Bæredygtig fødevareproduktion med forbedret konkurrenceevne

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Sammen med sundhed og oplevelser er bæredygtighed en dominerende trend, som fødevareerhvervet er nødt til at indrette sig på for at beholde markedsandele og konkurrencekraft. Hvis dansk fødevareindustri skal bevare og udbygge sin nuværende position, skal produktionen ske på et bæredygtigt grundlag set ud fra et såvel ressourcemæssigt, etisk som økonomisk perspektiv. En bæredygtig udvikling af fødevareindustrien er også nødvendig set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv.

Sammen med sundhed og oplevelser er bæredygtighed en dominerende trend, som fødevareerhvervet er nødt til at indrette sig på for at beholde markedsandele og konkurrencekraft. Hvis dansk fødevareindustri skal bevare og udbygge sin nuværende position, skal produktionen ske på et bæredygtigt grundlag set ud fra et såvel ressourcemæssigt, etisk som økonomisk perspektiv. En bæredygtig udvikling af fødevareindustrien er også nødvendig set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Fødevareindustrien beskæftiger 153.000 personer og eksporterer for mere end 100 mia. kr. årligt svarende til 19% af den samlede danske eksport. Fødevareindustriens konkurrenceevne er under pres, relativt er produktiviteten i Danmark faldende, og en økonomisk bæredygtig udvikling fordrer derfor fokus på produktivitet og dermed også teknologisk fornyelse.

Formål
Formålet med aktivitetsplanen er derfor at sikre fødevareerhvervets muligheder for at udvikle en bæredygtig fødevareproduktion. Målet er at skabe nye teknologiske løsninger på udfordringerne knyttet til etisk og ressourcemæssig bæredygtighed, samtidig med at konkurrenceevnen styrkes.

Aktiviteterne vil fokusere på Ressourcemæssig bæredygtighed, Etisk bæredygtighed og Økonomisk bæredygtighed. Med udgangspunkt i vores mangeårige tætte indgreb med fødevare- og procesudstyrs-industrien og betydelige erfaring med udvikling af såvel renere og miljøvenlig som effektivitetsfremmende teknologi vil Teknologisk Institut/DMRI bidrage med løsninger til at imødekomme disse udfordringer. Aktiviteterne vil foregå i samarbejde med førende inden- og udenlandske universitetsmiljøer og videncentre.

Effekten af aktiviteten vil være, at fødevarevirksomhederne og deres leverandører gennem adgang til ny viden og nye eller tilpassede teknologiske løsninger kan vende de fremtidige udfordringer vedrørende energiforbrug, miljøforhold og etik til konkurrencemæssige fordele og samtidig opretholde en høj produktivitet. De teknologiske ydelser vil omfatte:
Nye løsninger for håndtering af slagtedyr, der tilgodeser såvel dyrevelfærd som arbejdsmiljø og effektivitet.
Trackingsystemer, der udover at understøtte dokumentation også er nødvendige for at styre råvarer og produkter på tværs af leveringskæden.
Forbedret råvareudnyttelse.
Optimering af ressourcekrævende processer såsom køling, opvarmning og rengøring.

Målgruppe
Den primære målgruppe for aktiviteterne er små (i særdeleshed) og større fødevarevirksomheder i Danmark, som ønsker at fremtidssikre produktionen i forhold til fremtidens store udfordringer, specielt hvad angår ressourcer og etik. Løsningerne vil indeholde ny teknologi og dermed også have stor betydning for den store gruppe af virksomheder, der omfatter såvel maskin- og procesudstyrsindustrien som leverandører af råvarer, hjælpestoffer og services til fødevareindustrien. Især disse grupper omfatter mange små og mellemstore virksomheder.

Budget
Lars Kristensen
7220 2670
lrk@teknologisk.dk

Kontaktinformation
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 4.55 M
2010: 4.55 M
2010: 4.55 M
Totalt: 13.65 M