Affaldsforebyggelse: Mindre madspild og nye, bæredygtige emballager

Senest opdateret d. 16/9-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mikael Poulsen
Direktør

Teknologisk Institut vil med denne aktivitetsplan understøtte regeringens overordnede målsætning om at skabe et ”Danmark uden affald”. Det skal ske ved at anvende den cirkulære økonomitankegang på tværs af fokusområderne og tilbyde teknologiske serviceydelser med henblik på nulspildsproduktion som den nye vision.

For at løfte denne opgave kobles nye og eksisterende teknologiske services med værdistrømsanalyser og nye forretnings- og indtjeningsmuligheder gennem en tværdisciplinær indsats for grøn omstilling i hele værdikæden for fødevarer og emballager.

Målgrupperne er små og mellemstore virksomheder, der opererer i fødevare- og emballageværdikæderne og som har behov for ekstern ekspertise for at organisere, strukturere og kvalificere arbejdet mod nulspildsproduktion, ligesom der er behov for nye teknologier for at nå dette mål. Derfor fokuseres på følgende hovedaktiviteter:

- Nulspildsproduktion: Udvikling af ny værdistrømsanalyse til ”nulspildsproduktion”.
- Bæredygtig Emballage: Udvikling af emballage i bæredygtige materialer.
- Spildreducerende emballager og holdbarhedsforlængelse af fødevarer: Udvikling af emballager med fleksible størrelser og holdbarhedsforlængende egenskaber.
- Madspildsreduktion gennem dataanalyse: Udvikling af system til indsamling og intelligent anvendelse af data.
- Konvertering af madspild: Udvinding af værdiprodukter fra madspild.

Aktivitetsplanen bygger videre på resultater fra både igangværende og gennemførte resultatkontraktaktiviteter og FoU-projekter på Teknologisk Institut og sigter mod at udvikle nye teknologiske serviceydelser i form af modeller, rådgivning og teknologier. Der samarbejdes tæt med innovationsnetværkene INBIOM, Inno-MT, Dansk MaterialeNetværk og FoodNetwork om bl.a. match-making, formidling og opnåelse af kritisk masse.

Nøgleord

51 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Bjarne Munk Jensen (AffaldVarmechef, AffaldVarme Aarhus)
Fredag d. 9/9-16 kl. 08:09

Denne ansøgning ligger i tråd med affaldsplanen for Aarhus Kommune og vi kan derfor støtte de ideer der er i denne ansøgning.
Vi ser dog frem til at den nationale lovgivning også tager hensyn til at "affald" før det bliver til affald også kan tilskrives kommunerne som positive tiltag, så det ikke kun handler om genanvendelsesprocenter, men mere miljø for pengene
mvh

Bjarne Munk Jensen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 10:59

Kære Bjarne Munk Jensen

Teknologisk Institut er glade for, at AffaldVarme Aarhus bakker så klart op om ansøgningen og finder den i tråd med Aarhus Kommunes aktuelle affaldsplan. Vi deler dine synspunkter omkring kommunernes positive tiltag på affaldsområdet og vi er helt enige i at fokus skal rettes mod mere miljø for pengene. Det vil vi hellere end gerne bidrage til.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Bo Eskerod Madsen (CEO, PhD, ReMoni)
Fredag d. 16/9-16 kl. 13:30

Specielt Madspildsreduktion gennem dataanalyse ligger rigtig godt i tråd med de muligheder og behov vi ser i markedet. Det vil vi rigtig gerne understøtte, så vi kan opnå et bedre miljø, og samtidig skabe danske arbejdspladser vha. intelligent anvendelse af teknologi og data.

MVH
Bo Eskerod Madsen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 06:33

Kære Bo Madsen

Tak for kommentaren. Madspild er et område som rummer et stort potentiale for nulspildsproduktion med en heraf følgende stor økonomisk effekt. Vi deler klart jeres opfattelse af data og intelligent anvendelse heraf som et centralt indsatsområde i forhold til realisering af potentialet.

Mvh
Mikael Poulsen

Jeanette Merling (Kantineleder, Grønnemose skole )
Søndag d. 18/9-16 kl. 20:12

Der er super vigtigt at der kommer fokus på dette "glemte" område.
Det er kolossalt stort og meget dyr ressourcespild der er løbet løbsk.
Det vil glæde mit "kokkehjerte" at, også det offentlige Danmark skal deltage i denne innovative og seriøse aktivitetsplan!,
Jeg tænker, det er nogle helt rigtige fokus emner I har øje på og det er bl.a nogle at de emner vi som professionelle taler sammen om både på jobbet og på tværs af virksomhederne.
Jeg er vild med et" Danmark uden affald"!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 06:34

Tak for opbakningen til forslaget og de aktiviteter vi har udvalgt som værende centrale for en forbedret indsats mod madspild. Det er vigtigt for os at få bekræftet aktiviteternes relevans i forhold til den målgruppe som projektets aktiviteter sigter mod.

Mvh
Mikael Poulsen

Dung Nguyen (Marketing Manager, Unilever Food Solutions)
Mandag d. 19/9-16 kl. 13:03

Projektet er yderst relevant i forhold til at understøtte Unilever´s arbejde for at øge bæredygtigheden i vores varemærker. Vi har særlig interesse i udvikling af nye bæredygtige emballager, holdbarhedsforlængelse samt reduktion af madspild, da disse indsatsområder bidrager til vores vision om at vi koble vores miljøpåvirkning fra vores vækst og øge vores positive sociale indflydelse.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 06:35

Tak for den klare opbakning til aktiviteterne, som netop fokuserer på at skabe øget bæredygtighed på tværs af værdikæden gennem en model for nulspildsproduktion.
Det er vigtigt for os at aktiviteterne kan have en understøttende effekt på initiativer, som erhvervet allerede selv har sat i gang. På denne måde tror vi på at effekten af indsatsen kan maksimeres.”

Mvh
Mikael Poulsen

Marie Fønss (Project Officer, Daka)
Mandag d. 19/9-16 kl. 15:59

For Daka ReFood er teknologisk instituts aktivitetsplan yderst relevant i forhold til de problematikker, vi og vores kunder berør i vores daglige arbejde. Særligt viden om og værktøjer til madspildsreduktion og konvertering af madspild er meget interessant. Vi vil, i det omfang det er muligt og der er behov for det, bidrage til aktivitetsplanen gennem data, sparring, og undersøgelser.
Venligst, Marie Fønss, Daka Denmark.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 06:36

Mange tak for opbakningen til vores aktivitetsplan og for at bekræfte akivitetsplanens relevans i forhold til jeres igangværende aktiviteter.
Teknologisk Institut vil med aktiviteterne sigte på at bidrage til en effektivisering af indsatsen mod madspild på tværs af værdikæden. Fokus er dermed ikke blot på at reducere forekomsten af madspild, men også effektivisere anvendelsen af det spild, der opstår. Dette muliggør en mere helhedsorienteret indsats, der optimerer muligheden for maksimal effekt på værdikædens samlede bæredygtighed.

Mvh
Mikael Poulsen

Arne Hammer (Fabrikant, FARUSA emballage)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 17:26

FARUSA Emballage arbejder målrettet for at forbedre holdbarhed og bæredygtighed i transportemballage af bølgepap til fødevarer.
Dette for at kunne tilbyde vores kunder og de danske forbrugere, en mere bæredygtig emballage løsning, som kan forlænge levetiden for fødevarer.
Vi tror at fokus området “Affaldsforebyggelse: Mindre madspild og nye, bæredygtige emballager” er af største vigtighed for vores forretning.
Vi ser frem til at samarbejde med Teknologisk Institut om at udvikle nye bæredygtige emballage løsninger.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 09:18

Kære Arne Hammer

Vi er glade for din støtte til forslaget om mindre madspild og mere bæredygtige emballager. Markedet efterspørger i højere grad mere bæredygtige emballageløsninger og for den enkelte producent kan det være en stor og ressourcekrævende opgave. Derfor er et udviklingssamarbejde sammen med Teknologisk Institut en effektiv løsning, hvor vi udvikler de grundlæggende løsninger og producenterne tilpasser dem netop deres marked.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Skjold Frederiksen (Project Manager, RPC Superfos)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 08:50

RPC Superfos ser emballagen som en et vigtigt middel til at bekæmpe madspild. Det er vigtigt at støtte projekter der focuserer på udvikling af nye emballager med egenskaber der sikrer at fødevaren bliver spist og ikke smidt ud.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 09:17

Kære Lars Skjold.
Tak for din kommentar. Netop de rigtige emballager kan sikre, at en større del af vores madvarer bliver spist i stedet for at havne i affaldsspanden – både fordi emballagen skal optimeres, så den enkelte fødevare sikres masksimal holdbarhed og fordi de rigtige portionsstørrelser kan forebygge unødvendigt madspild i f.eks. singlehusholdninger.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Grüttner (Konsulent, University of Southern Denmark)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 21:45

Indsatsens overordnede fokus er selvklart relevant og de mere specifikke indsatsområder kan givetvis bidrage med betydelige effekter i form af sparede ressourcer. Forarbejdning af levnedsmidler er vel næsten allerede nulspildsproduktion, og det at overføre erfaringer fra dette område til andre typer produktion vil helt klart være interessant. Der bliver givetvis brug for at definere begrebet 'bæredygtige materialer'- specielt fordi dette jo afhænger af det system der opereres i. Vi bidrager naturligvis gerne. Med hensyn til holdbarhedsforlængende emballager er der vel allerede en betydelig udvikling i gang, og det er vigtigt at den understøttes og forstærkes af TI's omfattende viden om materialer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 11:00

Kære Henrik Grüttner

Mange tak for dine positive betragtninger om relevansen af indsatsen og de forventede effekter i forhold til sparede ressourcer ved nul-spildsproduktion. Vi sætter stor pris på SDU’s tilbud om gerne at ville bidrage i forlængelse af vores igangværende og udbytterige samarbejder bl.a. i forbindelse med Rethink Resources. Tak for rosen af Teknologisk Instituts omfattende viden om materialer.

Med venlig hilsen
Mikkael Poulsen

lene lange (Forskningsleder, Professor, DTU)
Lørdag d. 24/9-16 kl. 15:50

DTI har en væsentlig rolle at spille ift at få styrket omstilling til bedre udnyttelse af vores bio-ressourcer. At formindske madspild er en fælles indsats for hele Danmark, som allerede har en stærk folkelig opbakning. det må der bygges videre på! Der hvor det særlig haster, og der hvor DTI står i en helt central position, er ift at få udnyttet de bio-industrielle sidestrømme, afgrøderester og den organiske del af husholdningsaffaldet på optimeret vis. Ikke kun udnyttelse af alle disse typer biomasses energiindhold men udnyttelse af hele biomassens potentiale; dvs både udnyttelse af næringsværdien (feks protein indhold), af naturens komplekse strukturer, feks til prebiotika-virkende foder ingredienser eller til nye funktionelle materialer; og så bruge resten til bioenergi. Det Nationale Bioøkonomipanel har i sine anbefalinger på affaldsområdet vist vejen; disse anbefalinger, der kan findes på Miljø og Fødevareministeriets hjemmeside er baseret på konsensus opbakning fra hele den brede kreds af relevante og kompetente stakeholders der sidder i panelet. DTI har sammen med den brede kreds af universitets-kompetencer inden for bioøkonomi-feltet en væsentlig rolle at spille ift at få disse anbefalinger implementeret mest muligt og hurtigst muligt. En sådan udvikling kan styrke både jobskabelse, bæredygtighed og konkurrencekraft
Lene Lange, Center for Bioprocess Engineering, KT, DTU.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 26/9-16 kl. 10:22

Kære Lene Lange,

Mange tak for din positive kommentar til vores forslag om mindre madspild og mere bæredygtige emballager, og din understregning af at et indsats på dette område vil styrke både konkurrencekraft og jobskabelse og bidrage til at vores samfund bliver mere bæredygtigt. Teknologisk Institut vil i samarbejde med universiteterne arbejde for at få ny viden om kaskadeudnyttelse af alle biomasser (herunder rest –og spildstrømme) bragt i anvendelse ved at involvere både store og små virksomheder i denne proces. Vi lægger stor vægt på din anerkendelse af, at vores forslag bakker op om anbefalingerne fra Det nationale Bioøkonomipanel på affaldsområdet.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Brian Meldgaard (Kvalitets- og miljøassistent, egetæpper a/s)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 08:05

Det er med stor interesse at læse at der er kommet yderligere fokus på affaldsproblematikken. Det at kunne/ville tilbyde virksomheder hjælp i form af ekspertise og hjælpeværktøjer på området ser vi som en afgørende faktor for at virksomheder af en vis størrelse får mulighed for at gøre noget ved problemet.
Alle nævnte hovedaktiviteter er relevante i forhold til at skabe et "Danmark uden affald".

egetæpper a/s arbejder konkret på både at reducere mængden af produktionsaffald men også at genanvende den mængde der måtte være. Her kunne en værdistrømsanalyse til "nulspildsproduktion" og konvertering til andre produkter være af stor interesse.

Venlig hilsen
Brian Meldgaard, miljømedarbejder, egetæpper a/s

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 15:50

Kære Brian Meldgaard !
Stor tak for din opbakning til vores ansøgning og din interesse for affaldsproblematikken. Egetæpper er i forvejen first-mover omkring det at reducere på mængden af produktionsaffald og på at genanvende egne spildprodukter og har dermed indgående kendskab til, hvor meget det batter at have fokus på nul-spild. Teknologisk Institut har noteret Egetæppers interesse i en værdistrømsanalyse til nulspildsproduktion og konvertering til andre produkter. Vi ser frem til en fortsat kontakt og dialog med jer.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Peter Desilets (pacoon AG)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 13:28

Dear Mikael Poulsen, I got a hint from a partner company in Denmark that you are launching such a positive initiative about zero waste or less waste approach in Denmark. As we are Germany's no. 1 packaging design agency with focus and expertise on sustainability, we are always looking with high interest on projects and developments in Europe. As Denmark is known of its “green” initiatives, we would be happy to cooperate with Danish partners to make our common European Food and Packaging industry more sustainable, closer to a circular economy model and wasting less resources - and definitely less food. Therefore, we would support this initiative and will be happy to join such projects.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 15:51

Dear Peter
Thank you for your trouble to comment on this Danish proposal. We are pleased that you - with your international perspective - can assure us that reducing food waste is an important element in achieving greater sustainability in Europe. We remember your offer of cooperation and will return later.

Peter Foged Larsen (Forskning og Diagnostikchef, Kopenhagen Fur)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 18:27

Kopenhagen Fur ser et stort potentiale i af udnytte madspild og organisk husholdningsaffald som fodersubstrat til insekter – og dermed sikre at værdifuldt protein og fedt udnyttes på højeste niveau. Vi har pt et samarbejdsprojekt med TI omkring dette, hvor fluelarverne anvendes til minkfoder med lovende resultater.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 12:12

Kære Peter Foged Larsen,

Tak for din positive kommentar til vores forslag om mindre madspild og mere bæredygtige emballager. En central del af forslaget omfatter netop en kaskadeudnyttelse af alle dele af spildet således at fx værdifulde proteiner mv bevares i det cirkulære kredsløb ved hjælp af insektkonvertering til foder.
Og tak for din positive kommentar og forventninger til vores samarbejdsprojekt om insektkonvertering (fluelarver) af madspild til minkfoder. Det hilser vi naturligvis velkommen!

Mvh
Mikael Poulsen

Dorte Lau Baggesen (Afdelingschef, DTU Fødevareinstituttet)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 19:52

Det er DTU Fødevareinstituttets ambition at producere viden og teknologiske løsninger, der understøtter udvikling af en bæredygtig fødevareproduktion og gør det muligt at brødføde den voksende befolkning. Derfor ser vi store muligheder i samarbejde med TI i det beskrevne fokusområde - affaldsforebyggelse. Dette er bl.a. relevant indenfor disse områder:

Øget forståelse af holdbarhedsbegrænsende faktorer, inkl. fødevaresikkerhed, vil kunne optimere produktionsstyringen og dermed minimere overproduktion.

Registrering af kilderne til madspild vil øge fokus på reduktionsmulighederne og hjælpe til at lave en målrettet indsats mod spildet. Det kunne med fordel kombineres med et værktøj til håndtering, fx et inspirationskatalog.

Anvendelse af "non food/feed grade" organiske materialer som substrat for insektproduktion. Risikokarakterisering og vurdering, der muliggør at puljen af tilgængelige substrater øges og dermed fremmer både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 12:11

Kære Dorte Lau Baggesen,

Mange tak for din kommentar til vores forslag om mindre madspild og mere bæredygtige emballager, og tak for din positive opfordring til at fortsætte og udbygge samarbejde med DTU Fødevareinstituttet på nogle helt centrale områder, -eksempelvis en bedre forståelse af de holdbarhedsbegrænsende faktorer og udnyttelse af denne viden til at minimere overproduktion.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Bent Dahlgaard (Senior Kategori udvikler, Tulip food company)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 09:08

Teknologisk Institut har i en lang årrække været leverandør af nyttig viden og inspiration for Tulip igennem forskellige samarbejdsprojekter. Ansvarlighed og kvalitet er en mærkesag for Tulip, og det er derfor vigtigt hele tiden at have en finger på pulsen for fortsat at kunne levere de gode fødevarer, som forbrugerne efterspørger. Bæredygtighed er en del af den agenda, både hvad gælder bæredygtig materialeudvikling og hvordan emballagen kan designes til at give længere holdbarhed og gøre det nemmere for forbrugerne at undgå madspild. Tulip kan kun støtte op om dette forslag!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 14:31

Kære Bent
Tak fordi du tog dig tid til at læse forslaget og for din støtte. Vi er naturligvis helt enige i, at bæredygtighed er en meget aktuel dagsorden og at emballage og madspild begge er vigtige dele heraf. Vi er også glade for, at vi kan hjælpe en stor og international virksomhed som Tulip med inspiration og ekspertviden om emnet. For Danmarks mange mindre fødevarevirksomheder, som ikke har de samme muligheder i kraft af deres langt mindre størrelse, er det ligeledes helt afgørende for deres konkurrencemuligheder med let adgang til nyttig viden.

Jesper Servé (Founder, EcoXpac A/S)
Torsdag d. 29/9-16 kl. 14:39

Nye bæredygtige materialer til emballage ligger klart i tidsånden, hvor forbrugerne er meget fokuseret på de negative virkninger, der er som følge af den overdrevne brug af plastemballage. ecoXpac arbejder sammen med bl.a. Teknologisk Institut omkring fuldstændigt at erstatte plastflasker med en bionedbrydelig fiberflaske fremstillet i pap. Vi støtter der kraftigt at der arbejdes videre med udviklingen af bæredygtige materialer til emballage, således at affaldsmængderne kraftigt kan reduceres.

Venlig Hilsen
Jesper Servé, Founder ecoXpac a/s

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 11:15

Kære Jesper

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. Som du skriver er det blevet tidsånden, at man skal gøre noget ved de negative virkninger som plastemballagen har. Det kræver, at man både designer emballagen så den passer optimalt til forbrugernes individuelle behov og, at man desuden udvikler nye løsninger, hvor helt nye løsninger og materialer tages i brug. Udvikling af konkurrencedygtig, funktionel og bæredygtig emballage kræver store investeringer i nye produktionsprocesser. Vi tror på, at en del af den risiko, der knytter sig til sådan en omlægning kan minimeres hvis Teknologisk Institut hjælper virksomhederne ved at opbygge den nyeste procesteknologisk knowhow og f.eks. tilbyder pilotproduktion for mindre risikoen ved markedsintroduktion.

helene regnell (CSR, Dansk Supermarked)
Fredag d. 30/9-16 kl. 10:25

I Dansk Supermarked bifalder vi dette projekts fokus på emballage og madspild. Begge områder er vigtige fokus områder for os. I særlig grad er det interessant, når emballager på en effektiv og økonomisk bæredygtig måde kan bidrage til mindre madspild. Der er blandt mange forbrugere en negativ opfattelse af emballage. Samme forbrugere har samtidig en negativ opfattelse af madspild uden at vide, at de to ting ofte hænger sammen. Ingen eller forkert emballage kan øge madspild. Omvendt kan den rigtige emballage reducere madspild. Emballage har et image problem:)

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 11:16

Kære Helene.
Tak for din kommentar og synspunkterne fra forsyningskædens sidste led inden vi når forbrugerne. Vi er opmærksomme på at nye løsninger til minimering af madspild både skal være økonomiske og effektive. Ellers fravælges de af forbrugerne og er dermed også diskvalificeret af supermarkederne. Du har også ret i, at i nogle tilfælde er opfattelsen af sammenhængen mellem madspild og emballageløsning i bedste fald mangelfuld – heraf det dårlige image. I erkendelse af disse forhold, er forslaget netop også skruet således sammen, at der både udvikles løsninger, der rammer forbrugernes præferencer meget direkte, samtidig med at der også udvikles helt nye og meget avancerede løsninger, som helt klart vil blive efterspurgt på lidt længere sigt.

Knud Meldgaard (Chefredaktør, MAGASINET FØDEVAREDEAT)
Søndag d. 2/10-16 kl. 10:11

Teknologisk Institut´s aktivitetsplan om et Danmark uden affald bør nyde fremme i alle ansvarlige virksomheder og organisationer, her ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, i både fødevare- og emballagebrancen, hvor behovet for ekstern støtte er evident.
Det er et langt, sejt træk, der derfor også kræver medvirken af de store Supermarkedskæder, der allerede, og tak for det, har vist seriøs interesse for medvirken.
Sidst, men ikke mindst, kræver det en grundig orientering til forbrugerne, hvor vi, på mediesiden, også har et ansvar, at leve op til, hvilket flere da også har indset.
Vi på FødevareDebat har længe anset debatten om mad- og emballagespild for vigtig og vi agter naturligvis, at fastholde denne linje også fremover.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 11:17

Kære Knud.
Tak for dine synspunkter og fordi du vil dele dem med os. Du nævner det lange seje træk, de små og mellemstore virksomheder og behovet for ekstern støtte. Vi er helt enige og har også uddybet dette i flere af de ovenstående kommentarer. Du til sidst en ting, som endelig ikke må overses, fordi den har stor betydning: Nemlig forbrugerorienteringen og mediesidens medvirken til dette. Vi tror at netop denne opmærksomhed omkring de rigtige løsninger til forebyggelse af madspild kan flytte rigtigt meget – ikke mindst når nye og bedre løsninger skal introduceres til markedet.

Knud Meldgaard (Chefredaktør, MAGASINET FØDEVAREDEAT)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 09:33

Kære Mikael
Selv tak! Ja, forbrugerne er vigtige, men dem må andre tage sig af. Vore Nyhedsbreve er "kun" til de professionelle i fødevareindustrien, men de skal jo også både informeres og holdes i ørene.

Mathias Schou Gammelgaard (Projektleder, Renosyd)
Mandag d. 3/10-16 kl. 08:26

Affaldsforebyggelse indenfor fødevare- og emballagebranchen er overordnet set et væsentligt område at arbejde med, og det er i den sammenhæng prisværdigt at efterstræbe sammentænkning af og en cirkulær tilgang til økonomi og stofligt kredsløb. Det virker dertil relevant at tilrettelægge en indsats i forhold til SMV, hvor værdikædeoptimering kan ligge udenfor eksisterende kompetence- og ressourceprofiler og således indeholder et vist potentiale.

Det bemærkes, at det især er vigtigt at gennemføre aktiviteter, som kan belyse og præcisere de miljø- og forretningsmæssige potentialer ved affaldsforebyggelse gennem en optimeret håndtering af mad- og emballageaffald. Det ligger i klar forlængelse af Skanderborg og Odder Kommuners affaldsplaner.

Det skal fremhæves som særligt relevant at udvikle en indsats i forhold til levetidsforlængelse af madvarer, da det i forhold til EU's affaldshierarki indeholder et potentiale for at kunne forebygge affald fra både fødevare- som emballagebrancherne.

Angående metode og fremgangsmåde bifalder Renosyd, at der satses på tværfaglige og –sektorielle samarbejder med henblik på at opnå et viden- og kompetencemæssigt end product, som det beskrives i aktivitetsplanens pkt. 5: Viden, Samarbejde og Hjemtagning. I den forbindelse indgår Renosyd gerne i drøftelser om relevans og indhold i et eventuelt samarbejde. Et givent samarbejde vil for Renosyds vedkommende søges udviklet som en del af virksomhedens arbejde med tredobbelt bundlinje og et sigte på såvel miljømæssige, sociale som økonomiske gevinster.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:11

Kære Mathias Schou Gammelgaard

Mange tak for RenoSyds opbakning til at belyse og præcisere de miljø- og forretningsmæssige potentialer ved affaldsforebyggelse gennem en optimeret håndtering af mad- og emballageaffald. Vi se især frem til at indgå et samarbajde med Renosyd omkring nulspild, herunder virksomhedens arbejde med tredobbelt bundlinje og et sigte på såvel miljømæssige, sociale som økonomiske gevinster.

Mvh
Mikael Poulse

Nana Winkler
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 10:28

Affaldsforebyggelse ligger på højeste trin i affaldshierarkiet og er det vigtigste - og oftest også det sværeste - sted at gøre en indsats. Det er godt med tværfagligt samarbejde for at komme i mål og vi kan se at projektet ligger meget godt i tråd med de forventede krav i det nye affaldsrammedirektiv, der kommer til at have særskilt fokus på affaldsforebyggelse, herunder især madspild i hele værdikæden, samtidig med at kravene til genanvendelse af emballager højnes. Det er vigtigt at længere holdbarhed af fødevarer ikke medfører at emballagerne bliver uegnede til genanvendelse.
Med venlig hilsen
Nana Winkler, Dansk Affaldsforening

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:14

Kære Nana Winkler

Mange tak for dine positive kommentar til vores forslag. Gennem vores mangeårige samarbejde har vi erfaring for at affaldsforebyggelse er det sværeste at realisere i virkeligheden, og derfor skal der en ekstra ordinær indsats tit baseret på tværgående samarbejder. Vi er opmærksomme på din pointe om at længere holdbarhed af fødevarer ikke må medføre at emballager bliver uegnede til genanvendelse.

Mvh
Mikael Poulsen

Jacob Mogensen (Innovation Manager Biomass & Netværksleder INBIOM, Agro Business Park)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 09:26

Udvinding af værdiprodukter fra madspild er helt i tråd med INBIOMs fokus på intelligent udnyttelse af biomasse. Potentialerne i særligt lukkede kredsløb, hvor der er kontrol med input, synes store - ikke mindst, hvis nye standardiseringer for økologi m.m. kan indarbejdes. Økologisk næringsstof er én af de største barriere for fortsat økonomisk vækst i primærsektoren. Det madspild, som trods øvrige initiativer, vil forekomme og ikke kan oparbejdes til mere værdifulde proukter, bør udnyttes til realisering af dette potentiale. Mvh. Jacob Mogensen, Agro Business Park og INBIOM.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 16:53

Kære Jacob Mogensen
Mange tak for din kommentar med din understregning af at aktivitetsforslaget netop spiller godt sammen med øvrige initiativer på området. Vi ser samarbejdet med innovationsnetværkene helt centralt for at få sat flere initiativer i gang med virksomhederne i hele værdikæden.
Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Trine Fisker (Adm. chef, Gl. Estrup Gartneri A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 10:00

Bæredygtighed og madspild er en vigtig problemstilling, som kræver ny viden og nye løsninger. For Gl. Estrup har det særlig interesse at arbejde med værdiskabelse af 2. sorterings gulerødder, da vores nuværende produktion af snackgulerødder stiller store krav til ensartethed af vores produkter. At udnytte vores produktion bedre indebærer ny proces, ny emballage og nye måder at markedsføre produktet på, hvor bæredygtighed er en vigtig parameter. En styrkelse af disse kompetencer hos Teknologisk Institut vil også komme os til gode, vi kan derfor kun støtte op om dette forslag.

Venlig hilsen
Trine Fisker - Adm. chef - Gl. Estrup Gartneri

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 15:26

Mange tak for Jeres tilkendegivelse af nødvendigheden i at afsøge mulighederne for at skabe merværdi i andensorteringsprodukter fra primærproduktionen. Lige netop denne gruppe af produkter rummer et stort potentiale, da op mod 30% af den årlige produktion hører til i denne kategori. Udfordringen for disse produkter ligger ofte i at skabe overblik over de forskellige anvendelsesmuligheder eller veje til nulspildsproduktion som findes og udvikle effektive og bæredygtige værdikæder, som tager højde for såvel økonomi, som funktionalitet og miljøpåvirkning. Det glæder os, at I ser værdi i vores tiltag og vi håber fremadrettet at kunne samarbejde mod nye spændende løsninger.
Mvh
Mikael Poulsen

Simon Boas Hoffmeyer (Sustainability Director, Carlsberg Group)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 11:02

Vi vil specifikt kunne bruge emnet vedr. bæredygtig emballage, da DTI ligger inde med viden om bæredygtige barrierer/coatings som vi kan bruge specifikt i udviklingen og markedsføringen af bæredygtig emballage. Mere specifikt ville det være meget relevant at fortsætte DTIs eksisterende arbejde indenfor coatings, som potentielt kan benyttes i Green Fiber Bottle. Dette vil også kunne bruges indenfor et væld af andre typer emballage.

Mvh Simon B. Hoffmeyer

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 09:15

Kære Simon Hoffmeyer.
Tak for din støtte til forslaget. Det er rigtigt, at Teknologisk Institut har helt specielle kompetencer indenfor barrierer til bæredygtige emballager af fiberbaseret materiale. Carlsberg er blandt de første multinationale virksomheder, som har se de muligheder det giver med involveringen i udviklingen af Green Fiber Bottle. Du har helt ret i, at barriereteknologierne kan bruges i mange andre emballagetyper – kun fantasien sætter grænser, men det forudsætter naturligvis, at udviklingen mod kommercielt tilgængelige teknologier forsætter og at kompetencerne opbygges og er tilgængelige. Det har været svært af finde finansiel støtte til den udvikling, og derfor er vi rigtigt glade for Carlsbergs opbakning. Denne type af nye miljøvenlige emballager, kan med anvendelse af de rigtige teknologier, fremstilles 100% af genbrugspapir og coatings som er helt uskadelige for miljøet, og kan derfor meget effektivt løse de enorme problemer som plastemballage giver – specielt på eksportmarkeder uden effektiv affaldsindsamling.

Mvh
Mikael Poulsen

guerin (Centre Technique du Papier)
Fredag d. 7/10-16 kl. 10:40

This project is excellent and promotes a more sustainable world. This project consider several dimensions which is very important to properly address the waste management and the decrease of food loss.
The development of new lightweighted packagings that could prolong shelf life along with a decreased environmental impact is really in line with my own (French) institute strategy. Dedicated actions toward SME are also really welcome since they are an important part of the value chain.
This would be very positive if international cooperation could happen to bring some innovations to Denmark.
Regarding the development of new packagings/packaging materials, three main points are important:
1-the advertisement of the new materials to packaging designers or working with designers to develop demonstrators
2-garantee the consumer safety by having an indepth analysis of all the chemicals that are inside the packaging materials or that could be created (for example when submitted to microwave in ovens)
3-National taxation systems that should promote the developmeent of more sustainable packagings by increasing tax level on wastes according to the difficulty of their sorting/recycling
Coudl you bring more details about how these points are considered in your project?
Best regards,
David Guerin
Centre Technique du Papier, France

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:10

Dear Guerin

Thanks for the inconvenience to comment on this Danish development project. We know the CTP's expertise in the field and appreciate your comments. Denmark is a small country and therefore it is very important to us go get international inspiration and work together in developing new solutions.

We share your views about the involvement of industrial designers at a very early stage. The good example/demonstrators is the way forward. Further, it is of course important that the new packaging solutions are safe for consumers and this aspect is within the framework of this project. Legislation to promote the use of special packaging solutions are not considered in the project. For all three points we would like to exchange experiences with CTP and explore opportunities for cooperation.

Best regards
Mikael Poulsen

Per Hardenberg (Direktør, A.P. Grønt)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:06

AP Grønt producerer forskellige bladgrønt til konsum. Varen er meget sart og kæver forsigtig håndtering og god beskyttelse for ikke at ende som madspild. I et netop afsluttet projekt om minimering af madspild har Teknologisk Institut været en unik sparringspartner til udvikling og test af nye løsninger. Det er AP Grønts opfattelse, at netop små portionsstørrelser til bladgrønt vil blive den fremherskende emballageform i fremtiden, men der er fortsat mange udfordringer. Det er derfor helt centralt, at Teknologisk hele tiden udvikler sig, så virksomheder, som AP Grønt, fortsat kan få ny viden og sparring igennem vores samarbejde.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:44

Kære Per Hardenberg
Du har helt ret i, at frugt og grønt i særlig grad er udsat for mangelfuld emballage og derfor relativt nemt kan ende som madspild. Netop for virksomheder som A.P. Grønt, er det vigtigt at Teknologisk Institut har muligheden for at opbygge de nødvendige kompetencer, så vi kan hjælpe når det er nødvendigt. Vi tror også at en udvikling mod mindre portionsstørrelser kan afhjælpe madspildet – uden at miljøbelastningen fra emballagen øges. Tak for din kommentar.

Mvh
Mikael Poulsen

Nils Wm. Grønfeldt (Ejer, Catering Consulting Group)
Søndag d. 9/10-16 kl. 23:31

En udvikling af datamodeller som i vid udstrækning kan sikre at man får den rigtige værdi vurdering af det samlede madspild, vil sikre at man ved hvor den fremtidige indsats skal ligge.

I dag er der ingen økonomisk måling på madspild, det drejer sig primært om vægt som vurderes økonomisk.
ved opsamling af data og integrer dette i eksisterende produktionsstryingsværktøjer, vil man eksakt kunne målrette sin indsats.
Madspild skal måles i forhold til de forskellige steder i processen som generer madspild, dette være produktion, hvor man kan operer med 4 forskellige typer af madspild, og derudover er det selve det spild, der forekommer ved almindeligt overrekvirering/bestilling som kasseres inden det kommer på en tallerken, og i sidste ende har man det endelige tallerken spild.

En klarer dataanalyse som kan sikre at man opfanger det samlede madspild, vil være uvurderlig i forhold til den endelige indsats mod madspild.
Vi vil se frem til at følge arbejdet.

Gunnar Mikkelsen (Projektleder, Samsø Kommuner)
Mandag d. 10/10-16 kl. 13:52

Samsø kommune har en målsætning om at mindste affaldsstrømmene og vil som kommune praktisere cirkulær økonomi. Et vigtigt skridt hen imod dette er i første omgang at begrænse affaldsstrømmen ved at øge produkternes anvendelse som bl.a. kan ske gennem øget holdbarhed. Vi understøtter at denne aktivitet igangsættes og vil ligeledes gerne være test område for tiltag på dette felt. Samsø har netop en størrelse så det er skalerbart til samfunds niveau.

MVH
Gunnar Mikkelsen, Samsø Kommune.