Autonom inspektion og opmåling af kritisk infrastruktur

Senest opdateret d. 10/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Produktionsteknologi og Transport
Steen Arnfred Nielsen
R&D Coordinator

Hvordan kan inspektionsrobotter styres og inspicere på områder, hvor der er begrænset synlighed for det blotte øje, fx vindmøllevinger og broer? Denne aktivitet vil udvikle koncepter til lokalisering og styring af selvkørende inspektionsrobotter.

Automatisering af inspektion og vedligehold er den næste store omkostningsreduktion for ejere af kritisk infrastruktur, fx broer, tunneller, vindmøller, kraftværker samt olie- og gasanlæg. Der er særlig fokus på metoder til begrænsning af tidsforbruget (nedetiden) og metoder, der reducerer omkostningerne forbundet med inspektion og opmåling.

Til kvalitetskontrol i en produktion af større komponenter og efterfølgende servicering er der derfor brug for selvkørende inspektionsrobotter med præcise lokaliserings- og opmålingssystemer, således at menneskelig interaktion på sigt kan reduceres - særligt hvor mennesker ikke kan arbejde.

Denne aktivitet vil udvikle koncepter til lokalisering og styring af inspektionsrobotter, der kan tilpasses og anvendes i servicevirksomheder på tværs af brancher. I aktiviteten udvikles tre demonstrationscases, som henvender sig til ejere af kritisk infrastruktur på tværs af brancher fx ejere af betonbroer, vindmøllevinger samt svejste konstruktioner.

 

Referencer: 

FORSK 2025:

  • Danmark som digitalt foregangsland
  • Fremtidens produktion
  • Materialer til innovation og vækst
  • Fremtidens bygninger, fysiske infrastruktur og byer

 

Nøgleord

58 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Morten Nielsen (Cluster Manager, RoboCluster)
Lørdag d. 28/4-18 kl. 08:52

Forslaget er en helt naturlig forlængelse af projektet "Positioneringssystemer til inspektionsrobotter" i Innovationsnetværket RoboCluster hvor FORCE Technology har udviklet en robot der kan bevæge sig på lodrette overflader med henblik på inspektion.
Jeg har personligt oplevet interesse fra offshore-industrien for de muligheder der ligger i opsamling og behandling af data for store og ofte utilgængelige konstruktioner.
Det naturlige næste skridt i en effektiv proces er at systemerne bliver modnede, således de bliver mere autonome, men også mere præcise. Det vil gøre processen mere smidig, hvilket gør det stillede forslag yderst relevant.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 15:32

Mange tak for din kommentar. Helt enig, perspektivet for aktiviteten er stor, da virksomheder inden for adskillige segmenter har udtrykt interesse for autonom inspektion af kritisk infrastruktur. For eksempel:

• Støbte kompositkomponenter i fx vindmøllevinger, skibe, tog og fly
• Svejste stålkonstruktioner i fx vindmølletårne og tanke
• Korrosion i betonelementer i fx broer og bygninger
• Geologisk metrologi til generel opmåling og inspektion
• Inspektion til farlige og svært tilgængelige områder fx broer og tunneller

Hans Holten-Lund (Senior FPGA Designer, Ph.D., Prevas A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 10:34

En robot som sendes ud og forventes at bevæge sig autonomt uden menneskelig indblanding, må forventes at skulle tage beslutninger autonomt. En XY scanner skal nok udbygges med f.eks. kamera-baserede sensorer. Hos Prevas har vi arbejdet på en scanner med flere kameraer, som bl.a. kan give scanneren præcis positions- og orientations-bestemmelse, evt. som supplement til traditionel 6DOF IMU (accelerometer, gyroskop, kompas).

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 15:37

Tak for dit bidrag. Der vil uden tvivl blive brug for kameraer, lasere mm i kombination med mere traditionelle IMU'er. I aktiviteten skal vi udvikle tre cases rettet mod forskellige industrier:
o Case 1: Autonom inspektion af vindmøllevinger i en produktion
o Case 2: Robot til opmærkning af udvalgte positioner i en svejst konstruktion
o Case 3: Tilstandsvurdering af broer og/eller tunneler

Per Nielsen (Ingeniør, Siemens)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:46

I forbindelse med inspektion af vindmøllevinger "on - site" er det altid overordentligt vigtigt at have positionen på evt. detekterede indikationer. Manuelle opmålinger er upræcise og besværlige on-site, så et automatisk målesystem vil være en klar forbedring.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 09:49

Hej Per. Tak for din kommentar og for jeres interesse i autonom inspektion og opmåling af kritisk infrastruktur. Vi forsøger hele tiden, at videreformidle den sidste nye viden til danske virksomheder inde for automatiseret inspektion og vi er derfor glade for, at I bidrager til dette forum.

Lars Holm Nielsen (Chief Engineer, Siemens Gamesa Renevable Energy)
Mandag d. 30/4-18 kl. 12:01

SiemensGamesa servicerer idag ca. 5GW vindmøller globalt. Jeg sidder I service R&D med ansvar for operationelle løsninger herunder inspektion og NDT. Vi har idag ikke nogen robot teknologi med positionering teknologi til at forestage NDT. NDT er genrelt vigtig, men flere og flere onshore møller nærmer sig levetidsforlængelse og her er NDT vigtig for at kunne vurdere vingernes og tårnets tilstand. Det er også vigtig I forhold til opgraderinger af vinger hvor man for eksempel med tip forlængelse øger lasten og NDT er derfor nødvendig for at være sikker på at større last I tippen ikke giver overbelastning på grund af en gammel produktions specification som havde større tolerance der hidtil har været uden betydning. Onshore tårne er også vigtige da det kun er offshore tårne der får 100% scannet. Vi vil helt sikkert være interesseret I en sådan løsning da vi ser et behov i den virkelige verden. Om få år er det vores egne danske offshore parker der skal have levetidsforlængelse. Det er vigtigt I forhold til de oprindelige design at vi ved hvor NDT malinger er foretaget på en given struktur.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 15:45

Tak for opbakningen til denne aktivitet. Vi oplever stor interesse for automatiseret inspektion, særligt hvor det ikke er tilstrækkeligt med et visuelt overblik over konstruktionens tilstand. Fordelen ved inspektionsrobotter er, at de vha. ikke-destruktive metoder (NDT), fx ultralyd, kan ”se” ind i konstruktionen og give et indblik i konstruktionens tilstand.

Per Hartvig (Site manager, Muehlhan A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:30

I forbindelse med overfladebehandling af vindmølletårne, vil en lille autonom robot til at tage lagtykkelses målinger være en stor hjælp i det daglige.
Der bliver i Danmark overfladebehandlet omkring 1.000.000 m2 vindmølle tårne pr. år, dvs. at der bliver fortaget omkring 300.000 manuelle lagtykkelsesmålinger pr. lag maling, hvilket vil give 600.000-1.000.000 lagtykkelsesmålinger.
Hvis man havde en autonom robot til at foretage disse målinger, ville det både spare process tid og give en langt højere kvalitet af måleresultaterne, de ville give et meget bedre repræsentativt billed af overfladebehandlingen.
Så vi ville være interesseret i sådan en løsning.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:04

Mange tak for din kommentar. Det lyder som der er et stort potentiale her, da autonome robotter - foruden at kunne bidrage med en højere pålidelig kvalitet af måleresultatet - også kan bidrage til et forbedret arbejdsmiljø for operatørene.

Peter Aagaard Kristensen (Vice President Technology, Prevas A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:45

Forslaget tager fat på mange af de tekniske udfordringer der er i dag med inspektion. Uagtet om det er mennesker, mobile robotter, droner eller noget helt 4. så er præcis positionering i forhold til en struktur et svært og vigtigt emne at løse, og en forudsætning for autonom inspektion. Hos Prevas møder vi mange kunder som ønsker at automatisere inspektion og overvågning af deres strukturer og maskiner, og prisen på teknologien gør det i dag muligt at implementere og automatisere mange af de ting som ikke kunne betale sig for få år tilbage. Derfor er det yderst relevant med yderlig forskning og udvikling indenfor emnet, så man kan løse nogle af de udfordringer der er i dag, og få flere autonome løsninger.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:10

Hej Peter
Tak for din gode kommentar og opbakning til aktiviteten. Og du har helt ret, positionering og lokalisering af robotter er afgørende for evnen til at styre på vindmøllevinger og infrastrukturelementer som f.eks. broer. Der mangler gode og valide positioneringskoncepter indenfor dette område, og vi vil sætte stor pris et samarbejde med jer og andre virksomheder med lignende udfordringer, i nogle virksomhedsnære cases.
mvh Steen Arnfred Nielsen

Svend Gjerding (Driftsleder, Konstruktioner & Anlæg, A/S Storebælt)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:36

Det er helt essentielt at positionsteknologien er på plads når robotter/droner skal anvendes til at udføre inspektioner på vores store anlæg, om det være sig Østbroen, Vestbroen eller tunnelen.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:21

Hej Svend
Tusind tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten. Udfordringerne ved positionsteknologien på Østbroen, Vestbroen og tuneller, som du også påpeger, er en rigtig vigtig parameter for nøjagtig at kunne karakterisere fejl i betonkonstruktioner. Vi ser frem til at samarbejde med jer, om nogle for jer relevante problemstillinger, relateret til autonom inspektion af kritisk infrastruktur.

Erik Steen Jensen (Adm. Direktør, Blade Test Centre (BLAEST))
Onsdag d. 2/5-18 kl. 17:44

Hos BLAEST udfører vi fuld-skala typeafprøvning af vindmøllevinger. I forbindelse med afprøvningen, der typisk tager 4-8 måneder pr. vinge, foretager vi løbende en visuel inspektion af vingen både udvendigt og indvendigt for at afsløre eventuelle skader under udvikling. Inspektionen udføres i dag manuelt. Det ville give et kvalitets- og effektivitetsløft, hvis inspektionen kunne automatiseres, og dermed gøres oftere, hvorved skader identificeres hurtigere. Samtidigt kan der spares mandetimer, og vingen kan måske endda inspiceres indvendigt i områder der ikke er personadgang til. Ved enhver inspektion af en stor konstruktion er den eksakte placering af en given observation naturligvis helt essentiel. En smart registrering af inspektionsdata vil i øvrigt give mulighed for på en enkel måde at vise data for en præcis position for hele rækken af inspektioner, for derved let at kunne se udviklingen af en skade.

En præcis positioneringsteknologi vil i øvrigt også kunne anvendes til placering af måleudstyr (f.eks. strain gauges) på vingen.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:44

Hej Erik
Tusind tak for opbakning til aktiviteten, og for konkrete input til relevante aktiviteter relateret til positionering og styring af robotter, som er helt afgørende for karakterisering af skades-udbredelsen i vindmøllevinger. Og ja, det er generelt en udfordring at der mangler koncepter til karakterisering af udmattelses-relaterede fejl i sammensatte (hybrid) materialer, men det er præcis der vi som GTS-institut med vores dedikerede specialiser kan være med til hjælpe jer og andre danske virksomheder med at komme først på markedet med nye konkurrencedygtige produkter. Positions-teknologien vil også kunne anvendes til placering af andre sensorer ved fuld-skala typeafprøvninger.

Ole Ravn (Technical University of Denmark)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 22:33

Området har et stort uudnyttet potentiale; men kræver en indsats omkring modning af systemerne og en undersøgelse af hvordan robotterne kan tilpasses til opgaver i andre domæner. Inspektion af kritisk infrastruktur bliver et større og vigtigere område og det vil være naturligt at bygge videre på de gode resultater som er opnået i Robocluster projektet og i Force.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:57

Hej Ole
Tak for input! DTU er et internationalt fyrtårn når det gælder automatisering, dataanalyse og robotters autonomi. Der er både brug for at flere studerende optages på området og formidling, så det er et kæmpe plus at have jer med i dette projekt.

Svend Egenfeldt (Innovator, Egenfeldt Innovation ApS)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 01:09

Uanset om man med selvkørende mener selvkørende efter en forud-programmeret "vej" eller "bane" eller en autonom enhed, der selv træffer beslutninger og finder vej, vil et præcist lokaliserings- og positionerings-system være nødvendigt, da evaluering (og evt. reparation) er meget afhængig af en eventuel detekteret fejl bliver placeret rigtigt. Derfor vil det måske være hensigtsmæssigt, også af hensyn til dokumentation og sporbarhed, at udstyre sådanne enheder med muligheden for at lave fysiske markeringer af referencepunkter på komponenten under inspektionen, således at positionsnøjagtigheden kan dokumenteres og man i tilfælde af afvigelser kan opmåle disse og korrigere for disse afvigelser.

Oftest vil man have en model eller et tegningsgrundlag, som man definere sine positioner ud fra. Hvis der er forskelle mellem "modellen" og virkeligheden, nytter det ikke man har ultra-nøjagtige positionsangivelser, hvis man overfører disse til en forkert model. Det kan være rigtig svært at bekræfte måde overensstemmelse mellem model og virkelighed OG at det koordinatsystem man anvender i virkeligheden også stemmer overens med det i "modellen" definerede, især ved større komponenter og her vil et markeringssystem være en effektiv måde at kontrollere og dokumentere overensstemmelse/afvigelser på.

Et markeringssystem kunne f.eks. være en dyse der sprøjtede en klat maling ud, en filtpen der lavede en (eller flere prikker) eller en kørner aktiveret af en elektro-magnet og slog en permanent markering (i stål-emner). Den kunne måske endda slå et mønster eller et nummer, således at man ved gentagen prøvning kunne måle afvigelser mellem positioner og transformere koordinatsystemet, således at man fik ret nøjagtig overensstemmelse mellem positioner af tidligere detekterede indikationer.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 09:08

Hej Svend
Tusind tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten "Autonom inspektion af kritisk infrastruktur". Som du påpeger, er evalueringen af reparationer meget afhængig af at en detekteret fejl bliver placeret rigtigt. Det samme er tilfældet for at lave fysiske markeringer, f.eks. med maling, af referencepunkter på komponenten. Positionsteknologien er i hastig udvikling, hvor flere forskellige metoder fusioners, og det er noget af det vi ser frem til, i samarbejde med industrien, at kunne udvikle i denne aktivitet.

Ernst Oszadlik (Udviklingsingeniør, Egonik)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:56

Egonik udvikler special designet elektronik, som er kundetilpasset og det lyder derfor som et yderst relevant projekt, som kan give mindre virksomheder nye ideer til inspektions og en mulighed for lettere at komme på markedet.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 09:12

Hej Ernst
Tusind tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten. Som du påpeger, er positions-teknologier noget af det vi ser frem til at udvikle i denne aktivitet, i tæt samarbejde med industrien.

Henrik Theisler (CEO, SYD-Dynamics)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:41

Det er vigtigt at perspektiverer de indsatser der investeres i. Vi lever i en verden der i hurtig udvikling, men hvor kvalitetsløsninger er vores Europæiske branding. Det er vigtigt den indsats der er igangsat og kører med stor success har ressourcer til at videreføres på mere avanceret niveau. Det er vor mening at Force Technology er primus motor i den teknologiske spydspids der udvikles inden for "Autonom inspektion og opmåling af kritiske infrastrukturer".
Med dette arbejde kan vi kommercialiserer produkter og service ydelser med særlig henblik på den mindre virksomheder, hvilket vil være en god export motor. Denne teknologi følger i øvrigt flere af Danmarks store industrier. Vi vil derfor bede om fuld support til ovenstående project.
Henrik Theisler CEO

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:07

Hej Henrik

Tak for opbakningen og de rosende ord om vores arbejde. Jeg er fuldstændigt enig i, at det er vigtigt for danske virksomheder at kunne brande sig internationalt på højteknologiske kvalitetsløsninger.

Bent F. Sørensen (Professor, DTU Vind Energi)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:28

I forbindelse med vurdering af restlevetid og forlængelse af levetid for vindmøllevinger er det afgørende at vigtige skadestype - som ikke kan ses udefra - kan detetekteres med NDT metoder og deres placering, størrelse og type kan bestemmes med stor præcision. Vi er interesseret i at udvikle modeller for skadesubredelse, der muliggør vurdering af restlevetid af vindmøllevinger ud fra skadestilstanden og de relevante materialegenskaber/brudmekaniske data, og her vil data til beskrivelse af placering, størrelse og skadestype vil være input til sådenne modeller. Spændenden forslag!

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:15

Hej Bent

Tak for din kommentar. Jeg er helt enig i at vurdering af restlevetid for vindmøllevinger er den næste store udfordring, som kræver avancerede matematiske modeller. Det er her her at DTU Vind og dets forskere på internationalt topniveau gør en forskel.

Anders Bjorholm Dahl (Professor MSO, Head of Section, DTU Compute)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 16:00

Autonom inspektion af store konstruktioner som broer eller vindmøller kræver platforme til at tilgå konstruktionerne, eksempelvis robotter eller droner, og sensorer til at måle strukturerne, samt automatiske analysemetoder til at håndtere det indsamlede data. Her spiller billedsensorer en central rolle da de tillader målinger af meget komplekse strukturer. Kvantitativ billedanalyse er nøglen til at gøre dette data nyttig for applikationen, og her er samarbejdet mellem Force og DTU Compute et vigtigt element, fordi forskningen på DTU Compute fokusere på bl.a. metoder til at udtrække kvantitative mål fra billeder i relation til både struktur (3D overflader) samt objekt- og mønstergenkendelse, som muliggør måling af størrelser og detektion af fejl. Dette er baseret på computer vision, som benytter bl.a. maskinlæring. Et andet vigtigt forskningsområde er metoder statistisk dataanalyse af store datasæt, som kan kombinere information indsamlet fra forskellige sensorer og data indsamlet over tid til at følge strukturelle ændringer og udviklinger.

Der er stort potentiale i samarbejdet mellem Force og DTU Compute, da forskningsfokus på DTU Compute er på at udvikle grundlæggende og generiske analyseteknikker baseret på statistik, matematik og datalogi, og fokus for Force er at få disse teknologier udviklet til praktisk anvendelse. Derfor tillader et tæt samarbejde mellem Force og DTU Compute, at nye forskningsresultater bringes til industriel anvendelse.

Derfor har forslaget om Autonom inspektion og opmåling af kritisk infrastruktur stort potentiale for at løse centrale samfundsmæssige problemstillinger baseret på de nyeste forskningsresultater.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:17

Hej Anders

Jeg kan kun være enig. Jeg ser samme store potentiale i samarbejdet mellem FORCE Technology og DTU Compute, og sammen har vi gode forudsætninger for at udvikle brugbare løsninger til et bredt udvalg af virksomheder.

Anders Laustsen (Project Development Manager, CenSec)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 08:15

Hos CenSec arbejder vi bl.a. med sikring af kritisk infrastruktur under vores "Security" område. Inden for det område er der særligt brug for ny teknologi inden for autonom inspektion. Både for at højne kvaliteten, men også for at sikre lavere omkostninger. På den måde kan dette forslag hjælpe med at løse en central samfundsmæssig problemstilling. Udover de nævnte områder ser vi også potentiale til at udbrede forslaget til andre brancher end de ovenfor nævnte. F.eks. er der brug for samme teknologier inden for jernbanesektoren.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:19

Hej Anders

Tak for din kommentar og forslag om at udbrede forslaget til jernbanesektoren. Det vil vi tage med i overvejelserne.

Morten Handberg (Chief Blade Specialist & Partner, Wind Power LAB)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 17:45

metoden vil have stor anvendelse til at lave inspectioner af skader hvor man af HSE hensyn ikke vil kunne anvende rope access. Den vil også kunne give nye muligheder for anvendelse af flere forskellige typer inspections udstyr, således at ud grundig analyse af defecten kan foretages.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:22

Hej Morten

Tak for din kommentar. Med autonom inspektion, med selvkørende robotter, kan vi komme rundt på steder, der ellers ville være utilgængelig f.eks. på grund af HSE hensyn.
Derudover kan vi, som du nævner, udstyre robotterne med forskelligt sensorudstyr, så vi hurtigt kan undersøge en eventuelt fejl.

Henrik Stiesdal (CEO, Stiesdal A/S)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 07:50

Glimrende forslag!

Jeg er enig i kommentarerne om nødvendigheden af præcis positionsbestemmelse. Det må i langt størseparten af tilfældene kunne løses meget enkelt med et prisme på enheden og to scanning laserafstandsmålere. Muligheden for opmærkning på overfladen, når fejl detekteres, er selvsagt også en nødvendighed.

Aktiviteten fokuserer i beskrivelse meget på det inspektionstekniske. Men i og med, at brugerne ofte vil være SMV'er, vil det være en fordel, hvis man giver brugervenligheden høj prioritet, da brugeren i mange tilfælde ikke vil være på denne type opgaver på fuld tid. Måske er brugerinterfacet allerede indeholdt i aktiviteten, det fremgår blik ikke så tydeligt.

Bortset fra det - glimrende forslag, lad os håbe, at det kan effektueres hurtigt!

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:24

Hej Henrik

Tak for din kommentar og dit forslag om også at fokusere på brugervenligheden. Det vil vi få implementeret. For du har fuldstændigt ret, vi kan ikke regne med brugeren er dedikeret til denne type opgaver på fuld tid.

Asger Bloksma Krogstrup (Project manager and automations engineer, Technicon ApS)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:37

Hos Technicon udvikler og implementere vi automationskoncepter hos vores kunder som primært er danske produktionsvirksomheder. Vi arbejder altid case by case, og arbejder kontinuerligt sammen med virksomheder indenfor bl.a. vindmølleindustrien. En generel udfordring vi møder er positionering i forhold til eller på et emne, hvor varians og deformation kan forekomme. Dette er især svært at håndtere på store svejste konstruktioner eller glasfiber konstruktioner, hvor der efterfølgende skal monteres udstyr eller samlinger. Her er der behov for udvikling af nye opmålingsteknologier. En autonom inspektionsrobot med fokus på at opnå præcise opmålinger ville være en oplagt løsning.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:31

Hej Asger

Det lyder som spændende arbejde I har gang i. Tak for opbakningen og interessen i vores inspektions-robot. Et centralt omdrejningspunkt i projektet er netop positioneringteknologi og dens mange udfordringer.

Henrik Böhmer (Project Manager, Offshoreenergy.dk)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:31

Tre ord: mere af det!
Der ligger helt fast at de største økonomiske besparelser findes steder, hvor mennesker tages ud af ligningen - og desuden øges sikkerheden i de fleste tilfælde. Der er gjort mange forsøg og skabt en del succeser med at anvende robotter til inspektion steder, som er svært tilgængelige eller direkte farlige for personel og der er ingen tvivl om at udviklingen mod smart, automatiseret og mekanisk arbejde med robotter skal fortsættes og understøttes af virksomheder som FORCE, der har førende kompetencer på området. Desuden opfordres til samarbejde og sparring med industrien for at tilpasse løsninger og gå efter de lavest hængende frugter for at få skabt netop den værdi, der er behov for. Samarbejde med RoboCluster er meget relevant og inddragelse af andre klynger som InfinIT og Offshoreenergy.dk vil også kunne skabe værdi for industrien.
Opbakning herfra!

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:32

Hej Henrik

Tre ord: Tak for opbakningen!
Det er oplagt at højne sikkerheden for personel, der arbejder med inspektion. Det gøres ved at udvikle robotter, der kan køre på sværttilgængelige områder og farlige områder.
Vi ser frem til at samarbejde med virksomheder og netværk/klynger som RoboCluster, Offshoreenergy.dk og InfinIT.

Peter Kjul (CEO, Kjul & Co. ApS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:17

Vi støtter dette initiativ, da vi mærker en stadigt stigende efterspørgsel efter automatiseringsløsninger i store dele af industrien. Da autonom inspektion er omfattende og teknisk kompliceret for nogle SMV'er, byder vi i særlig grad FORCE's lettilgængelige og kvalitetsfokuserede tilgang til automatisering velkommen.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:17

Hej Peter

Tak for støtten til dette forslag. Vi glæder os til et godt et godt samarbejde om automatiseringsløsninger som kan hjælpe Danske SMV'er.

Morgan Troedsson (Produktchef, MacTeen Consulting)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 18:31

Adgangsforhold på store strukturer er altid en udfordring. Mennesket er ikke egnet til at kravle omkring på skæve og vertikale overflader. Der påkræves smarte hjælpemidler som fx. skylifts, platforme, rappellere. Selvkørende autonome robotter har altid være et ønske, især når strukturen er opstillet i havs. Offshore olie-gas og vindmøller til havs tilbyder store udfordringer.

Kravlende robotter findes siden lang tid for stålstruktur. Når strukturen er lavet af ikke-magnetiske materialer (fx. beton, plastkompositter), er den tekniske udfordring langt større. Selve den elementære fastholdelse til overfladen kræver en mer kompliceret teknologi, som lige er under udvikling.

Selve den smarte styringen og en absolut positioneringen af en autonom robot er særdeles vigtig. Hvis den autonome robot tager sig af en første inspektion af objektet, er det selvfølgelig helt grundlæggende med dataopsamling mod en nøjagtig og absolut positionering. Ellers kan man aldrig genfinde vigtige fejlindikationer for efterfølgende udbedring (reparation).

Projektforslaget er simpelthen henrivende. I forlængelsen kunde man straks tænke sig andre opgaver end den primære inspektion. Et autonomt robotsystem kunde sagtens bruges som bærer for andre organer end sensorer. Slibning, maling, udbedring af nedslidte forkanter på vindmøllevinger er kun nogle visionære koncepter.

Så længe den autonome robot kan afløse/forhindre mennesket fra at selv prøve at kravle omkring på vindmøllevinger, er et autonomt selvkørende robotsystem et vidunderligt værktøj for sikker vedligeholdelse ved komplekse adgangsfold, fx. til havs. Den menneskelige fantasi er en begrænsende faktor.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:30

Hej Morgan

Tak for støtten og din vision om autonome robotter, der kan foretage vedligehold af offshore vindmøller. Jeg er helt enig i, at positioneringsteknologien er vigtig for at for kunne genfinde fejlindikationer og tage stilling til en efterfølgende reparation. Måske er fantasien ikke så langt væk.

Steffen Langmach (Quality Engineer, GE Renewable Energy)
Søndag d. 27/5-18 kl. 06:56

Jeg er stor fan af konceptet og jeg er af den overbevisning at vi mangler flere midler til udvikling på de forskellige områder. Jeg ville feks. gerne have flere muligheder for inspektioner af vinger - endda gerne med scanning af vingen samtidig med den fulde billede rapport.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:14

Hej Steffen

Tak for din opbakning til projektet og dit input om behovet for skanning inklusiv fuld billederapport.
Jeg er fuldstændigt enig og det er netop vores mål, at forslaget skal kunne genere viden om autonom inspektion af vindmøllevinger, men også kunne implementeres på tværs af brancher og industrier.

Deepak V Nair (Optical engineer, NKT Photonics)
Søndag d. 27/5-18 kl. 10:37

Projekten lyder meget spændende. Fra et lokaliserings synspunk, det vil være nemmere hvis producenter selv kunne sætte noget anchor points byggede ind i deres strukturer (ind i vind møllvinger eller broer) som et transducer i robotten kunne finde nemt. Så har man et lokal positions mappen som kunne samlignes med et global mappen (eks. gps). Så er positionering lige pludsligt meget mere akkurat.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:23

Hej Deepak

Tak for opbakningen til vores forslag. Jeg er helt enig i dine betragtninger og der er heldigvis flere muligheder for at inddrage referencepunkter til lokaliseringen. Med kontaktbaseret (akustiske) sensorer kan vi ”se” ind i konstruktionen (vinger, broer eller svejsninger) og dermed udnytte skjulte tracer/anchor points. En anden mulighed er naturligvis at indbygge (optiske/elektromagnetiske) tracere i konstruktionen.

Christian Berggreen (Lektor og laboratorie-leder (CASMaT - DTU Structural Lab), DTU Mekanik)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:07

På DTU Mekanik arbejder vi med simuleringsværktøjer, der kan forudsige skadesudvikling i komposit-konstruktioner og disse værktøjer anvendes i skadesevalueringer og beslutningsstøtteværktøjer for blandt andet vindmølleoperatører, flyoperatører og rederier. En essentiel del af et sådan beslutningsstøtteværktøj er at kunne lokalisere og måle omfanget af de øjeblikkelige skader i konstruktionen for derefter at kunne forudsige kritikaliteten af skaden og restlevetiden af konstruktionen. Nærværende forslag til udviklingsområde hos FORCE er derfor er stor interesse for DTU Mekanik, især da der for flere konstruktionstyper som f.eks. vindmøllevinger og flykonstruktioner kan være områder af konstruktionen, der kan være vanskelig at tilgå for inspektionspersonel. Robot-teknologi vil derfor være nærliggende.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:37

Hej Christian

Tak for din kommentar og dejligt, at DTU Mekanik er interesserede i projektet. Jeres viden om simuleringsværktøjer til forudsigelse af skadesudvikling i kompositkonstruktioner er meget relevant for os. Den teknologi vi sigter efter at udvikle vil - kombineret med fx en selvkørende robot - gøre det muligt at yde beslutningsstøtte for vindmølleoperatører, flyoperatører, rederioperatører mf. - særligt hvor inspektions-personel ikke må operere eller hvor der er brug for en automatiseret forudsigelse af skades-udviklingen.

Jens Pedersen (Adm. Direktør, Welcon A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:27

Welcon vil som dansk producent af komponenter til produktion af grøn energi støtte dette forslag. Det omhandler teknologiske løsninger, vi som leverandører ikke selv har mulighed for at udvikle, men som er nødvendige for, at vi kan fastholde vores forspring i forhold til særligt asiatiske virksomheder, således at vi kan fastholde og udbygge produktionsaktiviteter i Danmark.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:39

Hej Jens

Tak for din bemærkning og og opbakning. Det er vores mål at hjælpe danske virksomheder, som Welcon A/S, med udviklingen af teknologiske løsninger, så I/de kan udskille jer og få fordele i forhold til internationale konkurrenter.

Rasmus Grusgaard (Innovationskonsulent, Plastindustrien)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:12

I Plastindustrien kan vi se en klar fremgang i anvendelsen af store hærdeplast-emner og komposit-konstruktioner i såvel vindindustrien som byggebranchen. Inspektion og vedligehold af disse er i sagens natur en ledsagende service-industri, der ofte kun svært lader sig gøre, men som ikke desto mindre er væsentlig for at hjælpe udbredelsen af disse produkter på vej. Vi vil derfor gerne støtte op om forslaget og glæder os til at følge udviklingen.
At inspektionsrobotterne og dronerne må forventes produceret i en letvægts-plastkomposit og vil bidrage til den voksende danske drone- og komposit industri gør forslaget endnu bedre.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:54

Hej Rasmus

Tak for din kommentar og støtte - godt at have plastindustrien med ”på vognen”. Det er min klare overbevisning, og helt enig i, at kompositmaterialer kommer til at spille en væsentlig rolle i produkters design fremover. Heldigvis er der også en stigende bevidsthed om vigtigheden i, at sikre kvaliteten af disse nye komplicerede (hybrid-)materialer og deres sammensætning.

Per Velk (Senior konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:19

Inspektionsrobotområdet er i massiv vækst. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav. Det gælder især standarder vedrørende sikkerhed - herunder CE-mærkningen.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:09

Hej Per

Tak for din kommentar. Jeg kan ikke være mere enig. Det er vigtigt for danske virksomheder, at der sættes relevante sikkerhedsmæssige fingeraftryk på de de internationale standarder og det er her vi som GTS-institut kan gøre en forskel.

Jon V. Kringelum (R&D Roadmap Coordinator, Ørsted Wind Power)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:45

Ørsted finder dette forslag meget relevant for offshore vindkraft, og der opfordres derfor til, at der arbejdes med løsninger, der kan fungere offshore både over og under vandet. Arbejdet bør desuden overveje og inddrage de krav, der findes i diverse normer og standarder, til løbende inspektion af offshore strukturer i driftsfasen.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:57

Hej Jon

Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Jeg er fuldstændig enig i, at forslaget har stor relevans for offshore vindkraft og det virker oplagt at inddrage gældende standarder til løbende inspektion af jackets og vinger i driftsfasen. Her er der gode forudsætninger for at udvikle værdiskabende løsninger til et bredt udvalg af service-virksomheder.

Jesper Falk (Sektionsleder, COWI A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:04

Meget interessant aktivitet som absolut har relevans for COWI da vi forholdsvis ofte udfører droneinspektions opgaver af større strukturer med manglende eller dårlig GPS dækning herunder undersiden af en bro. Så en hardware løsning hvor dronen eller robotten kan flyve, kravle, gå etc. autonomt samtidig med at den er lokaliseret med stor nøjagtighed har vores interesse.
Hardware delen er interessant, dog har vi størst fokus på software løsninger til smart håndtering af data fra sensorer der enten er indsamlet fra droner, biler eller af et håndholdt kamera. Dette er baggrunden til at vi for ca. 3 år lavede et internt cross-border projekt hvor repræsentanter fra kortlægnings- og bro afdelingen i fællesskab skulle udvikle et koncept der omhandler brug af drone teknologien som alternativ til traditionelle inspektionsmetoder med fokus på håndtering og visualisering af resultater. Status er at vi i dag har udviklet en software løsning kaldet COWI Virtual Inspektion, som bruges til registrering af skader på strukturer på baggrund af de indsamlede billeder og en 3D model der er genereret af billederne (fotogrammetri). Derudover arbejdes der på udvidelser af software løsningen herunder machine learning til automatisk genkendelse af revner, skader, farve forskelle etc. og for at sikre et godt billede datasæt til at understøtte fremtidigt brug af machine learning så er det vigtigt at billederne ved løbende inspektion af samme struktur optages på samme positioner og derfor har vi også udviklet en software løsning til generering af flyvelinjer ved autonom flyvning i områder med GPS dækning.
COWI vil meget gerne bidrage ved denne aktivitet og kan tilbyde 6 års viden med droner, viden om software løsninger til inspektion og ikke mindst in-house inspektions kompetence fra ingeniører.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:23

Hej Jesper

Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Jeg er helt enig i dine betragtninger. Vi har netop fokus på positioneringsteknologi, hvor GPS-dækning kan være en udfordring. Det lyder som et spændende projekt i har implementeret på dronesiden og vi vil naturligvis have den del af projektet med i vores overvejelser, når vi kommer til den endelige udformning af projektets faser.