Ballastvand

Senest opdateret d. 24/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Behov:
Ballastvand føres med af skibe for at give stabilitet og tilpasse et skibs trim, belastning og vridning til optimal styring og fremdrift. Ballastvand stammer ofte fra havne og kystområder, der er rige på bakterier, plankton og andre organismer. Udledningen af ballastvand i kystområder kan bevirke, at uønskede (invasive) arter overføres fra region til region, fra økosystem til økosystem. De invasive arter kan true den økologiske balance og kan virke med til at sprede epidemiske sygdomme. Fra både danske og internationale farvande kendes adskillige veldokumenterede tilfælde af invasive arter som har medført økologiske og økonomiske skader.
For at regulere udledningen af ballastvand og mindske risikoen for indførelse af ikke-hjemmehørende arter fra skibenes ballastvand har den Internationale Maritime Organisation (IMO) vedtaget en international konvention: ”International Konvention om Administration og Kontrol af Skibes Ballastvand og Sediment”, (vedtaget februar 2004).
I forbindelse med denne konvention er der behov for at samle viden om af hvad konventionen indeholder og hvordan den håndhæves i Danmark og i udlandet, samt gøre denne viden tilgængelig for rederier og virksomheder, der udvikler rensningsteknologier. Desuden er der behov for etablering af test faciliteter på dansk jord.

Indhold:

  • Der etableres et netværk af danske interessenter (forskningsinstitutioner, industrier og rederier) i forbindelse med rensningsteknologier for ballastvand
  • Der udvikles testmetoder og etableres test-faciliteter til at forhåndsvalidere tilpassede og nye teknologier
  • Der udvikles en ’large-scale’ test facilitet til afprøvning af nye teknologier efter IMO gældende retningsliner

Metode

  • Der etableres samarbejder med danske og internationale projekter og forskningsmiljøer for videnopbygning og videnhjemtagning
  • Industrier og rederier vil blive involveret i forbindelse med test af teknologiernes og metodernes anvendelighed, i både landbaserede anlæg og i ’on bord ship’ anlæg
  • Den opbyggede viden vil blive formidlet til virksomheder, developere og kommuner mv.

Ny teknologisk service
Den indhentede og opbyggede viden vil blive gjort tilgængelig for den danske industri, rederier og myndigheder gennem beskrivelser af konventionen og dens kriterier, og ved at tilbyde et samlet koncept for teknologiudvikling, afprøvning og miljømæssig vurdering med henblik på godkendelse.