Auralisering og nye metoder til gengivelse af scenarier

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Vi er gennem en lang byggetradition blevet vant til at visualisere for at kunne simulere eller eksemplificere f.eks. nyt byggeri og anlægsprojekter – blandt andet som led i en bruger og borgerdialog. Men ofte giver det kun udvalgte dimensioner af det livsrum, der forsøges skabt. Ofte oplever vi alligevel, at en række tekniske forhold skaber uattraktive rum og omgivelser.

Nye metoder og teknikker er på vej og nye kan udvikles til at give en beslutningsstøtte i planlægningen af bedre livsrum og sikre bedre sameksistens. Et eksempel på dette er auralisering, hvor man gengiver et realistisk lydbillede af de scenarier, som et nyt byggeri vil give i bestemte udvalgte punkter. Det giver et samlet billede for såvel rådgivere, anlægsarbejde, teknologileverandører, brugere og beslutningstager. F.eks. ”Hvordan opleves lyden af en ny jernbane i et i forvejen komplekst og dynamisk lydbillede?”

Med afsæt i forskningen vil der på flere af disse områder udvikles effektive metoder og værktøjer med tilhørende kursus og uddannelse til at gengive scenarier i forbindelse med indretning af nye rum og anlæg. Metoder og værktøjer vil både give nye muligheder for dem, der arbejder med planlægning, konstruktion og implementering af nye livsrum, byggerier og anlæg – samt bedre beslutningsstøtte i dialog mellem borgere og beslutningstagere. Endeligt vil værktøjerne give mulighed for at vurdere mellem forskellige teknologier – og heraf give et værdigt indspil tilbage til industri og leverandører. Det vil ikke alene giver store samfundsmæssige besparelser – men samtidigt sikre, at offentlige rum og industrielle anlæg skabes under hensyn til menneskers behov.