Aktivitetsplan 1 - Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign år 1

Senest opdateret d. 13/4-2021
Aktiv
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Indsatsområdet Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign under temaerne Byggeri og anlæg og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Anders Dragsted
Projektleder

DBI vil hjælpe de danske rådgivere med at accelerere det biobaserede byggeri. Det skal ske ved at brandsikkerhed i højere grad indgår som designparameter i bygninger, således at brandsikkerhed og bæredygtighed kan forenes.

Biobaserede og cirkulære løsninger i byggeriet har et stort potentiale for at reducere CO2-udledningen i en bygnings levetid. Men pga. usikkerheder i den danske byggebranche i forbindelse med projektering, anvendelse og vedligehold har de har ikke vundet bredt indpas. De barrierer vil DBI som GTS-institut minimere gennem tre temaer for indsatsen:

1) Rådgivende ingeniører kan med større præcision simulere og bestemme brandudviklingen og evakueringen i bygninger med biobaserede byggematerialer. 2) Øget efterspørgsel på hjemmemarkedet efter brandtekniske løsninger, som kræver Performance Based Design. 3) Forbedret international konkurrenceevne hos danske arkitekter og rådgivende ingeniører pga. fremtidssikring af brandtekniske kompetencer og teknologier.

Aktivitetsbeskrivelsen dækker det første af indsatsens fire år. Der vil initialt være fokus på at etablere samarbejder med videninstitutioner om forskningsprojekter inden for optimering og efterspørgsel samt interessentinvolvering ift. eksempelbyggerier.