Bedre vejsikkerhed gennem brug af psykologiske teknologier

Senest opdateret d. 1/5-2017
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Transport
Jesper Ejdorf Brøsted
Human Factors Specialist, Afd. for Anvendt Psykologi

Aktivitetsplanen vil udnytte ny viden og teknologi til at belyse bagved liggende menneskelige faktorer i forbindelse med trafikulykker med særligt fokus på ulykker med lastbiler.

Nye teknologier inden for blandt andet eye-tracking, måling af fysiologiske reaktioner, psykometriske analyser og personlighedsvurderinger kan give indsigt i, hvad mennesker sanser og oplever, hvilken psykologisk tilstand de befinder sig i og hvordan de vil reagere i forskellige situationer. Teknologierne anvendes i den allerede indgåede resultatkontraktaktivitet "Designpsykologisk Testcenter" i demonstrationsprojekter, dels med henblik på udvikling af produkter og services, dels med henblik på at skabe bedre brugbarhed (usability) og brugeroplevelse (user experience) af disse. Med denne ansøgning ansøges der om midler til et demonstrationsprojekt knyttet til teknologierne i "Designpsykologisk Testcenter", som supplerer aktiviteterne i resultatkontraktaktiviteten, men hvor fokus primært er på udvikling af undervisningen af lastbilchauffører.

Formålet er altså at tilvejebringe indsigt i opmærksomhedsrelaterede problemer, som kan have indflydelse på sikker kørsel og uheldsforekomst (blandt andet "højresvingsulykker") og deres eventuelle sammenhæng med personlighedsprofil og færdigheder. Indsigten kan bruges til udvikling af undervisning, men kan naturligvis også bruges til udvikling af teknologier i førerkabiner, vejudstyr, vejanlæg mv. og den kan bruges ved testning og udvælgelse af erhvervschauffører i transportvirksomheder (vognmænd).

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 500.000 kr.
2018: 0 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Bedre vejsikkerhed gennem brug af psykologiske teknologier

Nøgleord