at benytte DELTA’s vidensmæssige infrastruktur og derved en sammenhængende, uvildig proces for virksomhedernes forløb. Det muliggør det gensidige læringsloop imellem de deltagende virksomhedstyper, hvilket ikke sker i et klassisk, lukket kunde-leverandør forløb. På sigt vil økosystemet sikre, at flere – og de rigtige – produkter kommer på markedet både hurtigere og bedre.

3. Centrale aktiviteter

Aktivitetens kerne handler om at skabe et økosystem, hvor flere virksomheder kommer hurtigere og mere succesfuldt igennem udvikling til endeligt produkt – uanset størrelse. Økosystemet er derfor afhængig af et styrket samarbejde imellem alle led i processen – fra designhuse i konceptfasen, overgang til udviklingshusene og videre til EMS/produktionspartnere.

 • Etablering af fysisk og virtuelt økosystem af designhuse, udviklingshuse og EMS.
 • Etablering af partnerskab med Accelerace og lign. programmer til at supplere den accelererede produktudvikling.
 • Etablering af udbudsmodel/brooker funktion, hvor konkrete opgaver udbydes i økosystem.
 • Gennemførelse af min. 20 inkubationsforløb med virksomheder fra idé til produktion.
 • Hjemtagning af ny teknologi fx nye materialer, printed og fleksibel elektronik.
 • Skabe adgang til nye tool set for acceleret udvikling som 3D print af elektronik, laser etching af PCB og lign.
 • Etablering af platform for tekniske skoler og erhvervsskoler, der kan tilknytte studieprojekter forløbene.
 • Årlig analyse af dansk industris evne til produktudvikling.

DELTA har, i bl.a. Innovationskonsortierne Talent@IT, Source-IT og aktiviteten ServiceInnovation i Værdikæder samt igennem deltagelse i opstartsmiljøer og innovationsnetværk, opbygget det nødvendige kompetenceberedskab til at etablere økosystemet.

4. Mulige samarbejdspartnere

 • Elektronikbranchen: Designhuse, udviklingshuse og produktionsvirksomheder, som skal være bærende i økosystemet. DI ITEK vil være en naturlig partner for økosystemet.
 • Innovationsnetværk: Vil være partnere i både videnspredning fra økosystemet og i tilgang af relevante udfordringer for SMV’er til økosystemet.
 • Brancheorganisationer: Kontakt til traditionelle industrier, som står overfor generationsskifte blandt mellemstore virksomheder.
 • Offentlige rådgivere: Der findes mange tiltag for at hjælpe vækstvirksomheder i gang, fx de regionale væksthuse, som har brug for økosystemet til at bringe virksomhederne videre fra idé til endeligt produkt.
 • Start up miljøer: Mange danske universiteter og tekniske skoler har små prototypeværksteder eller lign., hvortil der skal skabes adgang til økosystemet og omvendt. Republikken, Illutron, Founders House, Rainmaing Loft, Rocket Labs, Connect DK, ThinkUbator, KEA, ITU, DTU Skylab og RUC FabLab.

Nøgleord

17 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Troels Jørgensen (Næstformand, Startup Borgen)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 17:08

Startup Borgen støtter helhjertet forslaget om accelereret udvikling. Specielt indenfor små opstartsvirksomheder, der har brug for et boost.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 07:36

Hej Troels

Tak for jeres støtte. Vi ser bestemt også behovet hos mindre opstartsvirksomheder og har med denne aktivitet mulighed for at løfte flere af dem hurtigere videre.

vh
Morten Wagner

Rolf V. Østergaard
Lørdag d. 2/5-15 kl. 17:08

Opstartsvirksomheder med fantastiske ideer og begrænset erfaring med fysiske produkter fortjener mere hjælp. De muligheder der er i Danmark er simpelthen for svagt på hardware-området. Vi bør have noget der kan sammenlignes med http://highway1.io/ og lignende, som rammer de nordiske udfordringer for hardware startups meget bedre. Dit projekt kan være et skridt på vejen.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Lørdag d. 2/5-15 kl. 17:18

Hej Rolf

Tak for din kommentar. Vi er enige. Fra GTS siden kan vi med en aktivitet som dette, arbejde målrettet på at støtte både opstartsvirksomheder, investorer og andre inkubatorer der beskæftiger sig med hardwareudvikling.

vh
Morten

Rune Domsten (Direktør, 3D visionlab and Indesmatech)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:36

Der er mange løse forslag i oplæget. Der bør være et knivskarpt fokus på at kernen er at kunne sætte et hold der kan sikre det hurtigts mulige forløb hen mod et færdigt produkt - som både møder brugerkriterier men også at de er udviklet med ny teknologi som kan updateres og tilpasses når der er behov for nye funktioner og features.
Der skal et hold til af specialister for at bygge et optimalt produkt og en målene må være at partnerene stiller med deres ''ægte'' specialister og at Delta faciliterer at disse samarbejder optimalt.
Selve processen bør have fokus på hvordan man kan gå igang hurtigst muligt f.eks ved at kigge beslutningsproceser, deadlines og paralleliseringsmuligheder.

Rune Domsten

Camilla Emilie Brix
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:45

- Det kan overvejes at inddrage en serviceydelse ifb. rådgivning om IP – hvis dette ikke allerede er en del af planen - for både start-ups og mellemstore virksomheder. En sådan serviceydelse vil kunne mindske brugen af tid og ressourcer og skabe nogle gode rammer for en idéudviklingsproces der vil kunne give afkast til stærkere løsninger allerede i et tidligt stadie af processen.

Simon Kristensen (Direktør, Insero Energy A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:05

"Time to market", "minimum viable product" "Design for value chain" osv. Der er et hav af mere og mindre komplekse emner som skal beherskes for at have en succesfuld produktlancering. Kunsten er at kunne balancere og prioritere aktiviteterne i processen med at bringe et nyt produkt på markedet og her vil et eksternt team som Delta have sin berettigelse. Som udefrakommende vil Delta kunne indtage en uvildig position som kan accelerere beslutningsprocesserne.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 17:45

Kære Rune, Camilla og Simon

Tusind tak for jeres gode kommentarer alle tre.
Rune -> Enig. Vores mål er at have, facilitere og/eller formidle det optimale netværk af kompetencer der skal til. Vi vil forsøge at få dette skærpet i vores endelige kontraktforslag.
Camilla -> Vi har ikke traditionelt rådgivet om IP her på DELTA - men vil kigge på om vi kan inddrage det (eller etablere partnerskaber der kan) i den endelige udformning.
Simon -> Enig - selvom vi ikke forestiller os at alle kompetencerne skal eller kan ligge fx hos DELTA, vil vi meget gerne kunne pege på hvor de er i markedet eller hos andre organisationer.

vh
Morten Wagner

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:36

Spændende og relevant projekt.
Det kunne overvejes at inddrage Teknologisk Instituts analyseenhed, som i 2013 udgav rapporten "De Skjulte Helte" (http://www.teknologisk.dk/danmarks-skjulte-helte/33988 ), som omhandler en gruppe meget succesfulde mellemstore industrivirksomheder. En central pointe i rapporten er, at innovations- og erhvervsfremmesystemet "taler forbi" de skjulte helte. Kunne projektet bidrage med viden om, hvordan innovations- og erhvervsfremmesystemet bedre indrettes, så det appellerer til og gavner de mellemstore industrivirksomheder, ville det være et vigtigt bidrag. Fx hvis analysen viser, at der er behov for nye investeringstyper i Markedsmodningsfonden, Innovationsfonden, Vækstfonden eller lignende. De tre fonde kunne i øvrigt være oplagte samarbejds- eller sparringspartnere.

Karsten Lumbye Jensen (Chief Innovation Officer, ReWater, Aarhus Vand A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:36

Insero finder disse tiltag yderst relevante, idet optimering og forbedring af udviklingsevner og -hastigheder i såvel små som store virksomheder aldrig vil blive en afsluttet opgave. IT og mekatronik vil i stigende grad blive vigtige parametre for en stær international konkurrenceevne og ideerne med modeller og platforme til gensidig sparring, som eksempelvis inplacement hos Delta er værdifulde bidrag.

Hans Jørn Hansen (Direktør, Insero Science Academy A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 18:21

Rigtig gode tiltag - og skelnen mellem forskellige behov hos forskellige typer virksomheder. Kan der etableres samarbejdsrelationer til markeds- og afsætningsaktører vil det styrke indsatsen væsentlig.

Casper Waldemar Hald (Konsulent, Væksthus Hovedstadsregionen)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:59

Spændende tiltag - godt at fokusere på at binde processen sammen fra innovation til produktion. Også vigtigt med fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem de mange aktører som opererer i det her felt ift. understøtte virksomhedernes udvikling.

Christian Ulrik von Scholten (Business Development, NorthQ ApS)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:03

Der er et kæmpe export potentiale i at opbygge et eller flere økosystemer der kan tale med forskellige cloudløsninger. Små virksomheder har hverken kompetencer eller økonomi til at udvikle en kompleks cloudløsning for at kunne få deres produkter internetopkoblet da det kan tage mange år at udvikle. Alene at få produkterne til at kunne blive installeret af privatforbrugere er en kæmpe udfordring, så der er kæmpe behov for at udvikle standardløsninger med API'er så selv den lille virksomhed kan udvikle en app som kommunikerer med deres produkt ovenpå platformen. Den største trussel mod dansk eksport lige nu er at få virksomheder til at slå øjnene op for at få deres produkter skal cloud-enables. Hvis de ikke kommer med på cloud bølgen vil de indenfor få år blive total udkonkurreret så der skal sættes fokus på økosystemet nu samt få informeret virksomhederne på hvad der kommer til at ske hvis de ikke satser på cloud nu.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:44

Kære Rasmus, Karsten, Hans, Casper og Christian

Tusind tak for jeres kommentarer - det er påskønnet og god feedback.

Jeg har samlet lidt refleksioner over jeres indspark her:

Rasmus -> rigtig god pointe med TI's rapport. Muligvis skulle man inddrage "skjulte helte" i denne aktivitets advisory-board. Vi er helt enige i, at indsigter i hvordan innovations- og erhvervsfremme systemet evt kan forbedres selvfølgelig skal udnyttes/spredes. Inddragelse af de nævnte fonde ville være oplagt, ja!
Hans -> God idé med kontakt til markeds/afsætningsaktører. Det vil vi kigge på.
Christian -> Tak for pointen omkring cloud-systemer. Mens det er en vigtig komponent, også for denne aktivitets-plan, har vi en dedikeret aktivitetsforslag omkring dette i forslaget "Big Sensor Data" - men jeg kan se, du også har spottet den!
Karsten og Casper -> Tak for opbakning! Kommer dette forslag så lang, vil vi sikkert hive fat i jer for at få en uddybet snak om muligheder for samarbejde og erfaringsudveksling.

vh
Morten Wagner

Christian Niepoort (Partner , Smith Innovation)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:56

SMV'er og iværksættere vil kunne drage nytte af dette forslag - Vi driver (i Smith Innovation) Realdania initiativet Innovationsradar, hvor vi bl.a. hjælper byggeriets aktører med at skaffe kapital til at opskalere deres udvikling - hvis I kommer igennem med det kunne det være interessant at drøfte om der kunne være samarbejdsmuligheder.

Søren Ammundsen
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 23:36

Bestemt en Aktivitet som vi vil støtte op om hos Sealand Capital A/S - vi håber samarbejdet med private aktører bliver prioriteret højt og at særligt IoT-projekter sættes på landkortet. Ser frem til videre god dialog.

Emil Steglich-Petersen (CEO, Republikken aps)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:21

At koble de enkelte partnere og agere vidensmedspiller tror jeg er en god ide, her er en hardware accelerator en helt oplagt og velafprøvet model.
Vores erfaring med at drive et fablab, og fællesskab for mindre virksomheder og freelancere er at investoren/køber skal tidligt ind i processen. Der skal være en markedsorienteret feedback helt fra start, når vi taler helt små virksomheder.

Vh
Emil Steglich-Petersen / Republikken