Avanceret real-time monitorering i forsyningskæder

Senest opdateret d. 10/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Gert Jørgensen
VP Sales and Marketing

Aktiviteterne udvikler services og teknologier, som understøtter digitalisering af danske produktionsvirksomheders forsyningskæde. Gennemsigtighed og sporbarhed i hele forsyningskæden skal øge virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

Udstyres produkter med sensorer, kan de opsamle data om deres videre skæbne, som kan hjælpe producenten med at optimere sine produkter og tilbyde bedre service til sine kunder. Dette gælder næsten alle typer virksomheder, at data opsamlet på denne måde kan være værdifulde og kan hjælpe virksomheden med at vokse. Ser man på dette over en forsyningskæde, er der særlig stor værdi at hente: Den lille fødevareproducent får viden om fx sine produkters temperatur under transport, og speditøren, mejeriet og supermarkedet kan alle bruge samme data til forskellige formål.

Denne aktivitetsplan vil i samarbejde med interessenter på fødevareområdet udvikle services, værktøjer og teknologier, der vil gøre det brugervenligt at opsamle vigtig realtids-information om et produkt el. halvfabrikata og gøre disse data tilgængelige for aktører i forsyningskæden.

 

Nøgleord

66 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jørgen Staunstrup
Mandag d. 23/4-18 kl. 13:18

Jeg støtter varmt dette forslag. Det er vigtigt, at sikkerhedsaspekterne får høj prioritet i et sådant projekt.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 17:07

Hej Jørgen

Tak for din feedback .. jeg værdsætter den højt.. Dit tekniske indspil er Ganske correct.. Vi regner med at involvere RFID Danmark og andre der har forstand på kryptering af data til den givne application.. fx medico har større behov end consumer ... persondata har større behov for sikkerhed end almene data...

Ja det bliver en del af projektet.. tak for din tilbagemelding

Mads Kibsgaard
Mandag d. 23/4-18 kl. 15:06

Med perspektiv og erfaring om globale forsyningskæder, vil GS1 Denmark generelt gerne støtte op om forslag, mod bedre gennemsigtighed på tværs af forsyningskæder. Vi ser anvendelsen og delingen af sensordata, som et naturligt skridt i udviklingen og har allerede lidt erfaring heri - bl.a. i form af sensordata til overvågning af transport af dyr. Vi vurderer, at sensordata kan være en vigtig brik mod målet om, at opnå gennemsigtighed og ansvar overfor samhandelspartnere, lovgivning og forbrugere.
Vi er desuden enige med aktivitetsforslaget i, at sensordata har potentiale for stor værdi for alle spillere i en forsyningskæde - stor som lille.

Vores anbefaling til aktivitetsforslaget vil dog være, at anvende GS1's Globale Standarder til identifikation, registrering og deling af data på tværs af forsyningskæden - for at sikre, at alle spillere kan modtage, forstå og anvende denne data. Et sådan system for deling af sensordata, kan desuden blive gjort langt nemmere skalérbart, ved anvendelsen af disse globale standarder.

Mads Kibsgaard, Supply Chain Specialist, GS1 Denmark.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 17:09

Godt input ..ingen grund til at opfinde Nye koder for Globale standarder.. men vi også kikke lidt på data sikkerheden og de standerder der er for sådanne...
tak for din kommentar Mads det er værdifuldt input

Søren Manicus
Søndag d. 29/4-18 kl. 19:48

Denne aktivitet har stor synergi bla. med mit selskabs aktiviteter (Indesmatech). Derfor en hel naturlig opbakning fra min side til dette projekt.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:54

Hej Søren, tak for input... jeg vender tilbage og håber vi senere kan få en god forretning ud af dette samarbejde

Jesper Bøhnke (Senior Vice President, Supply Chain Management, TERMA)
Mandag d. 30/4-18 kl. 07:55

Meget interessant projekt og potentiale til stor konkurrencedygtighed blandt danske virksomheder. Det kunne være interessant at få belyst en business case omkring levetidsmaterialer, lade det være i industrivirksomheder (f.eks. kemikalier) eller detail. Jeg tror der er stor mulighed for at optimere working capital her, gennem dette projekt.
Kritisk her er at kunne holde omkostninger nede til et minimum, både ude fra et investeringsperspektiv, samt efterfølgende driftsomkostninger.
Jeg ser meget frem til at følge dette projekt.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:59

Hej Jesper,

tak for din kommentar.. jeg kan se din synsvinkel og det kan køres videre over I fødevarer hvor " last day of sales " kan blive en variable afhængig af behandling igennem forsøgningskæden .. tænk om last day of sales vill kunne rykkes I supermarkeder afhængig af opbevarings conditioner .. dette ville virkelig være et project med visioner hvis dette kunne lykkedes.... tak for synsvinklen og input ..

Brian Vejrum Wæhrens (Professor , Aalborg Universitet - materialer og produktion (CIP))
Torsdag d. 3/5-18 kl. 21:55

Rigtigt spændende projektoplæg!
Det har stort industrielt potentiale og et godt samspil med forskningsprioriteter udtrykt i Forsk2025. På AAU har vi gennem vores fokus på SMART Produktion og Intelligente Supply Chains igangsat en række komplementære aktiviteter, som vi udfører i vores Smart LAB og i regi af MADE Digital.
En vinkel, som kunne tilføjes, kunne være relationen mellem monitoreringsteknologien (sensing) og de øvrige elementer i leverancesystemet (seeing and doing). Herunder vil en væsentlig succesfaktor være evnen til at omsætte data til indsigtsfulde analyser og endeligt til forretningsresultater, hvilket kræver kompetencer og ændringer i leverancesystemet (processer, IT arkitektur og forretningsmodel) og dermed også et organisatorisk beredskab for IoT. Vores erfaring siger os at denne sidste del er central for det enkelte projekts succes, men særligt for at bane vejen for den digitale transformation.
Holdet bag AAU SMART produktion er meget interesseret i at deltage i dette projekt.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:51

Kære Brian,

Mange tak for din kommentar. Vi er meget enige i dine betragtning om relationen imellem sensor siden og systemsiden og analyse elementet. Formålet er netop at demonstrere succesfuld implementering på alle niveauer fra sensor til system til brug af data til beslutningsstøtte og værdiskabelse i den enkelte virksomhed. Vi vil meget gerne samarbejde om med AAU i projektet. Dette kunne være igennem involvering af studerende, post. Doc. forløb samt samarbejde om demonstrationsprojekter med virksomheder. Jeg vil tillade mig at tage kontakt til dig, når vi går videre med formuleringen af den endelige ansøgning. Endnu en gang tak for tilbagemeldingerne og, jeg ser frem til at drøfte samarbejde senere I processen Hilsen
Gert Jørgensen

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Fredag d. 11/5-18 kl. 10:14

This is an interesting proposal which builds on much of the work initiated in MADE Digital based at AAU. There is a clear potential in the project as it will accelerate the digitalization of SME's in the food sector. Having an experimental platform will provide the opportunity to run many experiments and develop digital competences in industry. An area to build on once started would be to share learnings across sectors as the challenges with digital supply chains, are very generic and there is the potential for even greater learning and impact across sectors - but we have to start somewhere ;o)

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:36

Dear Nigel,

Thank you for your interest in the proposal. We agree with your perspective on the potential of cross sector learning. As a part of the project we will develop demonstration projects in as many sectors as possible, and strive to share and transfer learning across these sectors. Collaboration with MADE and AAU will be essential in order for the project to succeed.

Best Regards
Gert Jørgensen

Henrik Granau (Formand, RFID i Danmark)
Mandag d. 14/5-18 kl. 16:31

Øget digitalisering fylder meget på den politiske dagsorden og der er heller ingen tvivl om at Big Data, Smart Cities, IoT, Industri 4.0, robotter, kunstig intelligens osv. kan bekæmpe spild og øge velfærden – for individer, organisationer og for hele samfundet.

En central teknologi indenfor digitalisering er RFID, der ofte overses – måske fordi mange opfatter den som erstatningen for stregkoderne, der aldrig skete i supermarkederne. Sandheden er at mange virksomheder – offentlige som private – hver eneste dag har store fordele af at anvende RFID.

RFID giver transparens i virksomheder og på tværs af virksomheder – og føder avancerede intelligente systemer (bl.a. med kunstig intelligens) i samspil med Big Data.

I dag registrerer vi v.hj.a. RFID hvad (unik ID), hvor (unik lokation) og hvornår (tidspunkt) og har rigtigt mange gode eksempler på den værdi det tilfører.
Kan vi opsamle yderligere data – fra sensorer, der er koblet til RFID’en – igennem et produkts livscyklus, åbner der sig yderligere muligheder.

Foreningen RFID i Danmark arbejder bl.a. på at udbrede kendskab til muligheder i at anvende automatisk identifikation og datafangst med RFID.

RFID i Danmarks medlemskreds tæller regionerne, hospitalerne, Post Nord, LEGO Systems, Rejsekortet, Berendsen Textil, Bibliotekerne, FORCE Teknology, IdealCombi, Getinge, og en lang række andre store, mellemstore og små virksomheder, sammen med offentlige myndigheder – eks. Sundhedsdatastyrelsen.

RFID i Danmark vil gerne deltage aktivt i dette projekt for avanceret real-time monitorering i forsyningskæder – via medlemsvirksomhedernes deltagelse i projektet, samt udbredelse af kendskab til projektets resultater.

Henrik B. Granau
Formand for RFID i Danmark

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:05

Hej Henrik

Vi takker mange gange for den samlede forenings tilkendegivelse. Det er nogle vigtige virksomhedder at have med på vognen til dette project. Jeg ser virkelig mange mulighedder for synergi og digitalisering af processer I samspil med de nævnte virksomhedder. Når projektet starter vil vi gerne mødes for at integrerer viden og praktiske forsøg ind I dette project. Hils at sige tak til hele foreningen og så håber jeg at det kan blive virkelig udbytterigt

Med venlig Hilsen
Gert Jørgensen

Thomas Wright (Co-founder, Prescience ApS)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:17

Hos Prescience udvikler vi avancerede IT løsninger, der skaber gennemsigtighed i industrielle supply chains på tværs af aktører. Vi ser et kæmpe potentiale for danske produktionsvirksomheder i at optimere på deres supply chain. Et af de vigtigste skridt i at sikre dette er gennemsigtighed: Gennemsigtighed kræver data omkring varens, emnets eller komponenters tilstand såsom: produktions status, kvalitetsdata, lokation, hvordan emnet er blevet behandlet (fugt, temperatur eller lign.) m.m. . Disse data opsamles idag ofte manuelt eller slet ikke. Vi ser et stort potentiale i udvikling af sensorsystemer, som kan styrke gennemsigtigheden i supply chains, øge datagrundlaget og reducere manuel indtastning. På den måde kan virksomhederne identificere risici systematisk og træffe bedre beslutninger, reducere spild og højne kvaliteten. Prescience deltager meget gerne i udvikling forslaget og efterfølgende aktiviteter.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:14

Hi Thomas

Tak for din tilkendegivelse... Ja du har fat I noget af det rigtige.. hvis vi kan få hele forsyningskæder til at fx. at logge temperature fra produksent , transport ...hele vej ud til produksenterne før vi måske mindre madspil I supermarkeder.... men vi får også sikkerhed for varens ægt-hed og på den måde undgår " hestekød "- historier eller ligende..

tak for din tilbagemelding og helt bestemt er system siden af en sådant setup også vigtigt.. ser frem til at arbejde sammen med jer

venlig Hilsen
Gert Jørgensen

michael svane (direktør, DI Transport)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 19:37

Jeg støtter grundlæggende et sådant projekt, fordi det giver meninbg og har fokus på forsyningskæden. Vi har brug for data og systematik.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:19

Hej Michael

Tak for din tilkendegivelse... Transport ledet er uretfærdigt kendt for at lave det ene eller andet short-cut ... mens der samtidig gøres et stort stykke
arbejde for at kvaliteten af transport er så optimal som muligt... Med dette project kan vi begynde at dokumenterer kvaliteten I transportledet ... optimal temperature.. Mekanisk Shock.. Lys følsomme ting.. alarmer ved out of spec for transport... osv... mulighedderne er mange ... håber vi kan få lave nogle gode demonstratorer således at de måske kan blive standard ved forsendelse..

med venlig hilsen
Gert Jørgensen

Henrik Granau (Formand, RFID i Danmark)
Mandag d. 21/5-18 kl. 11:50

Granau IT støtter op om dette projekt. Vi bidrager gerne med viden om internationale standarder, og vurderer også at der er et klart internationalt potentiale inden for avanceret realtids monitorering i forsyningskæder.
Jeg vil meget gerne hjælpe med at introducere til internationale spillere, hvis det bliver relevant.
mvh
Henrik Granau

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:54

hej Henrik

tak for din input.. ja vi har brug for viden også den viden der allerede existerer I DK. tak for dit input

venlig hilsen
Gert Jørgensen

Asger Bloksma Krogstrup (Project manager and automations engineer, Technicon ApS)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:50

Hos Technicon udvikler og implementere vi automationsløsninger hos vores kunder som primært er danske produktionsvirksomheder. Vi udvikler både specialløsninger og standardrobotceller til at håndtere forskellige typer af varer samt transportløsninger som transportere varer igennem produktionen til arbejdsstationer eller lagre. Vi oplever generelt en stor efterspørgsel på tracking/monitorering (industri 4.0) af varernes tilstand, som en integreret del af systemet. Forslaget understøtter udviklingen af sådanne systemer, hvilket vi kun kan støtte. Det er dog vigtigt, at man i forslaget husker at tage en systemtilgang, så systemet kan integreres i eksisterende systemer hos virksomhederne (ERP osv). Man bør også undersøge begrænsninger ved databehandling og præsentation af data indenfor forskellige industrier. Eksempelvis er en cloud-baseret løsning ikke en mulighed indenfor defence.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:03

hej Asger

tak for dit input.. en stor del af projektet vil fokuserer på at få system kunder til netop at bruge sensor tracking enheder til optimering af production, vedligehold, og calibrering
tak for dit input vi ser frem til at du måske blvier en vigtig spiller I projektet

venlig hilsen
Gert Jørgensen

Peter Jeggesen (COO, Lyngsoe Systems)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:30

Jeg synes at projektforslaget er meget spændende. Der er helt sikkert et enormt potentiale - også internationalt - og jeg vil meget gerne støtte op om projektet.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:04

Hej Peter

tak for tilkendegivelsen .. håber projektet kan hjælpe Lynsoe Systems videre senere ..

venlig hilsen
Gert Jørgensen

Jan Boyesen (Udviklingschef, MDC - Maritime Development Center / TINV - Transportens Innovationsnetværk)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:42

Forslaget er meget relevant. Sensordata vil fremover være med til at skabe nye forretningsmodeller hvor eksempelvis leverandører, producenter og servicevirksomheder i stigende grad hjælper sine kunder med at vedligeholde produkterne optimalt, hvilket bl.a. vil resultere i lavere samlede omkostninger og større pålidelighed. Sensordata vil bl.a. kunne anvendes til at øget synlighed i forsyningskæden og øget sporbarheden, hvilket bl.a. vil resultere i bedre temperaturkontrol, condition based maintenance af assets samt mindske risikoen for svindel og "counter fitting".

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:07

Hej Jan

tak for dit input.. Ja jeg har med projktet også fået tilkendegivelser fra Fly-industry som vil track and trace... og også fra kurer firmaer og vil implementerer Intellegent transportation..
omkring fx hvornår har en pakke været åbent .. under transport ... og værdifulde ting taget væk fra forsendelsen ..

der er mange mulighedder når vi kommer igang

tak for tilkendegivelsen , ser frem til at blive en del af din forretning også

venlig hilsen
Gert Jørgensen

Farshad Moradi (Associate Professor, Aarhus University)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:09

Sensors are everywhere. Small sensors are no embedded into many functioning devices and in future, one can envision sensors are everywhere. Receiving data, processing data and finally make a sense out of the sensed data is in a great importance for every single application and desired for any small to large enterprizes. So, integrated circuits and electronics lab at Aarhus Universtiy , strongly supports such activities with a great potential for the future of Denmark's industry and strengthening research links between universities and companies.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:10

Hi Farshad Moradi

tak for dit input , we will contact you to see how Århus university can be a part of this project .. Vi certainly want research and companies to form new business models
implementing technologies for tomorrow

thanks in advance

Gert Jørgensen

Tenna Allerslev (Chief Business Development Officer, Sjørring Maskinfabrik A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:45

Super spændende projektforslag som bestemt er interessant for Sjørring Maskinfabrik. I Entreprenørbranchen er der stigende behov for monitorering af større komponenter/Attachment til en entreprenørmaskine. Ikke kun sporbarhed i forhold til monitorering på de interne linjer ser jeg er interessant. Hvis vi skal udvikle services indenfor vores branche er det virkelig interessant i det øjeblik vi kan tilbyde monitorering af et Attachment , efter det er sat i drift. På den måde kan vi opsamle værdifuld digital viden, som kan anvendes til at udvikle nye servicemuligheder og bidrage med merværdi i forhold til vores kundesegmenter.

Ser frem til at høre mere omkring dette.

Hilsen Tenna Allerslev
Chief Business Development Officer

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:09

hej Tenna

tak for din tilkendegivelse , Sporbarhed og sensoprer der måler forbrug vil være oplagt til planlægnig og preventive maintenance så de vil vi helt sikkert kikke på ..... men nyt forretningsmodel indenfor Leasing gør også at man gerne vil monitorerer værktøjers tilstand under brug og parkering , her ville de værer rar at kunne aflæsse status af enkelte Tools.. Ser frem til at arbejde med sagen og give input til jeres forretning også ..

Venlig hilsen
Gert Jørgensen

Marianne Granau
Lørdag d. 26/5-18 kl. 12:17

Jeg synes at projektforslaget er meget spændende. Der er helt sikkert et enormt potentiale - også internationalt - og jeg vil meget gerne deltage i projektet.

Marianne Granau

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:21

Hej Marianne

tak for din tilkendegivelse... håber det bliver starten til noget stort international for TRACK and Trace på fødevarer, general production, medical... ect..

venlig Hilsen

Gert Jørgensen

Asser Kalsboll (Director, TechFunding)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:05

Udvikling af gennemsigtighed forsyningskæden rummer et kæmpe potentiale for danske produktions og logistikvirksomheder i form af:
- Højnet kvalitetssikkerhed
- Optimering og reduktion af WIP
- Reduktion af vare spild
Det kan samtidig være med til at sikre at danske virksomheder i højere grad kvalificerer sig til at blive underleverandører til udenlandske selskaber.
For at danske virksomheder kan høste disse potentialer, kræves der i høj grad ny teknologi, samt metoder til at implementere disse i den enkelte supply chain. Vi ser i dag et stort fokus på dette, men vi ser også at virksomhederne har svært ved at komme i gang og opnå det fulde potentiale.
Forslaget tager hånd om mange af de udfordringer vi ser. Særligt tror vi at der skal gode demonstrationsprojekter til for, at virksomhederne kan se potentialerne og forstå implementeringsudfordringer.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:41

Hej Asser

Tak for din tilkendegivelse . Jeg giver dig helt ret kvalitet, production optimering og madspild er selvfølgelig primære target for projektet.. men der kunne også opstå mange Nye forretnings områder... jeg kan nævne intelligent transport... hvor pakkerne er tyverisikret, hvor temperature er kontrolleret og målt ... hvad hvis post nord introdukserede et nyt product der gik på monitorering af transporten ikke kun a til b .. men også temperature,... mekanisk chock... og det at en pakke har været åbnet... mulighedderne er mange..

I medico branchen har man distribueret insulin under kontrollerede temperature forhold I mange år.. kan dette princip bruges til mælk.. og derved gøre " last day of sales " flexible afhængig af opbevaring... ja mulighedderne er mange..

tak for dit indspark.. håber senere at kunne anvende din personlige viden på området

Med venlig Hilsen

Gert Jørgensen

Jesper Ravn (Business Manager, Logistics, Gabriel A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:04

Interessant projektforslag med stort potentiale for mange produktionsvirksomheder.
Bedre forståelse for, og optimering af den interne supply chain er en væsentlig faktor, men ofte mangler producenter detaljeret visen om den faktiske anvendelse af deres produkter hos slutbrugeren. Her ser jeg store muligheder med bedre sensorteknologi og monitorering som kan anvendes aktivt i produkt- og produktionsudvikling.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:47

Hej Jesper

ja med sensorer kunne man monitorerer hvorledes produktet anvendes og under hvilke forhold.. Disse input kunne være med til at optimerer production omkostnigerne men også udgifter til garantier og reperation. Ville intelligent shipments være noget Gabriel A/S kan anvende I deres forretnings mulighedder.. enten ved hjælp af indkøbsoptimering, forbrugs mønster og data ...og for vedligeholdelse...

jeg drøfter gerne mulighedderne senere og definerer evt. et demonstrations project

Tak for dit input og dit active indskark for at skabe den rettet inhold I vores project

med venlig hilsen

Gert Jørgensen

Anders Nielsen (Partner/Consultant, A Nielsen Logistics)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:06

Forslaget sætter fokus på implementering af nye teknologier, som skal højne dokumentationsniveauet i forsyningskæder. Jeg ser et stort potentiale for dette særligt i fødevare og medicinal branchen, hvor varer enten er følsomme, værdifulde eller begge dele. De løsninger som forslaget beskriver kan være med til at sikre den nødvendige gennemsigtighed og dokumentation af kvalitet, ”tampering”/sikkerhed og til optimering af forsyningskæden. Forslaget bør i høj grad fokuserer på reel demonstration og implementering, så virksomheder kan blive inspirerede.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:45

Hej Anders

Tak for din kommentar omkring vores projekt . Du har helt ret mht til sporbarhed.. men også intelligent shipment kan være værdifuldt product . det er underligt at vores transportører
UPS, DHL eller danske DSV ikke har tænkt mere på intelligent monitoreret transport.. hvor parameter som mekanisk Chock, temperature , og lys bliver aflæst som function af tiden..

men det vil vi gerne lave et product omkrin g.. måske vi kan få nyt liv I Post Nord hvis det har mere end bare at bring ting fra A til B men også tilbyder intelligent monitored transport af items...

Med venlig Hilsen
Gert Jørgensen

Peter Bernt Jensen (Konsulent, DI Fødevarer)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:37

Meget spændende og relevant projekt, som rammer plet i frohold til DI Fødevarer og L&F's fælles forsknings- log innovationsstartegi. Det er også centralt, at projektet er generisk i sin anvendelse i den forstand, at det kan have impact i mange forskellige produktionsvirksomheder på tværs af brancher.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:48

Hej Peter

tak for dit input omkring Tværfaglig hed ... jeg vil gerne senere have en diskution omkring dette også fordi vi gerne vil complementerer det der allerede eksisterer
ser frem til at mødes med dig over sommeren inden ansøgningen skal afleveres..

Hilsen
Gert Jørgensen

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:08

Hej Peter

tak for dit input omkring Tværfaglig hed ... jeg vil gerne senere have en diskution omkring dette også fordi vi gerne vil complementerer det der allerede eksisterer
ser frem til at mødes med dig over sommeren inden ansøgningen skal afleveres..

Hilsen
Gert Jørgensen

Leif Poulsen (Global Technology Partner, NNE)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:02

Projektet adresserer et relevant og vigtigt emne for dansk industri.
Selv arbejder jeg i den farmaceutiske industri, hvor dokumentation om produktets vej fra producent til forbruger/patient allerede er et krav fra myndighedernes side.
Eksempelvis skal mange farmaceutiske produkter også under transport håndteres som en kølevare (cold chain management) og mange lande kræver nu, at det enkelte produkt forsynes med et unikt serie nummer (serialization) så man kan spore det tilbage til producenten og komme falske produkter til livs.
Men også fra et forretningsmæssigt synspunkt er transparent adgang til information om produktets vej gennem forsyningskæden af stor værdi. Specielt hvis man også medtager sidste led i kæden, nemlig forbrugerenes anvendelse af produktet, eventuelt også bortskaffelse af produktet efter brug.
Tænk hvis man for alle de distribuerede produkter kunne få transparent adgang til det enkelte produkts identitet, producentens navn, produktets aktuelle lokation, produktets distributionsrute, produktets bruger(e), produktets anvendelse, tilfredshed med produktet og oplysninger om eventuelle fejl og mangler.
Dette bliver specielt interessant, når man ser på den generelle udvikling mod stadig mere kundetilpassede produkter. Som i andre brancher bliver farmaceutiske produkter tilpasset behovet hos stadig mindre grupper af patienter, eventuelt tilpasset den enkelte patient (personalized medicine).
Det betyder at det bliver vigtigere og vigtigere at få informationer om den enkelte patient. Og i fremtiden vil det sikkert kun fås fra produktet selv. Allerede nu leverer firmaer som Novo Nordisk avancerede devices, som insulinpenne med indbygget elektronik som muliggøre kommunikation mellem producent, behandler og patient, eventuelt også pårørende.
Min anbefaling til projektet er at konkretisere projektet top down, vælge nogle afgrænsede forretningsscenarier, beskrive de relevante forretningsprocesser, herunder transport og håndteringsprincipper, specificere den nødvendige dataopsamling, vælge relevant teknologier (sensorer mm.) og standarder og så opbygge en et center for demonstration af dette.
Som nævnt af andre kommentatorer til projektet, er det vigtigt at forholde sig til eksisterende standarder, for at smidiggøre integration med eksisterende systemer og adresse potentielle sikkerhedsrisici på en effektiv måde.
Jeg giver min fulde støtte til projektet, og såfremt det ønskes, vil gerne inddrages i konkretiseringen af projektet.
Med venlig hilsen
Leif Poulsen, Global Technology Partner, NNE og medlem af bestyrelsen i Dansk Automationsselskab

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:07

Hej Leif,

Tak for din uddybende kommentare og analyse ..
jeg er helt enig omkring din kommentarer indenfor medico logistics og distribution...

Vi tror at hvis vi kan får indført disse principper I Fødevare industrien så vil vi kunne redukseret fx madspil.
idden er at sikre fx temperature I forsygningskæden... derved redukseres madspil I supermarkeder ... hvis disse
penge kunne bruges til intelligent labels og samtidig sikre at transport foregår under optimale forhold så vil
ideen omkring sporbarhed kunne finansieres af den GM som genereres I supermarkeder...

kan man tænkes at der finds analoge cases indenfor andre former ... du navner Medoci branchen , jeg nævner fødevarer
og måske kan vi på liv I Post nord igen ved at indføre intelligent shipment fra A til B ... hvor tyveri måske også er inkluderet

der er mange excempler og vi kommer at lave nogle demonstratorer for at vise det value added for mange brancher

venlig hilsen
Gert Jørgensen

Frederik Daugaard Andersen (IT Business Development Manager, Berendsen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:46

Næste skridt i konkurrencen om forbrugerens gunst vil være dokumentation af de høje krav vi stiller til vores varer og konkret påvisning af at de er efterlevet. Jeg er overbevist om at mere transparens i forsyningskæden bl.a. ved hjælp af temperatur-sensorer, UHF tags, vibrationssensorer mfl. vil komme både danske producenter og slutbrugeren til gavn og jeg glæder mig rigtig meget til at se denne udvikling udfolde sig!

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:18

Hej Frederik

Tak for dit input.. Det er netop iden bag projektet at opfylde et nyt behov kaldet " Tracebility " ..... hvordan vil det være hvis " last day of sales " blev afhængig af hvorledes fødevarer var behandlet fra production gennem distribution og til sidst I Supermarkeder.... Mad spil ville blive redukseret..... Gross margin I supermarkeder ville stige.... måske ville den større GM kunne finansierer den extra infrastruktur der er nødvendig... så det er en vision I projektet...

Med sporbarhed fjernes også historierne om hestekød I Lasange... osv..

Vi tror et sporbarhed kunne være next step I forbrugerledet ... ligesom Økologi blev det....

Tak for dit input vi ser frem til at præsenter vores samlede ideer for fælles gavn for fremtiden

med venlig Hilsen
Gert Jørgensen

Jannik Holm (CEO, Logos Logit A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:16

Vi ser det som et spændende projekt. Foruden fokus på udstyr, indsamlingsmetode og standarder anser vi det tillige for centralt, at der etableres en platform til håndtering af alle behov og aspekter i relation til dataindsamlingen. Vi har erfaringer inden for dette område og derfor gerne vil deltage.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:22

Hej Jannik

Tak for din tilbagemeldig . Data skabt fra produkter I brug er jo det Nye " Hipe " . Du har ret dette project tangere tankerne inden for IOT og ved disse dataindsamlinger kunne der skabes Nye forretningsmetoder.. højere service for kunder ... mere kvalitet for samme penge... osv..

Jeg ser frem til fortsættelsen og vil helt sikker kontakte dig når vi skal videre

endnu en gang tak for din tilbagemelding ...
venlig Hilsen
Gert Jørgensen

Lars Rembøll (Project Manager, Lars Rembøll)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:23

Spændende projekt

Som projekt manager kan man jo kun støtte nye initiativer og dette ser jo interessant ud og kan skabe nye forretningsområder som jeg kun kan støtte.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:24

Hej Lars,

Ja det er tanken at videreudvikle " IOT " konsepterne ved at lave demo projekter således at dansk industri kan få ideer og hjælp til at skabe nyt..
tak for din input , ser frem til fortsættelsen

venlig hilsen
Gert Jørgensen

Finn Kolling (Salgsdirektør, REEFT A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:28

Hos REEFT A/S arbejder vi med dataopsamling og analyse i produktionsvirksomheder med henblik på at optimere produktivitet, kvalitet og leveringsevne i virksomhederne. En del heraf er også at dokumentere hvordan produktionsprocesserne påvirker slutproduktet, men vi kan i sagens natur kun i begrænset omfang dataopsamle fra produkterne undervejs i produktionen og slet ikke efter de har forladt virksomheden.
Der er et stort behov for at kunne dokumentere produktets "tilstand" hele vejen gennem forsyningskæden, men der savnes teknologiske løsninger som muliggør dette. Perspektiverne i denne sporbarhed er åbenlyse og meget efterspurgte.
Derfor giver jeg projektet mine varmeste anbefalinger !

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:39

Hej Finn

Tak for din anbefaling
ja vi vil gerne sætte nogle demo projekter I søen omkring Sporbarhed,,... men også som Leasing- områder udvikler sig ser vi et behov for tilbagemelding til produksenter om
hvorledes produkter anvendes... Forsygnigs kæder indenfor medico og Food har min helt store bevågenhed da intellegens I form af elektronik kan betyde samfundsmæssig ændringer..

Ligeledes kan data skabt I forbrugsledes også komme til at revolutionerer begreber indenfor Service.. . Vi ser det allerede med rengøring og service af Biler hvor de indkaldes til services automatisk ... kunne dette udvikles til andre områder ... Hvidevarer industri, GAS - og energy service eftersyn og sikkerhed...

Så Finn, tak for din tilkendegivelse og samtidig håber jeg vi kan tale sammen omkring fortsættelsen af projektet..

med venlig hilsen
Gert Jørgensen

Claus Brandenborg (Ceo, CBA Danoptik)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:31

Jeg synes at projektforslaget er meget spændende. Der er helt sikkert et enormt potentiale - også internationalt - og jeg vil meget gerne følge projektet.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:42

Hej Claus

Tak for din tilkendegivelse.. jeg giver gerne en opdastering til dig I ny og næ omkring projektet.
vi vil senere måske bruge dig til at teste vores ideer yderligere....

Til sidst I projektet håber vbi på at få nogle danske demonstrator projekter der kunne åbne op for Nye forretnigs modeler..

tak for din kommentar

med venlig hilsen
Gert Jørgensen

Povl-André Bendz
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:24

Jeg synes at projektforslaget er spændende. og har et kæmpe både nationalt og internationalt potentiale. Traceability og datalagring af produkter under- og efter produktionen, efterfølgende transport, levering og lagring er særdeles interessant og værdiskabende i hele kæden af operatører. Jeg kan kun anbefale og støtte op om projektet.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:55

Hej Povl-Andre'

tak for din tilkendegivelse og indspark omkring vores ideer til et projekt.
ser frem til at skabe mange nyt forretnings modeler for produkter skabt I danmark ... Min Vision er at hvis der bliver mere focus på de data som produkter
kan skabe ville selve data også kunne anvendes til indtægts kilde for danske virksomhedder ..

endnu en gang tak for tilkendegivelsen
venlig hilsen

Gert jørgensen

Kristian Johansen
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:47

Det er et rigtig spændende projekt at komme i gang med, som giver god mening med alt den teknologi som vi har til rådighed.
Der vil helt sikker være et enorm potentiale i stor set alle brancher.
Jeg følger gerne med i projektet.

Søren Vang Hansen
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:07

Jeg støtter fuldt ud dette projekt og det er vigtigt, at sikkerhed får høj prioritet i projektet. Der er givet vis et enormt nationalt og internationalt potentiale i dette projekt.

Jesper Kingo Christensen
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:08

Jeg er stor tilhænger af at gennemføre dette projekt. Vi har brug for at få erfaringer med sensorer i forsyningskæder, og forstå de fantastiske muligheder det indebærer, men også de udfordringer det giver i mangel på standarder, cyber resilience/sikkerhed, data governance, interfaces osv. Der er al mulig grund til at finansiere et projekt af denne karakter, og give Danmark et digitalt ben at stå på.

Karin Lomborg Berg (Direktør, Fr.)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:20

Tak for spændende oplæg - det er klart en relevant problemstilling. Glæder mig til fortsættelsen.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:09

Hej Kristian

Tak for dit input , du er velkommen til at følge med

hilsen
Gert Jørgensen

Morten Nielsen
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:10

Gennem mange års erfaring i vaskeribranchen oplever jeg, at der på kvalitetssiden stilles større og større krav fra kunder om "compliance" af bl.a. GMP, ISO eller HACCP. Særligt her er der behov for at kunne monitorere og dokumentere at tekstilet er behandlet efter kravene. Der anvendes allerede RFID-tags til registrering samt datapunkter under behandlingsprocessen så som temperaturmålere og partikelmålere - ofte knyttet til batch produktion. Forslaget om at øge transparensen af det enkelte produkt gennem mere avanceret real-time datalogging er for mig yderst interessant - og i tråd med stigende "compliance" krav. Jeg ser frem til at følge forslaget.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:56

Hej Morten

Tak for dit input ... sensorer til compliance krav var så ikke lige det jeg tænkte på umiddelbart.. men klart også et område at tage med I overvejelserne for projektet...
ser frem til at kunne adderer sensorer in datainput til jeres processer således at der kan skabes Nye forretnings metoder og højere kvalitet I levering af services..

tak for dit input
Gert Jørgensen

Emil Lund
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:25

Jeg ser kæmpe potentiale i et projekt som dette. Som en del af en produktionsvirksomhed har jeg helt tæt på kunne følge med i hvad hvor plads det kan give at der er sporbarhed gennem hele produktionen. Ikke bare så produktiviteten stiger, men også at man kan finde nye metoder at producere på. Men en case som denne, får man mulighed for direkte at fremvise det fordele som det kan skabe og på den møde også åbne øjnene for flere virksomheder, så vi især i Danmark kan blive mere effektive og være med på et internationalt plan.
Ser meget frem til at høre mere og ikke mindst hvad det endelig resultat bliver.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:28

hej Emil

tak for din tilbagemelding . sensorer I production to documentation af kvalitets nivau .. ja det er også en del af projektet.. som produktions virksomheder kan man måske også få glæde af user data for lifetime tests eller data kan endog initierer Nye forretnigs mulighedder.. ja vi håber sandelig dette project bliver realiseret..

tak for din tilbage melding vi tales ved I fremtiden

venlig Hilsen
Gert Jørgensen

Rasmus Urban (Senior Engineering Manager, LEGO System A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:31

Spændende projekt, som bliver interessant at følge. Ingen tvivl om at en større gennemsigtighed samt sporbarhed i specielt globale forsyningskæder er afgørende for at kunne reagere hurtigt og agilt på ændringer i kunde- og markedsadfærd. Tit vil ændringer og forsinkelser i disse forsyningskæder, som ofte er baseret på produktion i Østen, først blive opdaget sent i processen hvilket gør dem mere tidskrævende samt omkostningstunge at reagere på. Et mere real-time baseret dataflow vil helt sikkert kunne takle disse udfordringer, så vil helt sikkert følge dette projekt med stor interesse.

gert Jørgensen (VP Sales & Marketing, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:24

hej Rasmus

Tak for din tilbagemelding ... jeg forstår dit input og vil gerne arbejde mere med det . Vi vil senere komme tilbage med mere info og spørge dybere teknisk således at
jeres synspunkt også dækkes I projektet

tak for dit input
Gert Jørgensen