Avanceret energilagring

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi

Det danske energisystem er unikt på grund af den store andel af vedvarende energi (VE) og en bredt distribueret elproduktion. Men med den langsigtede politiske målsætning om 100% VE i energisystemet, hvor fossile energikilder kun vil blive anvendt i spidsbelastningssituationer og i nødstilfælde, bliver andelen af fluktuerende elproduktion meget udtalt. Med 100% VE bliver det også ekstremt vigtigt samtidig at udnytte den producerede VE så effektivt som muligt, ved at der sikres en stabil og pålidelig forsyning til slutbrugerne. Løsningen på denne udfordring er avancerede lagringsteknologier i forbindelse med intelligente distributionssystemer, fx ved at VE lagres til brug i transportsektoren i batterier og/eller flydende biobrændstoffer. Lagring af energi vil altid medføre et større eller mindre tab. Disse tab skal minimeres ved hele tiden at vælge den mest effektive konverteringsform afhængigt af den endelige anvendelse og lagringsteknologi.

Det danske energisystem er unikt på grund af den store andel af vedvarende energi (VE) og en bredt distribueret elproduktion. Men med den langsigtede politiske målsætning om 100% VE i energisystemet, hvor fossile energikilder kun vil blive anvendt i spidsbelastningssituationer og i nødstilfælde, bliver andelen af fluktuerende elproduktion meget udtalt. Med 100% VE bliver det også ekstremt vigtigt samtidig at udnytte den producerede VE så effektivt som muligt, ved at der sikres en stabil og pålidelig forsyning til slutbrugerne. Løsningen på denne udfordring er avancerede lagringsteknologier i forbindelse med intelligente distributionssystemer, fx ved at VE lagres til brug i transportsektoren i batterier og/eller flydende biobrændstoffer. Lagring af energi vil altid medføre et større eller mindre tab. Disse tab skal minimeres ved hele tiden at vælge den mest effektive konverteringsform afhængigt af den endelige anvendelse og lagringsteknologi.

Formål
Formålet med aktiviteten er at udvikle nye avancerede og effektive energilagre, der dels tager højde for fluktuationer i energiproduktionen dels inddrager en intelligent distributions- og forbrugsstyring af den producerede energi. Samtidig er det formålet at udvikle og distribuere løsninger, der giver muligheder for en dansk nicheproduktion.

Målgruppe
Målgruppen for aktiviteten er danske system- og balanceansvarlige, energiselskaber, fjernvarme- og fjernkølingsbranchen, varmepumpeproducenter samt potentielle danske producenter af energilagringsudstyr. Herudover vil udenlandske leverandører af store og små batterier samt de danske brugere af disse blive inddraget. Derudover er der en række SMV i Danmark, der udvikler styringer til overvågning af energisystemet både på produktions-, distributions- og på forbrugssiden.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3.75 M
2011: 3.75 M
2012: 3.75 M
Totalt: 11.25 M

Kontaktinformation
Frank Elefsen
7220 1250
fre@teknologisk.dk