Bæredygtige grønne byer

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Bæredygtige grønne byer er et tema, der tages op over hele verden som et fælles svar på energikrisen, klimaproblematik og økologi. Koncepterne spænder fra mindre landsbysamfund over satellitbyer som fx ”Landsbyen i Byen” ved Århus til storbyer som fx Masdar i Abu Dhabi. Definitionerne går i hovedtræk ud på, at det afgrænsede bysamfund på årsbasis skal være energi- og i nogen udstrækning ressourceneutral.

Udviklingen af bæredygtige grønne byer omfatter en lang række spændende teknologiske og konceptmæssige udfordringer. Her kan fx nævnes energieffektivt og bæredygtigt byggeri, biobrændsler og biobrændstof, solvarme og sol-el, varmepumper, energilagring, fjernvarme energieffektive apparater miljøvenlig transport, herunder el-transport, vandbesparelser, lokal bortskaffelse og udnyttelse af regnvand, spildevandsrensning og –udnyttelse osv. i lokalt samspil.

Danske virksomheder arbejder allerede med en lang række enkeltteknologier, der kan videreudvikles til konceptet, og som derefter har et virkeligt stort potentiale.

Der udvikles modeller og værktøjer til design og konsekvensberegninger af forskellige koncepter for bæredygtige grønne byer, der opstilles designkriterier for teknologier til grønne byer og der udvikles testmetoder og etableres testfaciliteter til at forhåndsvalidere tilpassede og nye teknologier.

Der etableres samarbejder med danske og internationale projekter og forskningsmiljøer for videnopbygning og videnhjemtagning. Danske byer vil blive involveret til test af teknologiernes og metodernes anvendelighed. Den opbyggede viden vil blive formidlet til virksomheder, developere og kommuner mv.

Den indhentede og opbyggede viden vil blive gjort tilgængelig for det danske samfund gennem beskrivelser af designkriterier og drift af teknologielementer og samlede løsninger til bæredygtige grønne byer. Hertil kommer at opbygget viden og testfaciliteter vil gøre udviklingsvejen lettere og mere sikker for de involverede virksomheder developere og kommuner mv.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

John B. Kristensen
Mandag d. 29/6-09 kl. 14:21

Der er et stort behov for at udvikling og test af teknologier og planlægningsværtøjer til håndtering af klimatilpasning af eksisterende og kommende urbane områder. Der opfordres til at inddrage urbane test områder i andre lande end Danmark.

Torben Lorentzen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 13:54

Tak for din kommentar John. Din opfordirng til at inddrage urbane test områder i andre lande end Danmark, passer fint ind i det øgede fokus der er på at GTS-systemet skal varetgae videnhjemtagning fra udlandet og formidle denne til dansk industri.