Affaldsforebyggelse - Mindre madspil og nye, bæredygtige emballager

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Klima og miljø, Sundhed og medicoteknologi og Særlige Indsatser
Mikael Poulsen
Direktør

Teknologisk Institut vil med denne aktivitetsplan understøtte regeringens overordnede målsætning om at skabe et ”Danmark uden affald”. Det skal ske ved at anvende den cirkulære økonomitankegang på tværs af fokusområderne og tilbyde teknologiske serviceydelser med henblik på nulspildsproduktion som den nye vision.

For at løfte denne opgave kobles nye og eksisterende teknologiske services med værdistrømsanalyser og nye forretnings- og indtjeningsmuligheder gennem en tværdis-ciplinær indsats for grøn omstilling i hele værdikæden for fødevarer og emballager.

Målgrupperne er små og mellemstore virksomheder, der opererer i fødevare- og em-ballageværdikæderne og som har behov for ekstern ekspertise for at organisere, strukturere og kvalificere arbejdet mod nulspildsproduktion, ligesom der er behov for nye teknologier for at nå dette mål. Derfor fokuseres på følgende hovedaktiviteter:

* Nulspildsproduktion: Udvikling af ny værdistrømsanalyse til ”nulspildsproduktion”.
* Bæredygtig Emballage: Udvikling af emballage i bæredygtige materialer.
* Spildreducerende emballager og holdbarhedsforlængelse af fødevarer: Udvikling af emballager med fleksible størrelser og holdbarhedsforlængende egenskaber.
* Madspildsreduktion gennem dataanalyse: Udvikling af system til indsamling og intelligent anvendelse af data.
* Konvertering af madspild: Udvinding af værdiprodukter fra madspild.

Aktivitetsplanen bygger videre på resultater fra både igangværende og gennemførte resultatkontraktaktiviteter og FoU-projekter på Teknologisk Institut og sigter mod at udvikle nye teknologiske serviceydelser i form af modeller, rådgivning og teknologier. Der samarbejdes tæt med innovationsnetværkene INBIOM, Inno-MT, Dansk Ma-terialeNetværk og FoodNetwork om bl.a. match-making, formidling og opnåelse af kritisk masse.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 4.250.000 kr.
2018: 4.250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Affaldsforebyggelse: Mindre madspild og nye, bæredygtige emballager

Nøgleord