Igangværende aktiviteter

Herunder kan du læse mere om de igangværende aktiviteter, der har indgået en resultatkontrakt med styrelsen.

Byens bygninger – med fokus på facader og indeklima

Urbaniseringen gør, at der i byerne skal bygges og renoveres hurtigere, billigere og med højere produktivitet. Teknologisk Institut vil bidrage til, at nye holdbare facade løsninger implementeres i bygningerne samtidig med, at luftkvaliteten optimeres.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og Materialeteknologi
Teknologisk Institut

Bygninger som ressourcebank

Danmarks nuværende råstofindvinding rækker kun til de næste 43 år. Derfor skal den ressourcebank som den eksisterende bygningsmasse udgør, bringes i spil gennem forhøjet kvalitet i nedrivning og renovering. Her vil Teknologisk Institut vise vejen.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Teknologisk Institut

Center for Anvendt Fotonik

Der er et stort uudnyttet vækstpotentiale forbundet med kommercialisering af fotonikbaseret teknologi. Målet for Center for Anvendt Fotonik er at bygge bro imellem forskning hos danske og udenlandske videninstitutioner og danske virksomheder.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology

Dansk for alle

Der er nye muligheder for automatisk håndtering af tekst til næste generation af services inden for sproget dansk. Der er dog mangel på viden og adgang til ressourcer både i form af annoterede datasæt men også i form af metoder og værktøjsbyggeklodser.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Alexandra Instituttet

Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem

Eksponentielt faldene priser på energilagring skaber vækstmuligheder for danske virksomheder gennem udvikling og demonstration af fleksible energisystemer, såsom solceller kombineret med batterier og varmepumper med termiske lagre.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og Klima og miljø
Teknologisk Institut

Datadreven beslutningsstøtte – transparent og forklarlig dataanalyse til alle

Dette projekt skaber tillid og tilgængelighed i datadrevne beslutningsstøtteværktøjer. Resultater gøres transparente samt lette at forklare via avanceret Machine Learning og visualiseringsværktøjer. Det skaber tryghed for brugere, der benytter dataanalyse.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Alexandra Instituttet

Datadreven vækst i vandsektoren

Aktiviteten vil udvikle værktøjer, der skaber helt ny brug af satellit-, drone-, IoT- og crowdsourcing data inden for vandsektoren. Adgangen til nye innovative datatjenester accelereres og giver vækst i vandsektoren.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Det digitale renseanlæg

”Det digitale renseanlæg” udnytter som noget helt nyt de store mængder af eksisterende data, regnekraften i cloud computing og integration af løsninger til optimering af proces og energi.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digital blå vækst for danske kyster og farvande

”Digital blå vækst” grundlægger en ny generation af pålidelige digitale løsninger baseret på fusion af nye data, fleksible modeller og kunstig intelligens. De målrettes vækst langs Danmarks rekreative kyster og grøn vækst i havets store industrier.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digital fødevareproduktion

Dansk fødevareproduktion står overfor den 4. industrielle revolution! De teknologiske landvindinger inden for digitalisering, kunstig intelligens, tingenes internet, digitale tvillinger og AR skal målrettes fødevarevirksomhedernes behov!

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi
Teknologisk Institut