Bæredygtige materialer

Senest opdateret d. 13/1-2021
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør

Bæredygtige materialer er et centralt element i den danske grønne omstilling. En øget indsats kan styrke danske virksomheders internationale konkurrenceevne i transformationen fra effektiv genanvendelse af affald til nye bæredygtige materialer i høj kvalitet.

Der er fokus på klimaet som aldrig før, og bæredygtighed er blevet en vigtig konkurrenceparameter. Danmarks 2030-klimamål nås kun, hvis brugen af ressourcer ses i et helhedsperspektiv, hvor genanvendelse er indtænkt i produktdesignet. Gennem indsatsen samles virksomheder i koordinerede udviklingsfællesskaber, hvor bæredygtigheden af råvaren og fremstillingsmetoden skal sikre, at produkter designes til genanvendelse. Ambitionsniveauet for indsatsområdet er meget højt, og Instituttet påtager sig det teknologiske lederskab for at udvikle og koordinere de løsninger, der skal sikre, at bæredygtige materialer bidrager effektivt til grøn omstilling og sammenbinding af nationale indsatser på tværs af produkters livscyklus og værdikæder. Instituttet opbygger en teknologisk infrastruktur og giver industrien let adgang til rådgivning, analyser, testbeds og fælles udvikling. Det primære fokus vil være på plastprodukter, emballage, substitutionsteknologier samt nye materialer, der sikrer både funktion og bæredygtighed. Indsatsområdet skal sikre en koordineret innovationsindsats, som øger danske virksomheders konkurrenceevne og sikrer fremtidens eksport.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Afsluttet

Design, produktion og udvikling af nye bæredygtige materialer og produkter samt genanvendelse af materialeressourcen

Bæredygtige materialer er et centralt element i den danske grønne omstilling. En øget indsats kan styrke danske virksomheders internat. konkurrenceevne i transformationen fra effektiv genanvendelse af affald til nye bæredygtige materialer i høj kvalitet.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Teknologisk Institut
Aktiv

Design, produktion og udvikling af nye bæredygtige materialer og produkter samt genanvendelse af materialeressourcen

Bæredygtige materialer er et centralt element i den danske grønne omstilling. En øget indsats kan styrke danske virksomheders internat. konkurrenceevne i transformationen fra effektiv genanvendelse af affald til nye bæredygtige materialer i høj kvalitet.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.