Bæredygtigt byggeri og renoveringer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Bygninger bærer en stor del af den samlede miljø-/klimabelastning. Dette udmønter sig i form af udledning af CO2 i forbindelse med bygningens drift såsom opvarmning og el-forbrug, som ved forbrug af naturressourcer og som producent af store affaldsmængder, der skal nedbrydes. Der er således store samfundsmæssige gevinster ved miljøoptimering af byggeri og i særdeleshed ved hensigtsmæssige renoveringsmetoder, her-under fokus på isolering, indeklima, ventilation og varmeindvinding. Virksomhederne kan få store gevinster ved at reducere spild og eksportere innovative løsninger.

GTS udvikler miljø- og klimarigtige metoder som er tilpasset hele spektret: materialer produceret med mini-mal miljø- og klimabelastning, energioptimale konstruktioner og tekniske installationer, samt metoder til op-timal logistik i hele byggeprocessen. GTS kompetenceopbygning har til formål at sikre virksomhedernes ad-gang til viden om håndtering af de afledte problemstillinger i form af ændret indeklima, fugtproblemer, risiko for skimmelsvamp og ændrede brandforhold, der ofte opstår i forbindelse med energirenoveringer af ældre bygninger. Et yderligere initiativ er at sikre dokumentationen i forhold til byggelovgivningen - et felt hvor GTS altid har haft en meget central rolle i udviklingsprocessen.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

awt
Fredag d. 26/6-09 kl. 16:05

I fremtiden vil der også blive større og større fokus på tankegangen "fra vugge til vugge" eller "cradle to cradle", og der vil være behov for at indtænke hele processen fra materialets produktion, indbygning, ibrugtagning og drift, nedrivning og genanvendelse. Det betyder, at der også bør være fokus på hele affaldshåndteringen og udvikling af såvel genavendelige materialer som genanvenligt emballage.

vh Anne Windfeldt Trolle, DI Byggematerialer