Anvendelse af mobil trådløs teknologi

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Behovet for trådløs kommunikation stiger hvert år, da registrering af forskellige data for de offentlige forvaltningers ageren i marken. Der er allerede visse steder i plejesektoren indført mobile løsninger, der trådløst kan kommunikere med de offentlige forvaltninger.

Opstille behovs- og kravspecifikationer for offentlige forvaltningers mobile trådløse kommunikation. Overføre mobil og trådløs teknologi fra andre områder til de offentlige forvaltninger.

Undersøgelse af, hvorledes erfaringer fra plejesektoren kan overføres til de offentlige forvaltninger, herunder sygehuse, teknisk forvaltning m.fl. samt videreudvikling i servicesektoren.

Videreudvikling af de mobile løsninger fra plejesektoren til andre offentlige sektorer. Udvikle teknologi, som muliggør udveksling af flere data mobilt og trådløst.

Undersøgelse af, hvorledes systemerne inden for brandforebyggelse eller opdagelse af brand kan ske direkte til brandvæsenets køretøjer, når de er på vej til uheldet, hvorved de vil kunne være forberedt på ulykken eller på branden inden de når frem.

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

christian.hage
Torsdag d. 25/6-09 kl. 12:41

Trådløs mobil teknologi kan bruges til meget mere end "bare" at effektivisere offentlige arbejdsgange.

Med trådløs teknologi kan du forvandler de fysiske rammer i jeres lokalområde - naturen og byens rum - til en kulisse for spændende oplevelser drevet af IT-, GPS- og mobil-teknologi. De fysiske rammer suppleres med et virtuelt lag, som giver nye banebrydende muligheder for leg, spil, læring, oplevelser og sociale aktiviteter.

Det virtuelle lag fungerer som en lokalkendt guide, der via mobilen kan fortælle de gode historier om området, vise spændende ruter, gøre opmærksom på aktiviteter og mulige medspillere i nærheden samt coache og vejlede indenfor aktiviteterne.

Med trådløs teknologi kan I udvikle og igangsætte initiativer, hvor ny IT-, GPS- og mobil-teknologi i samspil med traditionelle eller interaktive installationer motiverer til helt nye aktiviteter i byrummet eller i naturen. I kan eksempelvis lave virtuelle legepladser, postløb, skattejagter, byhistoriske fortællinger eller rollespil og I kan tilpasse spillene til netop jeres formål og omgivelser.

Det fysiske, det sociale og det virtuelle miljø kobles sammen. Det åbner op for nye identitetsskabende initiativer, der med virkemidler fra Internet og computerspil kan skabe liv i det fysiske miljø samt udfolde nye sociale strukturer. Bevægelserne med musen i PC/Internet spillet erstattes af fysisk bevægelse rundt i spillets forunderlige historieverden. Den digitale syntetiske kulisse erstattes af byens og naturens mange spændende rum.

Mulighederne spænder lige fra sjov og lærende leg og bevægelse, over support af lokale borgerinitiativer og aktiviteter til inddragelse af borgere og brugere i udviklingen af helhedsplaner for lokalområder.

Gitte kommunikation
Mandag d. 29/6-09 kl. 12:11

Trådløs teknologi giver os en mulighed for at tænke motion, natur og teknologi sammen på en måde som rammer anderledes målgrupper.

I samarbejde med Delta, Skov & Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune forsøger Scion DTU at ramme borgere, højteknologiske medarbejdere og ikke mindst unge i alderen omkring 10-19 til at bruge naturen som legeplads.

Visionen er at ramme anderledes, motivere andre end "de normalt aktive motionister" ved at kombinere motionsruter med intelligent udstyr, i første omgang trådløs teknologi.

Platformen med Skov & Naturstyrelsen som Danmark største udendørs fitnesscenter, ForskerParken som legeplads og med kompetente teknologiske medarbejdere i Delta samt Rudersdal Kommunes ambition om at være en innovativ sundhedskommune gør det oplagt at kombinere motoion og trådløs mobilteknologi.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 22:41

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i direkte konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at udvikle eller allerede udvikler tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.

Lars Fremerey
Torsdag d. 2/7-09 kl. 15:15

Tak for din kommentar.
Som også formuleret andre steder på dette site, så vil GTS-systemet fokusere på de fremadrettede, forskningsnære emner i ovennævnte bredt formulerede område. Området er meget bredt og der er mange gode eksempler på samarbejde mellem GTS’ere og det private erhvervsliv inden for området hvor de enkelte deltageres komplementære kompetencer udnyttes og integreres. GTS-systemet vil naturligvis gerne i dialog med din og andre rådgivervirksomheder i forhold til at målrette aktiviteterne mod de behov, som I ser tegner sig.