Arkiv

Arkivet indeholder tidligere aktivitetsforslag samt aktiviter. Der ligger aktiviteter og aktivitetsforslag fra 2015 og frem i arkivet.

Accelerering af Teknologidrevet Forretningsudvikling

Produktinnovation må i dag integrere både teknologi, design og forretning i en vekselvirkning. Aktiviteten udvikler tværfaglige designmetoder, som understøtter virksomhedernes produkt og forretningsudvikling indenfor servitization og Smart Things.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
FORCE Technology

Acceleret lægemiddeludvikling – Quality by Design

Der er et stigende behov blandt danske virksomehder for adgang til specialiseret knowhow, som kan sikre rationel udvikling af lægemiddelkandidater. Bioneer:FARMA har valgt at udbygge kompetencerne i regi af den nye kundedrevne trend inden for lægemiddeludvikling: Quality by Design (QbD), som vil...

Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer

Additive Fremstillingsteknologier – Innovativ værdiskabelse i dansk fremstillingsindustri

Additive fremstillingsteknologier som 3D-print og printed electronics vil revolutionere produkter, værdikæder og forretningsmuligheder. I aktivitetsområdet vil vi udvikle de nødvendige GTS-services til at facilitere dette for danske SMV’er.

Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Teknologisk Institut

Additive Manufacturing til industriel produktion (Metal 3D-print)

Hvornår giver det mening at anvende Additive Manufacturing? Teknologisk Institut vil besvare dette tilsyneladende simple spørgsmål ved at udvikle en ny forståelse for AM-materialer, processer og kvalitetsbegreber, samt kobling af disse til forretningspotentialerne hos virksomheder.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Addventure – Brug af uudnyttede innovative ideer i små danske virksomheder

Der ligger et stort potentiale af uudnyttede innovative ideer i danske virksomheder. De mindre virksomheder har ofte ikke de ressourcer der skal til for at lade en medarbejder arbejde på en ny ide samtidig med at den daglige omsætning skal sikres. Danmark er karakteriseret ved mange små...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Adfærd og innovationsbarrierer i den offentlige sektor

Incitamentsstruktur og kultur, samt krav om dokumentation og kontrol har øget utilfredsheden i den offentlige sektor og skal indgå som vigtige parametre i en innovations ledelses tankegang. Den offentlige sektor står overfor en række meget store udfordringer med stigende borgerforventninger, større...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

AeroDx - Luftbaseret diagnostik målrettet landbrugssektoren

FORCE Technology vil udvikle en række serviceydelser, der hurtigt og effektivt kan påvise patogene bakterier og vira i staldmiljøer, med henblik på at skabe øget fødevaresikkerhed, dyrevelfærd samt en optimeret produktion i dansk primærproduktion.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology

AeroDx - Luftbaseret diagnostik målrettet landbrugssektoren

Aktiviteten vil udvikle ydelser til sygdomsovervågning i kvægbranchen samt ydelser til tidlig diagnosticering af fjerkræbesætninger med faldende produktionstal. Yderligere vil behovet for lignende serviceydelser til andre brancher blive afdækket.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology

Affaldsforebyggelse - Miljø og sundhed i design- og forsyningskæder

DHI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse, hvor miljø og sundhed er en integreret del af de modeller, som virksomhederne bruger til analyse og optimering af deres design- og forsyningskæder. Formålet er at give danske virksomheder et redskab til at designe og vælge produkter og materialer...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Klima og miljø og Særlige Indsatser
DHI

Affaldsforebyggelse - Miljø og sundhed i design- og forsyningskæder

DHI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse, hvor miljø og sundhed er en integreret del af de modeller, som virksomhederne bruger til analyse og optimering af deres design- og forsyningskæder. Formålet er at give danske virksomheder et redskab til at designe og vælge produkter og materialer...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
DHI