Bedre vejsikkerhed gennem brug af psykologiske teknologier

Senest opdateret d. 10/10-2016
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Jesper Ejdorf Brøsted
Human Factors Specialist, Afd. for Anvendt Psykologi

Aktivitetsplanen vil udnytte ny viden og teknologi til at belyse bagved liggende menneskelige faktorer i forbindelse med trafikulykker med særligt fokus på ulykker med lastbiler.

Nye teknologier inden for blandt andet eye-tracking, måling af fysiologiske reaktioner, psykometriske analyser og personlighedsvurderinger kan give indsigt i, hvad mennesker sanser og oplever, hvilken psykologisk tilstand de befinder sig i og hvordan de vil reagere i forskellige situationer. Teknologierne anvendes i den allerede indgåede resultatkontraktaktivitet "Designpsykologisk Testcenter" i demonstrationsprojekter, dels med henblik på udvikling af produkter og services, dels med henblik på at skabe bedre brugbarhed (usability) og brugeroplevelse (user experience) af disse. Med denne ansøgning ansøges der om midler til et demonstrationsprojekt knyttet til teknologierne i "Designpsykologisk Testcenter", som supplerer aktiviteterne i resultatkontraktaktiviteten, men hvor fokus primært er på udvikling af undervisningen af lastbilchauffører.

Formålet er altså at tilvejebringe indsigt i opmærksomhedsrelaterede problemer, som kan have indflydelse på sikker kørsel og uheldsforekomst (blandt andet "højresvingsulykker") og deres eventuelle sammenhæng med personlighedsprofil og færdigheder. Indsigten kan bruges til udvikling af undervisning, men kan naturligvis også bruges til udvikling af teknologier i førerkabiner, vejudstyr, vejanlæg mv. og den kan bruges ved testning og udvælgelse af erhvervschauffører i transportvirksomheder (vognmænd).

Nøgleord

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tove Hels (chefkonsulent, Rigspolitiet)
Fredag d. 7/10-16 kl. 10:15

Det er interessant at afdække tungvognschaufførers kognitive workload og hvorvidt dette har indflydelse på uheld.
I Politiets operative strategi for årene 2016-2019 har politiet uopmærksomhed som et af tre fokusområder, så det er et område, der har politiets bevågenhed.
Ud over kognitivt workload er det interessant at få afdækket, hvad den signifikante overrepræsentation i alvorligt tilskadekomne og dræbte kvindelige cyklister i højresvingsulykker skyldes. Man skal dog være opmærksom på, at selv om højresvingsulykker altid er meget ulykkelige og ofte har meget store implikationer for alle involverede, tæller de ret få om året, og antallet har været signifikant for nedadgående i en del år.

Jesper Brøsted (Human Factors Specialist , FORCE Technology )
Fredag d. 7/10-16 kl. 15:50

Tusind tak for kommentaren :-)
Vi er bekendt med, at antallet af højresvingsulykker er nedadgående og vi ønsker derfor også at undersøge andre farlige trafikale situationer (rundkørsler, bakning, flere svingbaner, udkørsel fra porte, etc). Det er vores klare forventning, at den viden vi opnår om tungvognschaufførers opmærksomhed i disse situationer kan overføres til situationer, gældende for alle typer trafikanter (personbiler, cyklister, etc).

Det bør også nævnes, at det fysiologiske måleudstyr, vi vil benytte, giver mulighed for at identificere eventuelle uoverensstemmelser mellem, hvad en given chauffør selv mener at have oplevet og hvad vedkommende faktisk har set på i en trafikal (måske kritisk) situation. Indsigt i sådanne uoverensstemmelser kan berige uddannelsesmateriale til alle trafikanter og kan forhåbentlig forbedre trafiksikkerhed generelt.

Det er ikke utænkeligt, at vi i løbet af undersøgelserne får indblik i farlige situationer som de involverede trafikanter når at undvige/afværge - måske som følge af øget opmærksomhed på lastbiler. Hyppig medieomtale af højresvingsulykker med lastbiler kan være en årsag. Situationerne finder (heldigvis) ikke vej til ulykkesstatistikken, men enhver viden om farlige situationer i trafikken er relevant for undervisningsmateriale af både nye og erfarne trafikanter og ikke mindst relevant for tiltag til forebyggelse af ulykker.

Michael Stabell (Uddannelsesleder, Selandia)
Mandag d. 10/10-16 kl. 08:42

Hej

Tak for tilsendte link. Jeg kan se at der allerede er skabt kontakt til TEC-Hvidovre. En skole som har store muligheder for at give jeres projekt en relevant sparring. Selandia er en lidt mindre skole men har dog de samme aktiviteter som TEC. Vi vil derfor også gerne stille os til rådighed for projektet, i håb om at der kommer noget ud af det som kan være relevant for vores fremtidige undervisning.

Mvh
Michael Stabell