Automatiseret fejldetektering i skinnenettet

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Mange års nedslidning af den danske infrastruktur kræver nye måder at tænke intelligent vedligehold på. Der er et udstrakt behov for sikker transport på det danske jernbanenet, hvorfor angivelse af drifttilstanden af skinnenettet er af stor nødvendighed.

Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat vil der bl.a. blive udviklet automatiseret sensorudstyr der kan detektere kritiske tilstande i det primære banelegeme. Hertil skal der implementeres et positioneringssystem som enkelt identificerer de kritiske komponenter/områder, hvorved menneskelige fejl minimeres.

Den nye viden der opbygges vil være med til at sikre at sikkerheden på det danske skinnet forbedres og at regulariteten, evnen til rettidige tog opretholdes. Danske SMV’er vil kunne drage nytte af systemerne efter implementeringen og på eksportmarkederne.