Bekæmpelse af resistensproblemer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Vi anvender stadigt flere antimikrobielle kemikalier i hjemmet, i hele fødevarekæden samt i sundhedssektoren, hvilket er et problem bl.a. pga. de store mængder af bredspektret antibiotika der bliver anvendt på sygehusene. Det er dokumenteret, at mange af de mikroorganismer, der bekæmpes med biocider og antibiotika, svarer igen ved at udvikle resistens. Virksomhederne skal rustes til at mindske brugen af kemikalier i forbindelse med produktion af fødevarer. De skal anspores til at udvikle og anvende ny teknik for at øge den mikrobielle kvalitet af fødevarer med henblik på at mindske risikoen for spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra fødevarer og at forlænge holdbarheden af fødevarer. Virksomhederne har derfor behov for adgang til viden om hvordan den mikrobielle flora på fødevarer interagerer med emballage og biofilmdannelse, og hvordan ny teknik kan bruges til at styre bakterieudviklingen. Der er dernæst behov for at validere nyudviklet teknik samt den sundhedsmæssige effekt af den ny teknik.

Der er muligt at anvende viden opnået ved hjælp af nye avancerede molekylærbiologiske metoder og nye avancerede dyrkningsteknikker, til at undersøge det totale mikrobielle samfund på udvalgte fødevarer med henblik på at forstå deres betydning for forekomst og overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier. Blandt aktiviteterne er:

  • Videreudvikling af nye teknikker som eksempelvis Sonosteam teknik (damp og ultralyd) og LSI- (Lenient Steam Injection) pasteurisering, som uden brug af kemikalier reducerer forekomsten af sygdomsfremkaldende bakterier på overflader af og i fødevarer. Anvendelse af ny skånende og kemikaliefri teknik vil være et led i at reducere omfanget af spredning af antibiotikaresistens og virulensfaktorer blandt bakterier på fødevarer uden at give afkald på den sensoriske kvalitet.
  • Hurtigere og mere præcis diagnose ved brug af molekylærbiologiske metoder vil kunne nedsætte behovet for det bredspektrede antibiotika og dermed forhindre dannelsen af resistente bakteriestammer. Hvorvidt en infektion skyldes en resistent organisme kan også afgøres ved med molekylærbiologiske metoder at kigge efter bestemte resistensgener.

Ny EU-lovgivning kræver en forstærket indsats mod spredning af resistens i hele kæden fra jord til bord. Fødevare producerende SMV’er, enten primærproducenter eller producenter længere fremme i kæden har hverken ekspertise eller den fornødne økonomi til selv at efterleve de omfattende dokumentationskrav til ny teknik som videnskaben kræver. Der er med andre ord behov for en målrettet videnskabeligt baseret rådgivning og udviklingsarbejde på området.

Dansk erhvervslivs konkurrenceevne på alle områder, der vedrører fødevareproduktion vil blive søgt optimeret. GTS-institutterne er her den selvfølgelige videnbank og værdifulde rådgiver og formidler af den viden som genereres af forskningsinstitutterne.