AeroDx - Luftbaseret diagnostik målrettet landbrugssektoren

Senest opdateret d. 9/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø og Sundhed & fødevarer
Julia Skov
Team Manager, AeroCollect

FORCE Technology vil udvikle en række serviceydelser, der hurtigt og effektivt kan påvise patogene bakterier og vira i staldmiljøer, med henblik på at skabe øget fødevaresikkerhed, dyrevelfærd samt en optimeret produktion i dansk primærproduktion.

Hurtig identifikation af bakterier og vira i danske staldmiljøer kan sikre kortere responstider og er dermed en vigtig parameter i at fastholde konkurrenceevnen og kvaliteten af den danske fødevareproduktion. FORCE Technology vil udvikle en række serviceydelser, der hurtigt og effektivt kan påvise patogene bakterier og vira i staldmiljøer, med henblik på produktionsoptimering, øget dyrevelfærd samt fødevaresikkerhed.

 

Nøgleord

11 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kartheeban Nagenthiraja (Director, dol-sensors)
Mandag d. 14/5-18 kl. 20:31

Vi ser AeroCollect som en meget interssant teknologi, som vi gerne ser modnet og kommer på markedet. Dette produkt kan detektere sygdom og evt. behandling af sygdom kan foretages før et endeligt udbrud. Det er en nøgleteknologi i forhold til at reducere medicinforbruget samtidig opretholde en effektiv produktion.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:37

Kære Kartheeban,
Stor tak for din støtte til projektet, vi ser mange af de samme muligheder som dig og ser metoden som komplementær til mange af jeres sensorer.
De bedste hilsner Julia

Peter Foged Larsen (Forskning og Diagnostikchef, Kopenhagen Fur)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:03

Kopenhagen Fur og de danske minkavlere er interesserede i AeroCollect teknologien som et supplement til vores nuværende overvågning- og bekæmpelsesprogram med blodprøver for minksygdommen plasmacytose i Danmark. Første afprøvning har vist interessante og lovende resultater og vi afventer nu en større afprøvning i praksis i 2018 førend vi konkludere på potentialet i fremtiden.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:44

Kære Peter,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet og ikke mindst samarbejdet indtil nu, som har gjort det muligt at udvikle metoden til påvisning af plasmacytose hos mink.
De bedste hilsner Julia

Søren Bisp (Ph.D. Chefkonsulent, SEGES Future Farming)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 07:50

Vigtige tiltag for at understøtte bæredygtig udvikling i dansk primærproduktion er at kunne identificere - og således også afkræfte - sygdomsudbrud så tidligt i forløbet som muligt. Det bør øge produktiviteten, mindske medicinforbruget og i det omfang teknologien kan anvendes af landmanden vil det kunne mindske brugen af kostbar tid med dyrlæge og evt. myndigheder. Absolut et lovende udviklingsområde.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:55

Kære Søren
Mange tak for din støtte til projektet, vi er enige i at der kan være stor gevinst ved tidlig påvisning af sygdomsudbrud, ikke mindst i forhold til produktionsoptimering og medicinforbrug.
De bedste hilsner
Julia

Ann Sofie Olesen (PhD studerende , DTU Vet )
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:23

Vi har på DTU Vet anvendt AeroCollect under dyreforsøg med Afrikansk svinepest virus. Teknologien har været med til at understøtte påvisning af smitte med Afrikansk svinepest virus gennem luften over kortere afstande, da virus DNA kunne detekteres i luften ved hjælp af AeroCollect. Teknologien var nem at anvende og implementere i forsøgsøjemed, og den kunne efter vores mening også være relevant i studier med andre virus.

Professor Anette Bøtner og Phd studerende Ann Sofie Olesen

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:58

Kære Ann Sofie og Anette,
Stor tak for jeres støtte til projektet og ikke mindst samarbejde omkring Afrikansk svinepest, det sætter vi stor pris på. Vi er også meget interesserede i at samarbejde omkring andre forsknings-relaterede projekter.
De bedste hilsner
Julia

Mathias Andersen (konsulent, Teknologisk institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:33

AgroTech er med i test og udvikling af AeroCollect og ser store perspektiver for hurtig detektion af mikroorganismer inden for landbruget, da det er essentielt for hurtig og effektiv behandling samt minimering af antibiotikaforbruget for herigennem at bremse udviklingen af resistente bakterier.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:39

Kære Mathias,
Tak for din kommentar og støtte til projektet. Jeres store brancheforståelse og kontakt med landbrugssektoren er en vigtig parameter i samarbejdet og bliver ligeledes vigtig fremover.
De bedste hilsner
Julia

Diana (Chief Research Officer, PhD, Viewvcare A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 15:14

Kære Julia og teamet bag AeroCollect,
Jeres idé og potentialet af denne let-tilgængelige, tidlige prædiktion af sygdomsfrembrud indenfor landbrugssektoren er intet mindre end fantastisk!
Med baggrund i sundhedssektoren er jeg interesseret i, om I også kigger i denne retning. Der er en række oplagte anvendelseområder her også, forestiller jeg mig?
Rigtig meget held & lykke!