Aktivitetsbeskrivelse 2. Safe Biobased Buildings through Evacuation Training. År 1-4

Senest opdateret d. 17/8-2021
Aktiv
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Indsatsområdet Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Anders Dragsted
Projektleder

Forskningsprojekt der understøtter indsatsområdets effektmål 1: ”Rådgivende ingeniører kan med større præcision simulere og bestemme brandudviklingen og evakueringen i bygninger med biobaserede byggematerial

Udledning af CO2 kan reduceres ved at anvende flere bio-baserede materialer i byggeriet. Dette kan medføre
hurtigere brandudvikling og dermed kortere tid til rådighed til evakuering. Med de etablerede modeller for
evakuering er det ikke muligt at optimere menneskers adfærd. I projektet undersøges og dokumenteres, hvordan
evakueringsadfærd kan påvirkes og forbedres ved at anvende systematisk træning. Resultaterne vil kunne
anvendes som værktøj til optimering af bio-baseret byggeri.