Anvendt Ramanspektroskopi

Senest opdateret d. 22/8-2016
DFM
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Jan C. Petersen
Teamleder

Den danske lægemiddelindustri står for en markant del af dansk eksport. For at udbygge den danske styrkeposition som farmaceutisk og bioteknologisk produktionslander der behov for nye produktions- og analysemetoder. Denne idebeskrivelse bidrager med nye Raman- og Atomic Force Microscopy analyser ved at udvikle præcise metoder til kvalitetssikring af lægemidler samt til in situ målinger i lægemiddelproduktionen og understøtter dermed udviklingen af kontinuert produktion, som beskrevet i INNO+.

Den danske lægemiddelindustri står for en markant del af dansk eksport. For at udbygge den danske styrkeposition, som farmaceutisk og bioteknologisk produktionsland, er der et kontinuert behov for nye produktions- og analysemetoder for at effektivisere produktionen. Aktiviteten bidrager med etablering af nye Ramanfaciliteter, som vil have fokus på udvikling af nøjagtige metoder til kvalitetssikring af lægemidler samt til in situ målinger i lægemiddelproduktionen. Aktiviteten understøtter således udviklingen af kontinuert produktion, som beskrevet i INNO+.

De nye Ramanmetoder vil blive suppleret med Atomic Force Microscopy (AFM) til strukturel og mekanisk karakterisering af overflader (af tabletter, samt af overflader, der optager lægemiddelstoffer).
De to teknologier, Raman og AFM, blive kombineret i en Tip Enhanced Raman Spectroscopy (TERS) facilitet, som kan anvendes til detaljeret overflade analyse samt analyse af enkelt molekyler. TERS kombinerer Ramanspektroskopi og AFM teknologien.

Ramanfaciliteterne vil være generiske og kunne anvendes indenfor en række andre sektorer såsom fødevare, sundhed (diagnostik), biokemi og i forbindelse med batteriforskning samt analyse af urenheder i vand.

DFM vil deltage i internationale sammenligninger for at demonstrere ækvivalens indenfor kvantitative målinger baseret på Ramanspektroskopi.

Budget:
2016: 2.700.000 kr.
2017: 2.700.000 kr.
2018: 2.700.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Nøjagtige måleteknikker i lægemiddelindustrien

Nøgleord