Agilt produktudviklingscenter (sundhed og velfærd)

Senest opdateret d. 3/3-2013
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed & fødevarer
Claus F. Nielsen

Demografiske udfordringer og stigende udgifter til social- og sundhedsområderne skaber behov for teknologiske løsninger. Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi forventes internationalt at stige markant de kommende år. Men det er ressourcekrævende at kunne klare sig i en heftig global konkurrence om markedet for nye løsninger til ældre og kronisk syge. Samtidigt står Danmark i overhængende fare for ikke at få udbytte af de store offentlige investeringer i velfærdsprojekter, hvis der ikke kommer produkter og vækst ud af disse.Udviklingstiden for nye produkter til sundheds-og velfærdsteknologiområdet har vist sig meget lang, hvilket især er udfordrende for mange mindre virksomheder. Det regulatorisk vanskelige sundhedsteknologimarked er særligt besværet for SMV’er, hvorfor det ofte kun efterlader plads til store virksomheder. Derved realiseres kun forholdsvis få innovative idéer til færdige produkter, og små virksomheder efterlades i en kompetencekløft, som aktivitetsplanen bestræber sig på at mindske.For at afprøve nye idéer regulatorisk korrekt er den enkelte idéhaver i dag enten afhængig af at anvende andres godkendte slutprodukter, der hverken kan eller må modificeres, eller selv udvikle, dokumentere og søge godkendelse forud for at afprøve idéen. Dette koster mange ressourcer alene for at skabe proof-of-concept. Dette er den første væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse.I dag udvikler mange virksomheder produkter og løsninger uden kendskab til den tekniske og fysiske infrastruktur, som de skal indgå i. Derved går mange ressourcer tabt ved ikke at indtænke standardiserede snitflader mellem produkt og system – eller mellem produkt og brugsmiljø. Dette er den anden væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse.Endeligt hersker der mange forskellige krav og instanser – og krav varierer kraftigt imellem Europa og USA/Japan, hvor kravene tilmed er strammere – samt til BRIK landene, hvor markederne er attraktive, men kravene er umodne. Dertil konvergerer krav imellem forskellige direktiver og standarder. I dag er mange især nye og små virksomheder, studerende, opfindere og nye brancher ikke klar over disse forhold – og mange overtræder i praksis ikke alene lovgivningen, men kan senere hen heller ikke dokumentere korrekt for at opnå godkendelser. Dette er den tredje væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse.Aktivitetsplanen er i samarbejde med industrien og brancheorganisationer opbygget omkring disse tre centrale barrierer. Kompetenceopbygningen resulterer i et sammenhængende servicetilbud og –forløb, også via partnere i Danmark og internationalt. Aktivitetsplanen har nedsat et Advisory Board, hvis repræsentanter fra den danske sundheds- og velfærdsbranche løbende skal retningsgive indsatsen og kompetencebehovene.