Aktivitetsplan 1 - Igangsættelse af indsatsområdet

Senest opdateret d. 8/11-2021
Aktiv
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Indsatsområdet Brand og sikkerhed ved Power-to-X under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Transport
Jakob Holst
Chef for forretningsinnovation og teknologi

DBI vil sikre brandsikkerheden på Power-to-X-området, så teknologien har forudsætningerne for at leve op til sit potentiale og bliver til gavn for både samfundet, danske virksomheder og den danske eksport.

Indsatsområdet har fire overordnede temaer.

1) Demonstrere, hvordan acceptable sikkerhedsniveauer kan defineres og brandrisici kan håndteres for at reducere time-to-market. 2) styrke den danske videnbase om brandsikkerhed ved P-t-X. 3) stille rådgivning om standarder til rådighed og 4) udvikle grundlag for teknologiske serviceydelser, som skaber adgang til markedet.

Aktivitetsbeskrivelsen dækker det første år af den fireårige indsats. Da Power-to-X er et nyt område i rivende udvikling fokuserer vi initialt på at række ud og involvere interessenter i værdikæden fra produktion til anvendelse og i det bredere økosystem fra videninstitutioner til myndigheder. Et vigtigt element er internationalt samarbejde for at hjemtage viden på felter, hvor Danmark ikke er førende og herunder at indgå i erhvervsforskerprojekter med universiteter. Et andet vigtigt element er at bidrage til og følge demonstrationsprojekter.