Affaldsforebyggelse - Miljø og sundhed i design- og forsyningskæder

Senest opdateret d. 9/5-2017
DHI
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Klima og miljø og Særlige Indsatser
Margrethe Winther-Nielsen
Innovationschef

DHI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse, hvor miljø og sundhed er en integreret del af de modeller, som virksomhederne bruger til analyse og optimering af deres design- og forsyningskæder. Formålet er at give danske virksomheder et redskab til at designe og vælge produkter og materialer uden problematiske stoffer. Serviceydelsen vil primært være rettet mod virksomheder, der producerer, importerer, forarbejder, leverer og anvender emballage, men de overordnede principper vil også kunne anvendes inden for andre brancher.
Aktivitetsplanen har direkte relation til den nationale ”Strategi for affaldsforebyggelse”, hvor emballage er et indsatsområde. Det er regeringens ambition, at Danmark skal udnytte ressourcerne mere effektivt og mindske produktionen af emballageaffald. Dette kan fremmes ved en omstilling til cirkulær økonomi, hvor ressourcerne holdes længst muligt i forsyningskæden. For at kunne realisere cirkulær økonomi er der brug for samarbejde og gennemsigtighed i forsyningskæden.
Aktiviteten tager udgangspunkt i DHI’s ekspertviden inden for miljø og sundhed, international kemikalieregulering og kommunikation i forsyningskæden. Gennem samarbejde med danske innovationsnetværk, repræsentanter fra målgruppens virksomheder og internationale eksperter i diagnostiske forsyningskædemodeller vil vi forankre den nye serviceydelse i danske virksomheder og sikre, at den er i overensstemmelse med internationale standarder.
Aktivitetsplanen indeholder følgende delaktiviteter:
• Koncept til sikring af, at de regulatoriske krav til en specifik anvendelse af emballage er opfyldt
• Metode til vurdering af risici for utilsigtede persisterende forureninger af emballage
• Værktøj til sammenligning af forskellige globale miljømærker
• Metode til sammenhængende vurdering af teknisk funktionalitet og farlighed for mennesker og miljø
• En diagnostisk forsyningskædemodel udvidet med miljø- og sundhedsaspektet og tilpasset et SMV-segment

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 1.750.000 kr.
2018: 1.750.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Affaldsforebyggelse - Miljø og sundhed i design- og forsyningskæder

Nøgleord