Nye forslag

Se de nye aktivtetsforslag der er til debat herunder. Klik ind på de enkelte for at deltage direkte i debatten.

Datadreven vækst i vandsektoren

I disse år produceres enorme mængder data, som ved den rette bearbejdning og adgang er kilde til værdifuld viden om det danske vandmiljø til gavn for samfundet generelt og med forventelig vækst i den private sektor til følge.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø
DHI

Det digitale hav

Det digitale hav grundlægger en ny generation af digitale løsninger baseret på fusion af nye data og avancerede havmodeller. De målrettes grøn vækst i havets store industrier: Energi, skibsfart, havne og vandbygning.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Transport
DHI

Digital klimatilpasning

Integrering af nye vand- og klimarelaterede data med modeller og værktøjer i én samlet digital platform til udvikling af fleksible strategier for klimatilpasning.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digital vandressourceforvaltning

Integration af forskellige datakilder med hydrologiske modelværktøjer og nye digitale teknologier giver mulighed for udvikling af innovative services, der adresserer en lang række problemstillinger inden for vandressourceforvaltning.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø
DHI

Digitale kyster

Rekreative kyster udgør et kæmpe vækstpotentiale. Kysterne er dog under pres fra erosion og stigende vandstand. Digitale Kyster udvikler fremtidens værktøjer via nye datakilder og nye beregningsmodeller, som sikrer bæredygtig lokal vækst.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
DHI

Digitale og datadrevne vandverdener

Smart udnyttelse af automatisering og dataflows sikrer Danmarks position som fortsat global leder af vandmodellering. Modeller af vand og vandmiljø til havs, i by og til lands bliver let tilgængelige samt vækstskabende for start-ups og SMV’er.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø
DHI

Digitale renseanlæg

Nye intelligente datadrevne løsninger, som sammenbinder den urbane vandinfrastruktur med omkostningseffektiv spildevandsrensning. Dette imødekommer et stigende behov for ressourcegenindvinding og cirkulær økonomi.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
DHI

Digitalt havmiljø

Nye digitale værktøjer understøtter danske virksomheders muligheder for vækst i aktiviteter på havet og sikrer balancen mellem udnyttelse og beskyttelse til fordel for det danske samfund og miljøet.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
DHI

Digitalt urbant vand

Digitale og datadrevne services til sikker og omkostningseffektiv styring af vandforsyningsnetværk, kloakker samt oversvømmelsesprognoser til danske smart cities.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
DHI

Digitalt vand – kunstig intelligens og automation

Den eksponentielle udvikling i digitale teknologier som big data, kunstig intelligens og cloud computing åbner nye muligheder for udvikling af operationelle serviceydelser inden for en lang række anvendelser i vandsektoren.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø
Alexandra Instituttet
DHI