Bedre test af prototyper så de hurtigere bringes på markedet

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Samtidigt med at tiden til produktudvikling falder, stiger kravet til dokumentation af prototyper, for at produkter kan patenteres, myndighedsgodkendes og bringes på markedet; og globaliseringen kræver dokumentation baseret på globalt anerkendte målinger (sporbarhed). Dette er især et problem for små og mellemstore virksomheder; og der er derfor et behov for at integrere målinger og tests i udviklingsprocessen.

Eksisterende kalibreringer og tests vil blive tilbudt på en måde, så de er bedre egnede til at karakterisere prototyper. Der udvikles nye målemetoder, f.eks. nye 3D målemetoder. Der udformes en vejledning om, hvordan udviklingsprocessen optimeres med hensyn til at få de rigtige tests indpasset. Dette sker i samarbejde med innovationsagenterne.

Der opbygges viden om, hvordan udvikling bedst optimeres under hensyn til, at prototyper skal karakteriseres.

Der vil blive tilbudt ny teknologisk service i form af modificerede kalibreringer og tests, og viden formidles gennem afholdelse af kurser og workshops

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

voss
Mandag d. 29/6-09 kl. 21:41

Som en lille virksomhed med mange ideer kan jeg kun tilslutte mig indlægget. Her er der virkelig brug for hjælp både teknisk og økonomisk. Ideer opstår ikke kun hos teknisk kompetente eller økonomisk velstillede. De opstår over en bred palette de "mindst egnede" har brug for mest hjælp. Et paradigmeskift hvor man virkelig hos GTE'erne direkte har mulighed for hurtigt at hjælpe folk, træne ville accelerere innovationen betydeligt.
Ofte er det relativt små beløb der skal til for at afdække teknik og de videre muligheder, så mere lempelige ordningerne river ikke tæppet væk under de overordnede økonomiske rammer.