Bæredygtigt byggeri

Senest opdateret d. 2/3-2013
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Energi og Klima og miljø
Direktør Mette Glavind, Byggeri og Anlæg

Med de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.Med udgangspunkt i standarderne fra CEN/TC 350 er hensigten med aktiviteten at udvikle ny viden og teknologi, der kan understøtte byggeriets parter i at overholde, dokumentere og implementere fremtidige bæredygtighedskrav, i såvel nybyggeri som ved renovering af eksisterende byggeri.De nye ydelser omfatter rådgivning i forbindelse med overholdelse af bæredygtighedskrav og bæredygtighedscertificering, samt udvikling af nye bæredygtige løsninger. Ydelserne tager afsæt i aktiviteterne inden for følgende fire områder:

  • Ny teknologi til bæredygtige byggerierNye teknologier, konstruktionsprincipper, smarte byggematerialer til bæredygtige byggerier. 
  • Bæredygtige renoveringsløsningerNye værktøjer til vurdering af renoveringsbehov samt til løsninger på problemstillinger med farlige stoffer. 
  • Metoder til dokumentation af bæredygtige bygninger og materialerUd fra europæiske standarder og certificeringsordninger udvikles metoder og løsningsforslag til dokumentation af bygninger og materialer. 
  • Koncepter og markedWebbaserede udviklingsplatforme med udvikling af koncepter og markeder med fokus på systemløsninger og industrialiseret byggeri.

Målet er at blive ’first mover’, når de nye bæredygtighedskrav indføres i europæisk regi. Det vil fremme innovationen i byggebranchen og understøtte dansk erhvervsliv. Herigennem kan man udnytte de konkurrencemæssige fordele samt store potentiale på implementering af krav til bæredygtigt byggeri.Aktiviteten vil styrke Danmarks grønne profil og give mulighed for eksport af bæredygtige produkter og knowhow.Målgruppen er byggebranchen i hele leverancekæden. Specielt SMV har behov for innovation og udvikling i forbindelse med de nye krav til bæredygtighed i CPR (Byggevareforordningen).