Bæredygtig Energiproduktion

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Der er allerede i dag et stort pres på vandresurserne, og klimaændringer vil øge dette pres. Det er erkendt, at klimaændringer vil have væsentlig betydning for de energikilder, som er tæt knyttet til anvendelse af vand - specielt vandkraft – hvor nogle analyser peger på, at potentialet for vandkraft vil falde med op til 25% inden for de næste 50 år i Europa. Men også alle andre energiteknologier kræver i varierende grad vand til køling, rensning, eller andre processer. Derfor er der behov for metoder og værktøjer til at vurdere bæredygtigheden af forskellige energiformer. Dette er en international problemstilling, der ikke kan afgrænses til enkelte lande, idet energi produceres, transporteres og handles over landegrænser.

Et koncept som miljøfodaftryk har vist sig brugbart til at anskueliggøre bæredygtigheden af forskellige produkter og aktiviteter. Tilsvarende vil der her blive udviklet og afprøvet metoder til vurdering af energikilders belastning af vandressourcerne. Endvidere vil det blive undersøgt, hvordan sådanne resultater bedst kan bruges i planlægningen i både vand- og energisektoren.

Som resultat af denne indsats forventes det, at der kan etableres en kvantitativ viden om vand-energi sammenhængen, der kan føre til bedre beslutningsgrundlag i både vand- og energisektoren.

Den viden, der etableres vil skabe et bedre grundlag for at yde en relevant myndighedsrådgivning forud for vand- eller energisektorinvesteringer.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

John B. Kristensen
Mandag d. 29/6-09 kl. 13:03

Vand er i stigende grad en knap ressource, hvilket begrunder et øget behov for bæredygtig forvaltning af de tilgængelige vandressourcer. Ved øget fokus på omlægning af energiproduktion er det en rigtig god ide, at etablere en kvantitativ viden om vand-energi sammenhængen, så dette kan indgå i planlægningen af vand-og energisektoren og i vurderingen af effekter i forhold til det samlede vandkredløb.

Det er vigtigt, at der i GTS sammenhæng fokuseres på innovation af viden på området samt videnformidling, så den ny viden kan blive inplementeret i fremtidig rådgivning for for relevante myndigheder.

Projektet bør som offentlig betalt innovation ikke omfatte egentlig myndighedsrådgivning, men som det netop anføres, fokusere på at skabe et bedre grundlag for myndighedsrådgivningen.