Nye forslag

Se de nye aktivtetsforslag der er til debat herunder. Klik ind på de enkelte for at deltage direkte i debatten.

Forståelse og målrettet behandling af inflammatoriske tilstande

Bioneer vil i de kommende år imødekomme centrale behov inden for udvikling af nye behandlinger af inflammatoriske tilstande med personlig medicin ved at udvikle specifikke og sensitive analyseteknologier og cellemodeller.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

GTS-nettets InnovationsAgent-ordning

Nye teknologier kan styrke og fremtidssikre danske SMV’er. Gennem mere end 10 år har InnovationsAgenterne bidraget til at få teknologi ud at virke i SMV’erne. Behovet er større end nogensinde, og InnovationsAgenterne er de rette til at løfte opgaven.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
Bioneer
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
DFM
DHI
FORCE Technology
Teknologisk Institut

Industriel mediator til neutron- og røntgenanalyser på Big Science-faciliteter

Få adgang til verdens kraftigste mikroskop. Med afsæt i European Spallation Source vil Teknologisk Institut, Bioneer, FORCE Technology og Alexandra Instituttet opbygge røntgen- og neutronanalyse-services inden for materialer og life science.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
Bioneer
FORCE Technology
Teknologisk Institut

Lægemiddelformulering med patienten i centrum

Fremtidens lægemiddeludvikling har patienten i fokus - for at sikre den bedste behandling til den enkelte patient. Derfor er det vigtigt at udvikle formuleringsværktøjer, så også mindre virksomheder kan udvikle individuelt tilpassede lægemidler.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

Metrologi for bio- og life science

Metrologi for bio- og life science adresserer et voksende behov for kvantitativ og kvalitativ spektroskopiske teknologier. Anvendelsen af Raman spektroskopi videreudvikles og nye imaging teknologier med opløsning på nanometer skala introduceres.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Bioneer
DFM

Prædiktive 3D cellemodeller

Komplekse datasæt er af afgørende betydning for sygdomsforståelse og den senere godkendelse af nye lægemiddelstoffer. Knowhow inden for 3D in vitro modeller, herunder 3D printning, vil kunne hjælpe danske virksomheder med at imødekomme dette behov.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer

Vores bakterier i sundhed og sygdom

For at adressere et stigende behov for forståelsen af vores egne naturligt forekommende og probiotiske bakteriers betydning for sundhed generelt og for behandling af sygdomme vil Bioneer de næste 2 år udvikle nye tværfaglige teknologiske services.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bioneer