Automatiseret tilstandsundersøgelser af vanskelligt tilgængelige infrastruktur elementer

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Nedlukning af baner, veje og bygninger i forbindelse med inspektion er kritisk, idet trafikken skal omdirigeres eller der skal foretages delvis afspærring, som påvirker masseflowet i negativ retning.

Sikkerheden er i højsædet ved denne type operationer, idet følgekonsekvenserne ved ulykker kan være betydelige, både med hensyn til de direkte implicerede samt skader på tredje part.

Inspektion af kritiske infrastrukturelementer kan ikke undværes, idet uforudsete nedbrud kan medføre alvorlige konsekvenser og på sigt øge driftsomkostninger.

Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat vil der blandt andet blive udviklet hurtige, sikre, intelligente og delvist automatiserede systemer til ikke-destruktive undersøgelser og video inspektion af problematiske områder, som ellers medfører risikobetonede, tidskrævende og driftsforstyrrende nedlukninger.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 22:57

Dette er vel ikke en opgave for et GTS. Det lyder som en produktudvikling rettet mod specifikke opgaver. En opgave som burde stilles af infrastruktur selskaberne.