Avanceret real-time monitorering i forsyningskæder

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development IoT, Data & Services Innovation

End-to-end gennemsigtighed i forsyningskæden vil øge danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Aktiviteten udvikler services og teknologier til digitalisering af virksomheders forsyningskæde ved hjælp af nye sensor- og tags teknologier.

Smarte sensorer kan indhente real-time information om varers tilstandshistorik fra rejsen gennem forsyningskæden. Denne information kan være om fx temperatur, fugt, stød og slag. Herved kan sensorteknologi a) facilitere gennemsigtighed på tværs af hele forsyningskæden og skabe grobund for datadrevet beslutningstagning. Men behov for relativt store investeringer i ny teknologi, mangel på overbevisende forretningsmodeller, få interne kompetencer og modvillighed mod ny teknologi nævnes i undersøgelser som nogle årsager til, at danske SMV’er ikke tager springet mod en digital forsyningskæde.

Planlagt teknologisk serviceydelse
Denne aktivitetsplan har til formål at skabe en tværfaglig rådgivningsydelse i spændingsfeltet mellem udvikling af teknologi og processer. Målet er at understøtte danske SMV’ers omstilling til de nye vilkår digitale forsyningskæder fører med sig. Dette omfatter følgende serviceydelser:

• Analyseværktøj til afdækning af potentialet for monitoreringsløsninger i en forsyningskæde.
• Proof-of-concept studie omkring nye monitoreringskoncepter for en virksomheds forsyningskæde.
• Teknologibibliotek af nye sensorer og intelligente tags til monitorering af forsyningskæder.
• IC -Tag Access ydelse b) c): Udvikling af FORCE Technologys portefølje af IC og tags design samt adgang til andre organisationers designs og IP, som skal sikre SMV’ers adgang til relevante teknologier.

Ydelserne udvikles i samarbejde med rådgivere og systemleverandører inden for Supply Chain og produktionssystemer.

Målgruppe
Målgruppen for aktiviteten er opdelt i henholdsvis:
• Virksomheder som har en eksisterende snitflade til kundevirksomheder, som søger nye metoder og ny teknologi til forsyningskæder. Dette kan være rådgivere omkring eller leverandører af hardware- og/eller softwareløsninger.
• Brancher som har et behov for eller ser et potentiale i at implementere nye monitoreringsteknologier. Fødevaresektoren, halvfabrikata samt pharma/medico brancherne er udvalgt på baggrund af deres potentiale, kompleksitet og forskellighed.

Væsentligste aktiviteter
Indsatsen vil kombinere udvikling af ny teknologisk viden om avanceret monitorering, nyeste anvendelsesorienterede forskning inden for Supply Chain Innovation samt metoder til at sænke barrieren for implementering gennem agile udviklings- og valideringsmetoder. Aktiviteten indeholder således:
Kortlægning: Mapping af eksisterende forhold og praksis på området i Danmark.
Videnhjemtagning: Netværk, partnerskaber, videndeling, feasibility study og teknologiudvikling.
Formidling: Tre demonstrationsprojekter, afholdelse af seminarer, intelligent ´tags´ design, oprettelse af teknologibibliotek, udbud af serviceydelse.

a) Sensorer med integreret intelligens i form af micro-controllere
b) IC - Integrated Circuit – mikrochips som optimeres imod et konkret formål
c) ´Tags´ - fælles betegnelse for mærkater som indeholder eksempelvis RFID, NFC, sensorer og lign. og som påsættes varer og halvfabrikata

Budget:
2019: 4.250.000 kr.
2020: 4.250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Avanceret real-time monitorering i forsyningskæder

Nøgleord