Basale IKT Infrastrukturer – the Internet of things

Senest opdateret d. 4/4-2011
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Denne aktivitet sigter mod at opbygge viden og udvikle værktøjer, som stiller det danske erhevervsliv i stand til bedre at udnytte den gryende trend indenfor IKT infrastruktur der betegnes ”Internet of Things” (IoT). Forenkelt kan dette beskrives som at (næsten) alle apparater kommer på internettet.

Denne aktivitet sigter mod at opbygge viden og udvikle værktøjer, som stiller det danske erhevervsliv i stand til bedre at udnytte den gryende trend indenfor IKT infrastruktur der betegnes ”Internet of Things” (IoT). Forenkelt kan dette beskrives som at (næsten) alle apparater kommer på internettet.
Et væsentligt element henimod realisering af denne vision er den ligeledes forholdsvis nye trend Cloud Computing (CC), som forventes at slå igennem som en af de primære modeller for levering af it-tjenester inden for få år.
Vi vil i denne aktivitet have to overordnede foci:
Dels helt basale mekanismer, der indgår i den teknologiske realisering fa IoT og CC, herunder CC platforme, offline tilgang, kommunikationsteknologier og –protokoller, samt nye metodikker, algoritmer og patterns for udvikling af løsninger til IoT.
Og dels en række sikkerhedsmæssige problemstillinger, som IoT og CC giver anledning til, herunder tilgængelighed, integritet og fortrolighed, og løsninger herfor herunder perimeterløs sikkerhed, secure multiparty computation, secure mashups, og obfuskering.
Aktiviteterne vil resultere i nye forskningserkendelser, samt en række nye forskningsbaserede serviceydelser til det danske erhvervsliv, specielt SMV’er.
Resultaterne af aktiviteten vil blive formidlet bredt igennem Alexandra Instituttets store SMV kontaktnet, vores forskellige netværk, via nettet, fagpressen og konferencetidsskrifter. Formidlingsaktiviteterne vil bl.a. inkludere etablering af interessegrupper af bl.a. SMV’er, workshops, foredrag, pressemeddelelser, samt både popuplærvidenskabelige og akademiske artikler.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 2.63 M
2011: 2.63 M
2012: 2.63 M
Totalt: 7.9 M

Kontaktinformation
Jakob Illeborg Pagter
Forsknings- og innovationschef
Security Lab
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Mobil: +45 21 65 10 93
jakob.i.pagter@alexandra.dk