Bakteriereduktion gennem bæredygtigt design af procesudstyr

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Behov
En hovedkilde til forurening af fødevarer og foderstoffer, er forurenet procesudstyr hvilket giver anledning til udbrud af fødevarebårne sygdomme og smitte til husdyrbesætninger, med store omkostninger for samfundet til følge.

Det har længe været erkendt at en forudsætning for at procesudstyr kan rengøres og desinficeres, er at det grundlæggende design er gennemtænkt mht. rengørlighed.

Imidlertid vil procesudstyr gennem dets levetid blive udsat for nedbrydende påvirkninger i form af mekanisk slid og korrosion forårsaget af de forarbejdede fødevarer og foderstoffer, samt af de anvendte rengøringsprocedurer. Disse påvirkninger vil forårsage øget biofilmdannelse og tiltagende bakteriel forurening gennem udstyrets levetid, hvilket ofte bevirker anvendelsen af endnu skrappere rengøringsprocedurer, med øget slid og korrosion til følge.

Aktiviteter
Udviklingen og/eller brug af materialer og overflader med øget rengørlighed, reduceret vedhæftning af bakterier, forbedret slidstyrke, eller forbedret modstandsdygtighed mod korrosion, vil resultere i en væsentlig forbedring af fødevaresikkerheden og af procesudstyrets levetid.

Teknologisk service
Kombineret med nye ”kemikalie-frie” koncepter indenfor rengøring og desinfektion, integreret i procesudstyret, vil såvel forbrugere som industri kunne høste væsentlige sundhedsmæssige og konkurrencemæssige fordele.