Avanceret fremstillingsteknologi til rumfart

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør

Danske virksomheder udnytter ikke de muligheder for innovation inden for avanceret fremstilling, som rumområdet tilbyder både gennem ESA’s programmer og som underleverandør til store europæiske virksomheder.

Aktivitetsplanen vil give danske virksomheder optimale betingelser for at gå ind på rummarkedet ved at adoptere avancerede fremstillingsteknologier i deres værdikæde. Den mest lovende nye fremstillingsteknologi inden for rumfart er Additive Manufacturing (AM), og aktivitetsplanen vil opbygge dette område som et særligt fokusområde for Danmark, så danske virksomheder får en konkurrencefordel i forhold til at sælge komponenter til rummarkedet produceret med AM. Med afsæt i den eksisterende viden og faciliteter på Teknologisk Institut skal der etableres et ”Additive Manufacturing Space Academy” – et europæisk kompetencecenter, der dels sikrer de danske virksomheder adgang til viden og produktionsfaciliteter, dels vil virke som en magnet på udenlandske interesser og kompetencer inden for både AM og avanceret fremstilling generelt.

Målet med aktiviteten er at:
- Give virksomheder nye muligheder for at producere til rummarkedet ved at oplære dem til at producere baseret på avancerede fremstillingsteknologier og AM.
- Uddanne virksomhedernes medarbejdere til at anvende nye teknologier.
- Uddanne virksomhedernes medarbejdere i at producere med AM-teknologier.
- Udvikle og tilpasse de nødvendige processer omkring AM-produktion, så de kan overholde krav i forbindelse med produktion til rumfart.
- Udvikle samarbejde med ESA-testfaciliteter i EU (fx UK og Belgien) om test af komponenter til rummet.
- Etablere europæiske samarbejder med danske virksomheder om adgang til avanceret fremstilling, FoU-projekter og deltagelse i ESA-projekter.

Som KPI (Key Performance Indikator) er målet er at øge antallet af aktive danske virksomheder på upstream-rummarkedet med 50 %, og i alt skal 50 danske virksomheder have planer for rumområdet, hvori avanceret fremstilling indgår.

Aktiviteten koordineres løbende med det kommende innovationsnetværk på området samt med de øvrige GTS-initiativer på rumområdet med både upstream- og downstream-fokus, hvor der skal afholdes fælles årlige danske space days.

Nøgleord

24 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Klaus Loft Højbjerre (3D-Opt)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 08:29

Forfriskende med et fokus på upstream virksomheder.

Vi er en lille virksomhed, som er i gang med at etablere os i rumsektoren. Netværk og kontakter er en af de sværeste, men også vigtigste brikker i vores salgsarbejde. Tiltag som kan styrke vores relationer til både lokale og internationale virksomheder er en stor gevinst.

Der er ingen tvivl om, at ESA har et stort fokus på Additive Manufacturing (AM) og skubber deres leverandører i den retning. Det er derfor rigtigt set, at AM kan blive fremtidens billet ind i rumsektoren. Der er vidst heller ikke nogen, der tvivler på, at AM (allerede) spreder sig til et væld af andre sektorer, som f.eks. luftfart, high end sport udstyr, værktøjsfremstilling osv. Også i denne brede forstand kan danske virksomheder bruge en hjælpende hånd.

På trods af, at vi udelukkende beskæftiger os med mekanisk komponent design og ikke selv står for fremstillingen af komponenterne, er det vigtigt, at have adgang til lokale state-of-the-art produktionsfaciliteter. Vi presser teknologien til det yderste i vores designs og det er afgørende, at vi har kendskab til aktuelle muligheder og begrænsninger i et teknologisk landskab som hele tiden udvikles.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 11:26

Kære Klaus
Udvikling af netværk og kontakter er utvivlsomt en af de sværeste, men også vigtigste elementer for virksomheder, der vil etablere sig i rumsektoren. Derfor er en af hovedaktiviteterne i ”Avanceret fremstillingsteknologi til rumfart” også dedikeret til videnspredning, udvikling af netværk og afholdelse af workshops.
Additive Manufacturing (AM) er i øjeblikket i en rivende udvikling, og teknologien forventes at blive markant hurtigere og billigere de kommende år, hvorved AM vil sprede sig til en lang række nye sektorer. Vi oplever en markant stigning i danske virksomheder, som ønsker at opkvalificere sig på AM området for at stå stærkt i forhold til de nye muligheder, som teknologien giver
Som du nævner er det vigtigt at have adgang til lokale state-of-the-art produktionsfaciliteter. Der findes et utal af udenlandske print-shops, men ofte kan de ikke tilbyde den nødvendige fleksibilitet og åbenhed omkring processer, som er en nødvendighed for, at danske virksomheder kan udnytte mulighederne med AM optimalt.

Klaus Bonde Ørskov (CEO, DAMRC)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 10:57

Dette initiativ er yderst relevant, da det netop er denne type produktion vi burde være rigtig gode til i Danmark. Vores høje kompetenceniveau kombineret med en højere timepris end flere af de lande vi sammenligner os med betyder at produktion til rumfart og lignende high end sektorer bør være et strategisk indsatsområde i Danmark.
En indsats på dette område vi helt naturligt have en positiv afsmittende effekt på andre high value segmenter som eksempelvis aerospace, defence og lignende, hvor et højt kompetenceniveau er vigtigste konkurrenceparameter - vi støtter derfor en indsats på dette område

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 11:28

Kære Klaus
Det vurderes at danske virksomheder er 3-5 år bagud med brugen af Additive Manufacturing (AM) i forhold til lande som Tyskland, Frankrig og flere andre europæiske lande, og Danmark risikerer at være konkurrencemæssigt dårligt stillet på det internationale marked, hvis AM ikke implementeres i dansk industri nu.
Der er et stort behov for at fremvise flere gode business cases baseret på AM, før flere danske virksomheder vil implementere teknologien i deres produktionslinjer, og det er derfor nødvendigt med en stor strategisk indsats i Danmark for at få nedbrudt de barrierer, som forhindrer en større udbredelse af AM i Dansk industri. En indsats indenfor en high end sektor som rumfart vil uden tvivl bane vejen for mange andre sektorer og sikre en bredere anvendelse af AM i Danmark.

Jan Kjær Sørensen (Mechanical engineer, Terma A/S)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 07:45

Spændende og godt initiativ. Som udvikler af produkter til rumfart er det vigtigt at få kendskab til nye (AM) teknologier så vi kan udnytte disse ved design af nye produkter og dermed opnå en konkurrencefordel i forhold til andre. Vi har ikke konkrete ideer til at udnytte AM i vores produkter, men ser klart et potentiale i fremtiden, når teknologien forbedres.
Pålidelighed er en nøglefaktor indenfor rumfart. Derfor er det vigtigt at processer er reproducerbare, så der opnås ensartet kvalitet, der også kan verificeres, så det bør være et fokusområde for aktiviteterne.
ESA er vores primære kunde; Så et tæt samarbejde med ESA/ESTEC vil være godt da det er dem der i sidste ende godkender de processer vi anvender til fremstilling af vores produkter. Dermed holdes fokus på de rigtige kvalitetsparametre i AM teknologierne.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 11:29

Kære Jan
En virksomhed som Terma vil helt sikkert kunne drage fordel af de nye muligheder som AM giver anledning til. Ofte når man designer emner til AM og udnytter den geometriske frihed som teknologien giver, vil man kunne opnå markant forbedrede egenskaber såsom vægtreduktion, optimerede termiske eller akustiske egenskaber.
Pålidelighed med tilhørende kvalitetssikring og certificering er dog i øjeblikket en barriere for anvendelsen af AM, og er bestemt et af fokusområderne for aktiviteterne. Teknologisk Institut råder over state-of-the-art faciliteter indenfor både AM og indenfor testlaboratorier og har dermed kompetencerne til at grundlægge et ”AM Space Academy”, som vil sikre, at kvaliteten og reproducerbarheden af AM producerede emner lever op til de strenge krav en kunde som ESA har.

Flemming Hansen (Senior Consultant, CEO, RadioLab Consulting)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 11:05

Godt initiativ !!

Det er godt at I har fokus på upstream virksomheder, men glem ikke downstream segmentet.

Jeres KPI målsætning er flot, men meget ambitiøs og vil kræve en stor indsats for at hjælpe nye virksomheder ind på rumområdet. Indlæringskurven er stejl, men kommer man helskindet op på plateauet, er der store muligheder.

De fleste af de aktiviteter og projekter, der vil blive igangsat som følge af Additive Manufacturing Space Academy, vil skulle trække på de danske midler til ESA's teknologiudviklingsprogrammer (f.ex. GSTP og ARTES) og disse midler er skuffende små. Derfor bør alle i branchen benytte enhver lejlighed til at bedrive lobbyvirksomhed overfor regeringen om at øge bevillingerne til ESA's frivillige programmer. Dette er specielt vigtigt under de igangværende finanslovsforhandlinger, hvor der samtidigt foregår forberedelse til ESA's ministerkonference i december 2016.

Danmark betaler i 2016 107 mio. kr til ESA's obligatoriske programmer og ca. 113.5 mio. kr til de frivillige programmer. Det obligatoriske "kontingent" er bestemt af Danmarks nettonationalindkomst-vægt i forhold til ESA medlemslandene, ca. 1,78%. Samme vægtning skal ifølge ESA-konventionen ske for de frivillige programmer, men her lurepasser Danmark og går kun ind med en vægt på ca. 0.8% eller en faktor 2.2 under kravet. Derfor burde Danmark bidrage med 235 mio. kr/år til de frivillige programmer.

Der er masser af potentiale i danske virksomheder til at udnytte en større satsning på ESA, så grib knoglen og ring til Forskningsministeren !!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:21

Kære Flemming
Med alle de andre aktivitetsforslag som har fokus på downstream-services, er det faktisk upstream-segmentet som vi mener er i fare for at blive glemt denne gang. ESA angiver AM som en væsentlig driver for vækst og AM er den teknologi under avanceret fremstilling, som har mest fokus ift. rumfart. Teknologisk Institut vil derfor udnytte sin førende position i Europa inden for AM for at gøre flere danske virksomheder til leverandører af avancerede fremstillingsteknologier og AM til rumfart.
Du har ret i, at det kræver en stor indsats for at hjælpe nye virksomheder ind på rumområdet. Vi har derfor valgt at den primære målgruppe skal være virksomheder fra fremstillings- og serviceindustrien, der i forvejen er aktive i MADE, InnoPro/CenSec, DMN, DAMRC eller BigScience.dk, og dermed allerede har berøringsflader med lignende komplekse markedsområder.
Som du også påpeger, er de danske midler til ESA’s frivillige programmer alt for begrænsede og hindrer vækstpotentialet for danske virksomheder. Aktivitetsplanen tager hensyn til disse begrænsninger ved at pege på muligheden for at hente midler:
- via ESA’s obligatoriske programmer
- via Horizon 2020 og Eurostars programmer
- via kommercielle underleverancer til prime contractors på rumområdet
Mit håb er at succesen af dette projektforslag også kan være med til at belyse behovet for at øge bevillingerne til ESA's frivillige programmer.

Lars Krogh Alminde
Torsdag d. 6/10-16 kl. 15:49

Dette er bestemt meget relevant og GomSpace ser frem til at interagere med projektet og drage nytte af resultaterne.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:14

Kære Lars
Tak for din kommentar
GomSpace vil helt sikkert kunne drage nytte af de nye muligheder som genereres igennem dette projekt. Med de krav til letvægtskomponenter og med det styktal som GomSpace leverer er AM en teknologi med stort potentiale for GomSpace

Hans Schmidt Lindholm (Aluminiumspecialist, Projektleder, Dansk Materiale Netværk)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 16:41

Dansk Materiale Netværk støtter dette initiativ og ser det som et særdeles relevant perspektiv at sætte fokus på for vore medlemmer.

I DMN AluNet arbejder medlemmerne med letmetaller i almindelighed og aluminium i særdeleshed. At AM teknologien har branchens bevågenhed har vi således allerede konstateret gennem en overvældende interesse for en temadag med fokus på dette område i 2016.

Dele af branchen er derudover allerede stærkt engageret i fx automotive industrien og den skærpelse af kravene som et eventuelt engagement i aerospace vil kræve vil kunne understøttes herigennem.

Nye teknologier og markedsområder af denne kaliber kræver tilgang til den nødvendige ekspertise, viden, rådgivning og ditto netvæk. Vi ser derfor i initiativet en mulighed for at skabe en platform for opfyldelsen af disse forudsætninger.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:15

Kære Hans
Danske virksomheders interesse i AM er eksploderet på det sidste – ikke mindst på grund af de nye muligheder for print i metaller som bl.a. stål, inconel, titanium og ikke mindst aluminium. De seneste år har udarbejdelsen af standarder på området også flyttet teknologien fra en prototypeteknologi til en produktionsteknologi med aftagere indenfor markeder som automotive og aerospace. Vi glæder os til at kunne styrke samarbejdet med jeres medlemmer gennem dette initiativ

Christian Aarup (Maskinfabriken RIVAL)
Fredag d. 7/10-16 kl. 06:52

Spændene tiltag.

Som SMV indenfor fremstillingsindustrien er det afgørende for os at være fremsynet og med i relevante nye metoder til fremstilling.

ADM er helt klart et af de områder der er modent til implementering i dansk industri, Tyskland og Norge er allerede godt i gang.
De store maskinproducenter er på markedet med deres udspil til bæredygtig produktions setup.

Det vi SMV mangler for at komme i gang er støtte til de indledende projekter og investeringer.
Vi har kunder der efterspørger denne teknologi men ikke nok til at finansiere projektet.

Det er en længere proces hvor vi også skal lære at designe til ADM. og udnytte de fordele der ligger heri.

KPI tallene er ambitiøse og kræver et kraftigt skub til industrien at blive en realitet.
Inddragelse af de ordreproducerende virksomheder er et must for at komme videre.

Jeg foreslår et forum bestående af et videnscenter, R&D virksomhed og en fremstillingsvirksomhed, som skal være spydspids for resten af industrien.
Disse virksomheder skal samtidig fungerer som sparringspartner/videnscenter for resten af industrien som er på vej ind i dette marked.

Bla. Norge er i fuld gang med dette.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:16

Kære Christian
Helt enig i at Additive Manufacturing (AM) er på et niveau hvor dansk industri burde tage teknologien mere til sig og at industrien i mange andre lande i noget større grad har implementeret AM.
Det er svært for SMV’ere at komme i gang da barrieren for fuld udnyttelse af AM er høj – men vi oplever dog at mange virksomheder er klar over at de skal opkvalificere sig indenfor AM og ønsker et kompetenceløft så de bedre kan udnytte de nye muligheder. Dette projekt vil være med til at give en række af virksomheder den nødvendige viden og kompetence og derved øge konkurrenceevnen på det globale marked.

Erik Lund (Professor, Aalborg Universitet)
Fredag d. 7/10-16 kl. 15:21

Vi fra AAU Mekanik og Produktion vil meget gerne støtte denne GTS-indsats indenfor avanceret fremstillingsteknologi til rumfart. AM er i en rivende udvikling i disse år, og det er uhyre vigtigt at få opbygget ledende kompetencer indenfor området i Danmark.

Kombinationen af denne produktionsteknologi og optimeringsværktøjer i konstruktionsfasen (både topologi- og formoptimeringsværktøjer) gør det muligt at udvikle og producere vægtoptimerede emner med ønskede egenskaber (strukturelle, termiske, osv.), og vi er meget åbne for at samarbejde indenfor området. Det kunne f.eks. være på aktivitet 3 indenfor metalprint mht. koblingen mellem metalpulverets karakteristik, fremstillingsproces og resulterende mekaniske egenskaber eller vedr. udvikling af optimeringsværktøjer til designfasen.

Held og lykke med det gode initiativ!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:17

Kære Erik
Vores erfaring er også at topologioptimering og AM er et perfekt match da man med topologioptimering netop fjerner al overflødigt materiale hvorved emner med optimeret styrke/letvægt kan fremstilles uden de begrænsninger som traditionel fremstilling giver anledning til. AM kommer først rigtig til sin ret som fremstillingsteknologi når man optimerer emnerne og udnytter den geometriske frihed og muligheden for at skræddersy egenskaber som flow, køling eller vibrationer

Jean-Hervé Lecat
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:15

Emerging manufacturing technologies represent an opportunity to change how the space industry works, revising and rebuilding industrial supply chains, and regaining lost manufacturing capabilities. Accordingly, AM technologies open up new industrial possibilities that attract strong interest from the European space industry.
CSL has been involved since many years in the investigation of the additive manufacturing techniques for space applications both across ESA programmes (TRP and GSTP-funded) and non-ESA funded space activities through Belgian national projects funded by the Belgian Space Agency (BELSPO). In the continuity, CSL is currently leading as prime contractor a new GSTP-funded project “Development and Test of Additive Manufactured Space Hardware” for ESA in cooperation with big players such as Thales Alenia Space and Safran Launchers.
Those before-mentioned projects have permitted to highlight several technical points that need special attention and that are clearly specific to the advanced manufacturing methods (incl. AM) looking at the end-to-end manufacturing chain. It testifies by turn that such a type of European competence center led by DTI, a renowned leading institute within AM at a European level, will certainly benefit Danish SME’s.
The proposed activity will for sure facilitate spin-in and spin-off opportunities across the space market through different high-end technologies and will open new fields of innovation for Danish companies.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:18

Dear Jean-Hervé
Thank you for bringing in this international perspective! It is highly appreciated to get feedback from a world leading space-contractor like CSL.

Helgi Gudbjartsson (R&D Manager, FLSmidth A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:57

Med dette forslag er dansk industri helt sikkert på vej mod fremtiden. Da vi hos FLSmidth først begyndte at undersøge potentialet for adoptering af 3D print teknologien til fremstilling af komponenter i vores sortiment, fandt vi hurtigt ud af at Danmark var ikke blandt de førende nationer på området.

Vi regner med at for at blive konkurrencedygtig på lang sigt, er det vigtigt for os at være i stand til at udnytte AM som produktionsteknologi og have adgang til et solidt know-how forum. De mange "do's" and "don'ts" som fås fra erfaring med AM på rumteknologi niveau vil uden tvivl gavne dansk industri som helhed og begrænse de ellers uundgåelige opstartsvanskeligheder når en fremmed teknologi skal tages i brug. Her tænker jeg primært på kvalitet og pålidelighed ved massefremstilling af 3D printede emner.

FLSmidth synes godt om dette initiativ og antager at den positive effekt af den slags samling af vidden på området vil sprede sig blandt danske produktionsvirksomheder, om de beskæftiger sig med rumfart eller noget helt andet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:19

Kære Helgi
Tak for FL Smidths synspunkt I forhold til projektet. Blandt de største barrierer for en større udbredelse af AM som produktionsteknologi er ganske rigtigt kvalitetssikring, reproducerbarhed og certificering af emner. Når dette projekt får krav fra slutbrugere indenfor space segmentet vil det lede til procedurer og best-practices som kan bruges i stort set alle andre segmenter og vi vurderer derfor at det vil komme hele den danske industri til gavn.

Michael Messerschmidt (Chief Business Development Officer, Sky-Watch A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 19:51

Drone og rumfartsbranchen har meget tilfælles når det kommer til behovet for nye innovative productionsformer som kan hjælpe med at minimere vægt uden at gå på kompromi med holdbarhed og kvalitet. Vi vil derfor meget gerne støtte det initiativ så vi kan få adgang til unik viden som kan hjælpe os med at udnytte potentialet på drone markedet.

Michael Messerschmidt
Chief Business Development Officer
Sky-Watch A/S

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:54

Kære Michael
Jeg er helt enig I at drone og rumfartsbranchen har lignende udfordringer og at potentialet med AM som fremstillingsteknologi i begge brancher er stort. Det vil glæde os at kunne hjælpe med at udbrede teknologien indenfor drone segmentet.

Thorsten Brorson Otte (Manager Additive Manufacturing, Grundfos A/S)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:53

Grundfos har igennem en årrække arbejdet med AM inden for prototypefremstilling, og vi ser, ligesom flere andre virksomheder, at AM inden for metal er ved at nå et modenheds stadie, hvor det begynder at blive rigtig interessant som en produktionsteknologi. Hvis vi i Danmark ikke skal komme for langt bagefter lande som Tyskland, Frankrig m.fl. og i fremtiden være konkurrencedygtige er vi nød til at fokusere endnu mere på AM uddannelse inden for bl.a. design og fremstilling. Særligt det uddannelsesfokus der er i ”Additive Manufacturing Space Academy” ser Grundfos som et rigtig positivt initiativ, da det kan være med til at styrke kompetencerne inden for AM i Danmark. Et sådan kompetencecenter vil også kunne gavne mange andre brancher i forhold til at få udbredt viden om AM og tilbyde uddannelse inden for dette felt til dansk industri for at booste området i Danmark. Grundfos vil på baggrund af dette støtte op omkring sådan et initiativ.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:55

Kære Thorsten
Tak for input fra Grundfos som jo er en af pionererne indenfor AM i Danmark. Vi takker for støtten og glæder os til at styrke vores allerede gode samarbejde indenfor optimering af egenskaber og print i metaller.