Bakterielle infektioner, biofilm og hurtig diagnose

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Den aldrende befolkning betyder, at flere får alvorlige bakterieinfektioner, som påfører samfundet store udgifter (over 1 mio. sengedage årligt). Også infektioner på proteser, der i takt med den teknologiske udvikling anven¬des på flere områder, kræver stigende ressourcer. På sygehusene behandles disse patienter oftest med bredspektret antibiotika, hvilket betyder, at konventionel mikrobiologisk diagnose er næsten umulig. Der er behov for nye metoder til diagnose, som kan bruges til at målrette behandling og forkorte indlæggel¬sestider, samt metoder til at minimere infektionsrisici ved indsættelse af proteser.

Overordnet omfatter aktiviteterne udvikling af analysemetoder og metoder til optimering af antibakterielle protesematerialer.

  • Identificering af egnede molekylærbiologiske teknologiplatforme til analyse.
  • Udvikling af molekylærbiologiske assays og kits til detektion og identifikation af inficerende mikroorganismer
  • Opbygning af kompetencer til klinisk validering af nye analyseassays og til implementering af nye assays hos slutbrugere
  • Udvikling af specialanalyser ved svært diagnosticerbare infektioner
  • Udbygning af viden om bakteriebiofilm på proteser
  • Sammenkobling af bakteriologi og materialekendskab

Gennem hurtigere diagnose og behandling ved anvendelse af molekylærbiologiske teknologier forventes det, at der opnås en forkortelse af disse hospitalsophold. Derudover opbygges den nødvendige kompeten¬ce til at kunne bistå de mange mindre danske virksomheder i sundhedssektoren med udvikling og klinisk validering af både diagnostiske assays og af antibakterielle egenskaber af proteser og medicoteknisk udstyr.

Den teknologiske service vil som følge af de foreslåede aktiviteter kunne sikre hurtig og økonomisk rentabel implementering af nye teknologiplatforme til hurtig diagnose hos slutbrugere, bistå ved klinisk validering af virksomheders nyudviklede diagnosekits, tilbyde analyser til virksomheder med begrænsede molekylærbiologiske laboratoriefaciliteter, bistå ved udvikling af antibakterielle materialer til proteser og medicoudstyr.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Arendt
Torsdag d. 28/5-09 kl. 21:29

Hvorledes bakterielle infektioner interagerer med andre fysiologiske funktioner - eksempelvis smertesystemets sensibilisering - er afgørende at forstå og nye teknologier er nøvendige for at opnå dette kendskab. Dansk syndhedsteknologisk forskning er helt i front og kan bidrage til løsning af disse spørgsmål i tværfaglige samarbejder med biologiske og medicinske forskningsmiljøer.

Stender
Fredag d. 26/6-09 kl. 11:05

AdvanDx har med panel af in vitro diagnostiske produkter til hurtig identifikation af mikroorganismer i blod bevist at hospitalsomkostningerne reduceres og patientbehandlingen forbedres ved anvendelse af disse innovative produkter. Produkterne er baseret på dansk opfindelse, som nu anvendes internationalt, herunder i USA, hvor FDA har godkendt produkterne. I den forbindelse har AdvanDx med stor tilfredshed anvendt teknologisk service i forbindelse med både produktudvikling og validering.

Lars H Pedersen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 17:09

Kære Arendt og Stender,

Vi er glade for at virksomhederne kan anvende vores services.

GTS-systemet har gennem ca.25 år været istand til især ved hjælp af DNA-teknologi og relaterede teknologier at identificere mikroorganismer hurtigt.GTS-systemet vil fortsat udvikle eller implementere teknologi(er) som gør identifikation hurtigere og/eller mere præcis.

Med de metoder som GTS råder over idag er det muligt at svare på komplekse spørgsmål,f.eks. som det Arendt stiller.