Bæredygtige byggematerialer

Senest opdateret d. 13/1-2021
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg og Informations- og Kommunikationsteknologi

Bæredygtige byggematerialer er en forudsætning for at nedbringe byggebranchens CO2-udledning. Teknologisk Institut vil accelerere den grønne omstilling til bæredygtige materialer gennem udvikling, dokumentation og øget genanvendelse med fokus på kvalitet, holdbarhed og indeklima.

Bygge- og anlægsbranchen står midt i en grøn omstilling, hvor bæredygtighed, ressourceforbrug og ikke mindst CO2-udledning er i fokus, og hvor branchens aktører skal imødekomme nye krav, både fra myndigheder og bygherrer. Det gælder også for de materialer, vi bygger med. Og her kan det være svært at navigere mellem bæredygtighed, dokumentation og mange krav, og branchen bliver udfordret på produktivitet, kvalitet og økonomi. Med indsatsområdet vil Teknologisk Institut tilbyde byggebranchen forskning, udvikling, test og dokumentation af bæredygtige byggematerialer og dermed bidrage til en grøn omstilling, der inden for fire år vil skabe markante reduktioner af CO2-udledningen. Visionen er, at indsatsområdet skal hjælpe byggebranchen med at reducere CO2-udledningen med 50 % og ressourceforbruget med 20 % inden for ti år. Teknologisk Institut vil sikre udvikling af sunde, sikre og bæredygtige byggematerialer til gavn for klima, samfund, virksomheder og dansk økonomi. Vi vil gå forrest for at medvirke til, at den danske bygge- og anlægsbranche er førende i den grønne omstilling – også internationalt. Indsatsområdets primære effekt er at udbygge bygge- og anlægsbranchens styrkeposition og konkurrenceevne inden for bæredygtighed. Via indsatsområdet vil vi øge virksomhedernes mulighed for at levere løsninger, der kan efterleve de stigende krav om bæredygtighed, som vi fx ser i Regeringens målsætning om 70 % CO2-reduktion og den nye bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet. Virksomhederne vil herudover få mulighed for at levere løsninger, der er mere ambitiøse end de nuværen-de krav, hvilket er med til at sikre, at virksomhederne også kan imødekomme fremtidige krav.
Indsatsområdet vil udvikle anvendelige teknologier til at producere mere bæredygtige byggematerialer og sikre den nødvendige dokumentation, så byggebranchen kan skabe en bæredygtig forretning uden at gå på kompromis med kvalitet, holdbarhed, produktivitet, miljø og indeklima. I indsatsområdet vil Teknologisk Institut:
• Opbygge test-, demonstration- og udviklingsfaciliteter (TDU-faciliteter) til at udvikle og dokumentere bæredygtige byggematerialer, som en one-stop-shop.
• Udvikle og dokumentere bæredygtige byggematerialer.
• Udføre fuld skala demonstration af bæredygtige byggematerialer.
• Udvikle metoder til kvalificering og kvantificering af bæredygtigt ressourceflow i byggeriet.
• Udvikle dokumentationsmetoder for bæredygtighed.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Afsluttet

Bæredygtige byggematerialer

Bæredygtige byggematerialer er en forudsætning for at nedbringe byggebranchens CO2-udledning. Teknologisk Institut vil accelerere den grønne omstilling gennem udvikling, dokumentation og øget genanvendelse med fokus på kvalitet, holdbarhed og indeklima.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Teknologisk Institut
Aktiv

Bæredygtige byggematerialer

Bæredygtige byggematerialer er en forudsætning for at nedbringe byggebranchens CO2-udledning. Teknologisk Institut vil accelerere den grønne omstilling gennem udvikling, dokumentation og øget genanvendelse med fokus på kvalitet, holdbarhed og indeklima.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.