Agile produktionssystemer (celleniveau)

Senest opdateret d. 3/1-2022
Aktiv
Teknologisk Institut
Indsatsområdet Agil produktion under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Dansk fremstillingsindustri skal omstilles til en mere agil og konkurrencedygtig produktion, der hurtigt og omkostningseffektivt kan adressere ændrede markedsbehov og som samtidig understøtter lokal produktion og beskæftigelse.

Fremstillingsindustrien og fødevareindustrien bliver i stigende grad stillet over for forventninger om at håndtere øget produktvarians, små seriestørrelser og dermed en øget kompleksitet i produkter og produktion, samtidig med at ressourceforbruget mindskes. Det kræver udvikling af mere agile produktionsmetoder og tilhørende teknologier at opnå en mere konkurrencedygtig produktion. Indsatsen vil bl.a. udvikle og demonstrere, hvordan rekonfigurerbare produktionssystemer, agile automationsceller og avanceret in-line kvalitetskontrol kan understøtte denne omstilling af den danske fremstillingsindustri og fødevareindustri. Det kræver bl.a. en forskning og udvikling inden for en række teknologiske områder som digitale tvillinger, kunstig intelligens, nye sensortyper, kollaborative robotter og avancerede industrirobotter. Samtidig vil indsatsen også undersøge, hvordan nye digitale services og forretningsmodeller kan understøtte omstillingen samt sikre de enkelte virksomheders fremtidige konkurrencekraft.