Arkiv

Arkivet indeholder tidligere aktivitetsforslag samt aktiviter. Der ligger aktiviteter og aktivitetsforslag fra 2015 og frem i arkivet.

3-kantet erhvervsinnovation for brancher – store virksomheder, små virksomheder, videninstitutioner; her med basis i fødevare industriens paradox!

Innovation er for mange brancher fokuseret på et snævert men stærkt fundament, men ifølge Doblin resultaterne vil en bredere innovationstilgang give et større potentiale. F.eks. ses ofte i fødevarebranchen: De store aktører (f.eks. Danish Crown, ARLA, Carlsberg osv.) – har relativt meget fokus på...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

3D printet byggeri

Med udviklingen inden for det digitale byggeri synes tiden og nyeste 3D printteknologier modne til at kunne implementeres i byggeriet. Teknologisk Institut vil hjemtage viden om de nyeste teknologier samt videreudvikle, tilpasse og overføre disse til den danske byggebranche. Anvendelsen af 3D print...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

3D-printet byggeri

Formålet med denne aktivitetsplan er at opbygge et nyt forretningsområde inden for robotbaseret 3D-print af konstruktionsdele til byggeriet, fx søjler, vægge og bjælker – et yderligere skridt på vejen mod digitalisering af den fysiske produktion, som vil medvirke til at styrke den danske...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Accelerer innovation med open source-software

Netflix gør det og alle de andre gør – eller burde gøre det, altså anvende og udvikle open source-software. Det kan nemlig effektivisere, øge kvalitet og billiggøre udvikling af nye, innovative produkter, både softwareprodukter og fysiske produkter.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Alexandra Instituttet

Accelereret lægemiddeludvikling – Quality by Design

En stor udfordring i udviklingen af nye lægemidler er at sikre, at de kan nå frem til det sted i kroppen, hvor de skal virke. Idéen er at udvikle teknologier, der muliggør en forståelse af, hvordan lægemiddelformuleringer passerer barrierer i kroppen; dels via...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer

Accelereret markedsadgang for digitalt medicinsk udstyr

Digitaliseringen skaber nye muligheder for medicinske produkter til gavn for brugere og behandling, men giver anledning til skærpede krav og øget konkurrence. Med dette initiativ vil FORCE Technology styrke virksomhedernes position i Industri 4.0.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology

Accelereret udvikling - et nyt økosystem

Dansk forskning er i den internationale superliga. På den samlende excellence-indikator indtager dansk forskning en 3. plads i EU. På EU Innovation Union Scoreboard opnår Danmark gentagne gange høje placeringer, men ikke på den værdi, som omsættes i form af nye produkter og nye vækstvirksomheder...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
DELTA

Accelerering af Teknologidrevet Forretningsudvikling

Produktinnovation må i dag integrere både teknologi, design og forretning i en vekselvirkning. Aktiviteten udvikler tværfaglige designmetoder, som understøtter virksomhedernes produkt og forretningsudvikling indenfor servitization og Smart Things.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology

Acceleret lægemiddeludvikling – Quality by Design

Der er et stigende behov blandt danske virksomehder for adgang til specialiseret knowhow, som kan sikre rationel udvikling af lægemiddelkandidater. Bioneer:FARMA har valgt at udbygge kompetencerne i regi af den nye kundedrevne trend inden for lægemiddeludvikling: Quality by Design (QbD), som vil...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer

Additive Manufacturing til industriel produktion (Metal 3D-print)

Hvornår giver det mening at anvende Additive Manufacturing? Teknologisk Institut vil besvare dette tilsyneladende simple spørgsmål ved at udvikle en ny forståelse for AM-materialer, processer og kvalitetsbegreber, samt kobling af disse til forretningspotentialerne hos virksomheder.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Teknologisk Institut