Nye forslag

Se de nye aktivtetsforslag der er til debat herunder. Klik ind på de enkelte for at deltage direkte i debatten.

GTS-nettets InnovationsAgent-ordning

Nye teknologier kan styrke og fremtidssikre danske SMV’er. Gennem mere end 10 år har InnovationsAgenterne bidraget til at få teknologi ud at virke i SMV’erne. Behovet er større end nogensinde, og InnovationsAgenterne er de rette til at løfte opgaven.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
Bioneer
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
DFM
DHI
FORCE Technology
Teknologisk Institut

Kvantemetrologi

Kvantemetrologi styrker udviklingen af dansk kvanteteknologi fra universitetsforskning til praktiske anvendelser. DFM vil udvikle kvantelyskilder & ultra-stabile frekvensnormaler, karakterisere kvantematerialer og kalibrere enkelt-foton detektorer.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Materialeteknologi
DFM

Metrologi for bio- og life science

Metrologi for bio- og life science adresserer et voksende behov for kvantitativ og kvalitativ spektroskopiske teknologier. Anvendelsen af Raman spektroskopi videreudvikles og nye imaging teknologier med opløsning på nanometer skala introduceres.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Bioneer
DFM

metrologi.dk - infocenter for undervisning i metrologi

Virksomheder efterspørger måletekniske kompetencer, men udbud på uddannelse og undervisningsmateriale er utilstrækkelig. Aktiviteten styrker kompetencer på de tekniske uddannelser samt den faglige interaktion mellem virksomheder, uddannelser og GTS.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
DFM
FORCE Technology

Metrologisk Forskning og Udvikling

Metrologisk Forskning og Udvikling understøtter industriens metrologibehov. Forslaget videreudvikler DFM’s grundlæggende kompetencer og sikrer etablering af nye ydelser inden for kalibrering, referencematerialer og måleteknisk rådgivning.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
DFM

Metrologisk infrastruktur

Metrologiinfrastrukturen er afgørende for at danske virksomheder kan sælge deres produkter på det globale marked og bevare en levedygtig innovativ produktion i højeste kvalitet. Aktiviteten understøtter DK’s forpligtelser i meterkonventionen.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
DFM

Måleteknologi til deep tech og fremtidens produktion

Danske SMV’er er afhængige af stadige forbedringer af produktkvalitet og dokumentation for fx innovativ funktionalitet. Aktivitetsforslaget omhandler udvikling af måleteknologi for overflader med fokus på nye materialer og automatiseret produktion.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
DFM

Sensorer til droner

Sensorer til droner adresserer behovet for specialiserede sensorteknologier til udvikling af nye dronebaserede ydelser. Der er særlige krav til sensorernes robusthed og pålidelighed, for at opnå reproducerbare målinger.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og Klima og miljø
DFM