Automatisering i produktion – herunder robotter

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Moderne robotteknologi handler om autonome komplekse systemer af hardware og software. Hvad enten man isoleret betragter en robot eller en sværm af robotter, så er hvert enkelt enhed i sig selv et kompleks af hardware, software, organiseret og logisk forbundet. Moderne robotteknologi er også en mangfoldiggørelse af robotternes form og udtryk. Det omfatter intelligente rum, hvor de aktivt udførende er mennesker i bevægelse.

Robotteknologi er en integration af hardware og software som mekanisk, elektrisk og logisk informationsmæssigt skal integreres i en realtidssammenhæng. Robotten er bygget op i lagdelte arkitekturer med de laveste fysiske komponenter, over elektronikken, indlejrede systemer, lavniveau kontrolsoftware over højere niveauer af kontrol op til de øverste niveauer af kognitive ræsonnerede og beslutningstagende lag. Robotter er på den ene side den ultimative udfordring for IKT systemerne, samtidig er et af det helt store vækstfelt for IKT området netop at IKT bevæger sig længere og længere ud i de fysiske enheder og således kommer tættere og tættere på ”IT i alting” visionen. I den sammenhæng er en robot et ultimativt eksempel på en sådan, hvor alt er decentralt og autonomt. Intelligente sværme og distribuerede systemer på multikerne teknologier er en af fremtidens helt store trends.

I samarbejde med brugere, virksomheder, universiteter og andre interessenter, vil der blive opbygget viden og gennemført forsknings- og udviklingsprojekter. Med udgangspunkt i konkrete anvendelser, vil der vil blive udviklet industrielle robotprototyper og lavet konkrete demonstrationer. De industrielle prototyper vil kunne fungere som en reference implementation for virksomheder, som ønsker at udvikle/anvende teknologien.

På grundlag af den opbyggede viden vil GTS nettet udbyde services, herunder rådgivning vedrørende anvendelse af robotteknologi indenfor forskellige domæner.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

scapetechnologies
Mandag d. 22/6-09 kl. 15:37

Dansk robotteknologi er godt med på mange områder. Både når det gælder anvendelse og udvikling.

På industriområdet har Danmark nogle automatiseringsmæssige udfordringer, der kommer af at størrelsen af industrier og virksomheder ikke nærmer sig lande som Tyskland og Sverige, hvor bilindustrien trækker.

Dette giver, set fra robotteknologien, nogle udfordringer og muligheder. På udfordrings-siden skal robotteknologien være meget fleksibel og leverandørerne skal være meget kompetente for at kunne håndtere de mange varianter og små serier i de typiske små og mellemstore danske virksomheder. Ligeledes skal det være muligt at genanvende robotteknologien, der indgår i produktionerne, da ordrehorisonter ofte er korte.

På mulighedssiden er det klart, at kan man (som vi kan i danmark) lave rentabel robot-automatiseret produktion, så er man fremadrettet godt stillet i den international konkurrence, hvor antallet af produkt-variatanter fortsat vil stige og seriestørrelser fortsat falde. Fortløbende udvikling af nye teknologier og opbygning af nationale robot- og automatiseringskompetencer er dog en forudsætning for dette.

Leverandører af automations- og robotteknologi til den danske produktion er som følge af ovenstående udfordringer dygtige, og har gennem de sidste år vist en meget stor interesse i selvstændigt og på tværs af organisationer at deltage i udviklingsprojekter, der leder til ny robot- og automations-teknologi. Nye teknologier og produkter, der har potentiale såvel på det danske som på det internationale marked.

Potentialet for ny teknologi er specielt stort inden for fleksible produkter med en kombinationen af vision- og gribeteknologier, da denne kombination i stor udstrækning kan erstatte løntung manuel og ergonomisk uheldigt belastet arbejdskraft i de ordreproducerende virksomheder - arbejdsopgaver der i dag har ansvaret for en meget stor del af produktionsomkostningerne i mange virksomheder.

Scape Technologies Bin-Picker teknologi er et godt eksempel på en international afsætningsmulighed inden for dette område, der er opstået og delvis båret af det danske produktions- og robotudviklings-miljø.

En bin-picker kan opsamle emner, der ligger hulter-til-bulter fra kasser og aflevere dem til næste produktionsproces. Markedet for bin-pickere er uhyre stort og stort set uberørt, så potentialet for et dansk fleksibelt produkt er meget stort. som eksempel vurderes det, at der alene i europa er købeklare kunder til mellem 1500 og 2700 bin-picker, selv når markedsområdet snævres ind til opsamling af cylindriske emner til f.eks. cnc-maskiner m.fl.

Scapes bin-pickere er blot ét enkelt eksempel på anvendelse og potentiale af nye typer vision- og griber teknologi, der kan ændre hele tilgangen til opbygningen af produktionslinjer.

Udvikling af dansk produktion, og ikke mindst udvikling af internationale unikke robotteknologier kræver et nationalt miljø, hvor kompetencer på tværs af produktion, udvikling og forskning blandes i relevante målrettede projekter, der har realisme og marked som grundpiller.

Center for robotteknologi, Teknologisk Institut har sammen med RoboCluster formået at opbygge dette nødvendige og meget potentente miljø på industriområdet.

Der er efter min mening og erfaring ingen tvivl om, at Center for robotteknologi, Teknologisk Institut vil bære udviklingen af dette område frem til en række nye internationale produkter og ikke mindst bære nye teknologier og kompetencer ind i danske produktionsvirksomheder. Ligeledes vil de være en garant for at virksomheder og forskningsinstitutioner fortsat udveksler og udvikler ideer.

Rune Larsen
Scape Technologies, CEO

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:24

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at stille viden til rådighed eller udvikle tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.