Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed

Senest opdateret d. 22/8-2016
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Carsten Damgaard
Afdelingsleder, Forskning og udvikling

DBI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse baseret på digitale værktøjer og ekspertsystemer, der gør det nemt for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder at projektere brandsikkerhed og at indarbejde krav til brandsikkerhed i digitale bygningsinformationsmodeller (BIM).

Formålet er at bidrage til at øge byggeriets produktivitet og digitalisering, hvilket er i fokus for såvel virksomheder som organisationer og myndigheder. I dag er de projekterende virksomheder ofte nødt til at inddrage dyr og tidskrævende ekstern ekspertviden. Serviceydelsen kan desuden erstatte en stor del af de omstændelige, manuelle arbejdsgange ved projektering af brandsikring.

Den ny serviceydelse fjerner samtidig en barriere for brug af digitale bygningsmodeller. Den vil – ud over at styrke konkurrenceevnen hos de projekterende virksomheder – også understøtte produktiviteten både i de udførende byggevirksomheder og hos de offentlige myndigheder via lettere sagsgange ved myndighedsgodkendelse af byggeri.

Derudover vil den nye serviceydelse lette og understøtte arbejdet med brandprojektering i forbindelse med øget anvendelse af bæredygtige byggevarer samt mere avancerede materialer, konstruktioner og arkitektur.

Serviceydelsen har tre målsætninger:
• Digitalisering af præskriptive regler og andre tekniske forskrifter.
• Aktiv brug af præskriptive regler og tekniske forskrifter i BIM.
• Projektering i BIM af bygningers kritiske zoner ved brand.

Udvikling af den ny serviceydelse forudsætter omfattende erfaring med brandprojektering, brandkrav og brandtekniske beregninger, som er kernekompetencer på DBI i kombination med de datalogiske kompetencer, som findes hos DBI’s samarbejdspartnere.

Som GTS-institut er det en oplagt opgave for DBI at påtage sig udviklingen af sådanne værktøjer og efterfølgende at stille dem til rådighed for danske virksomheder.

Budget:
2016: 1.800.000 kr.
2017: 1.800.000 kr.
2018: 1.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Nemmere projektering af brandsikkerhed