Igangværende aktiviteter

Herunder kan du læse mere om de igangværende aktiviteter, der har indgået en resultatkontrakt med styrelsen.

GTS-nettets Innovationsagentordning

Forskning har vist, at virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, har en højere bruttotilvækst per medarbejder end virksomheder, der ikke gør. Med det som udgangspunkt er Innovationsagenternes hovedformål at formidle avanceret teknologisk viden i en form, så det understøtter SMV i at...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
Bioneer
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
DELTA
DFM
DHI
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut (AgroTech)

Immunmodulering i lægemiddeludvikling og som stamcelleterapi

Bioneer udbygger i de kommende 3 år sin portefølje af humane immunmodeller med udvikling af en ny service portfolio inden for cancerbehandling, stamcellebehandling og immunologiske sikkerhedsanalyser

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

Patientspecifikke cellemodeller i lægemiddeludvikling

Bioneer udvikler i denne aktivitet en række nye humane cellemodeller, som skal medvirke til at dække virksomheders behov for præklinisk dokumentation i forbindelse med udvikling af lægemidler.

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

Precision medicine - - optimal udnyttelse af biomarkører i sygdomsdiagnostik og i lægemiddeludvikling

Bioneer fortsætter i "Precision medicine" sin målrettede udvikling af metoder og detektions-teknologier inden for molekylær patologi, som skal give virksomheder og forskningsinstitioner et bedre grundlag for at forbedre patientbehandling.

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

Rationel lægemiddeludvikling

Bioneers forretningsenhed "Bioneer:FARMA" udbygger med fem aktiviteter nye services sine aktiviteter inden for lægemiddelformulering, karakterisering af høj- og lavmolekylære lægemiddelkandidatstoffer, samt højt specialiserede humane mave-tarm modeller.

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

Strategic collaboration on joint development and implementation of service offerings between Bioneer A/S and Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering

There is a need among small Danish biotech and pharma companies for access to services in the fields of cell banking and automated cell based screening. In collaboration with the Fraunhofer Institute "Institute for Biomedical Engineering" (Germany) Bioneer will establish services covering these...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Bioneer