Arkiv

Arkivet indeholder tidligere aktivitetsforslag samt aktiviter. Der ligger aktiviteter og aktivitetsforslag fra 2015 og frem i arkivet.

Automatiseret fejldetektering i skinnenettet

Mange års nedslidning af den danske infrastruktur kræver nye måder at tænke intelligent vedligehold på. Der er et udstrakt behov for sikker transport på det danske jernbanenet, hvorfor angivelse af drifttilstanden af skinnenettet er af stor nødvendighed. Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Automatiseret håndværksproduktion

Robotten skal i mesterlære. Kunstig intelligens skal sætte robotter i stand til at levere unikke håndværksprodukter, og håndværkerne skal være læremestre.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi
Teknologisk Institut

Automatiseret tilstandsundersøgelser af vanskelligt tilgængelige infrastruktur elementer

Nedlukning af baner, veje og bygninger i forbindelse med inspektion er kritisk, idet trafikken skal omdirigeres eller der skal foretages delvis afspærring, som påvirker masseflowet i negativ retning. Sikkerheden er i højsædet ved denne type operationer, idet følgekonsekvenserne ved ulykker kan være...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Automatisering i produktion – herunder robotter

Moderne robotteknologi handler om autonome komplekse systemer af hardware og software. Hvad enten man isoleret betragter en robot eller en sværm af robotter, så er hvert enkelt enhed i sig selv et kompleks af hardware, software, organiseret og logisk forbundet. Moderne robotteknologi er også en...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Automatisk evaluering af komplekse sensordata

Automatisk evaluering (AE) af komplekse sensordata reducerer behovet for manuel analyse. Computeren skal dog først ´fodres´ med data om fx sensorer, materialer og fejltyper. AE tilpasses bl.a. kompositmaterialer, svejsninger og betonkonstruktioner.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology

Automatisk evaluering af komplekse sensordata

Hvad skal der til for at effektivisere dataanalyse i forbindelse med kvalitetskontrol af fx vindmøllevinger, broer og svejsninger? Denne aktivitet vil anvende kunstig intelligens til automatisk evaluering af testdata.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
FORCE Technology

Autonom inspektion og opmåling af kritisk infrastruktur

Hvordan kan inspektionsrobotter styres og inspicere på områder, hvor der er begrænset synlighed for det blotte øje, fx vindmøllevinger og broer? Denne aktivitet vil udvikle koncepter til lokalisering og styring af selvkørende inspektionsrobotter.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Produktionsteknologi og Transport
FORCE Technology

Avancerede og bæredygtige materialer til byggeriet

40 % af alle nye byggevarer dumper, når de brandtestes i fuld størrelse hos DBI. Det nedsætter industriens konkurrenceevne, fordi virksomhederne taber tid og penge, når produktet skal laves om. DBI vil bidrage til at øge træfsikkerheden og optimere time-to-market, når nye byggevarer udvikles. Dette...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Avanceret energilagring

Det danske energisystem er unikt på grund af den store andel af vedvarende energi (VE) og en bredt distribueret elproduktion. Men med den langsigtede politiske målsætning om 100% VE i energisystemet, hvor fossile energikilder kun vil blive anvendt i spidsbelastningssituationer og i nødstilfælde,...

Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi
Teknologisk Institut

Avanceret fremstillingsteknologi til rumfart

Danske virksomheder udnytter ikke de muligheder for innovation inden for avanceret fremstilling, som rumområdet tilbyder både gennem ESA’s programmer og som underleverandør til store europæiske virksomheder. Aktivitetsplanen vil give danske virksomheder optimale betingelser for at gå ind på...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Teknologisk Institut