Bevægelsesfrihed i skyen

Senest opdateret d. 26/3-2012
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Jakob I. Pagter
Områdechef, Software Technology

Cloud computing repræsenter et enormt samfundmæssigt og forretningsmæssigt potentiale, men en række problemer i relation til placering og udveksling af data (eksempelvis persondataloven eller ”lock-in”), gør at en mange typer af løsninger ikke umiddelbart kan flyttes ”i skyen”. Igennem en række cases udvikles viden om hvordan sådanne problemer håndteres, og denne viden stilles til rådighed igennem rådgivning og softwarekomponenter som gør denne viden lettilgængelig.

Bevægelsesfrihed i skyen
Institut: Alexandra Instituttet A/S
Kontaktperson: Jakob I. Pagter
 
Ny viden og serviceydelser
Den aktivitet har fokus på at udvikle viden om og serviceydelser der kan hjælpe danske virksomheder med problemer relateret til udveksling og placering af data (og applikationer) internt hos og imellem forskellige cloud-leverandører. Dette er traditionelt en meget udfordrende problemstilling, og inkluderer ting som fysisk/logisk placering af data (fx relevant ifht. personfølsomme oplysninger), håndtering af store datamængder (fx ifbm data mining), håndtering af netværksforsinkelser i inter-cloud-løsninger og bedre migration (flytning fra en cloud-leverandør til en anden) mellem forskellige cloud-leverandører (herunder cloud-brokering).
De udviklede ydelser falder i to grupper. Viden materialiseret som rådgivningsydelser, og software.
Denne aktivitet vil resultere i en overvægt at rådgivningsydelser, men der vil også i relevant omfang blive udviklet software som kan bruges som byggeklodser ifbm. løsninger af (nogle af) ovenstående problemer. Ydelserne vil inkludere:

 • Placering af data: Hvordan placeres data i skyen? Hvornår er det vigtigt?  Hvordan flytter man store datamængder ind og ud af skyen? Hvordan kan man få vished for at deres placering er begrænset til forskellige fysiske og/eller logiske lokationer? Hvordan man beskytte sig hvis man ikke kan opnå denne vished?
 • Store datamængder: Hvordan flytter man store datamængder ind og ud af skyen? Hvordan arbejder man på dem i skyen?
 • Inter-cloud: Hvor placerer man data som forskellige cloud-løsninger skal have adgang til? Hvordan sikrer man formater som gør at data kan flyttes?
 • Migration og brokering: Hvordan flytter man data fra en cloud-løsning til en anden? Hvordan finder man den bedste løsning (ifht. pris/kvalitet)? Hvordan sikrer man sig at man faktisk kan anvende den?

Centrale aktiviteter
Denne aktivitet vil i høj grad være drevet af cases med fokus på konkrete løsninger anvendt på konkrete mainstream cloud-platforme (AWS, Eucalyptus, Azure, …). Fokus vil være på Infrastructure-as-a-Service og Platform-as-a-Service (da det ikke i samme omfang er teknisk muligt at påvirke Software-as-a-Service løsninger)[1]. Disse cases skal teknisk gå i dybden med de enkelte løsninger, og efterfølgende skal der udtrækkes mere generelt anvendelig viden.
Der er behov for at gennemføre cases som udspænder de forskellige problemstillinger som ønskes studeret. Dette kunne fx være:

 • Placering af data: Case med fokus på ”cloud bursting” fra private cloud til public cloud, og i forbindelse med dette styring af hvilke dele som holdes i den private cloud. Dette vil blive suppleret med studier af i hvilket omfang (juridisk og forretningsmæssigt) og hvordan teknikker til sikring af fortrolighed (fx kryptering) kan gøre det muligt at slække på lokationskrav.
  Et eksempel på dette er cloud-bursting, hvor en løsning som er hostet lokalt (på traditionel vis), flytter ud i skyen i situationer med spidsbelastning. I denne situation, vil der ofte være typer af data som ikke kan flyttes i skyen mens andre typer af data godt kan.
 • Store datamængder: Case med fokus på data-mining i cloud, og hvordan man sikrer at algoritmerne har ”tilstrækkelig adgang” til de data der skal regnes på, således at det at løsningen kører i skyen ikke giver anledning til problematiske flaskehalse.
  Et eksempel er data-mining, hvor løsninger som virker fint i en lokalt hostet udgave, ikke skalerer til en cloud-baseret løsning med meget større volumen.
 • Inter-cloud: Case med fokus på løsning som kontinuert kræver udveksling af data imellem separate cloud-løsninger. Det kan være en løsning som integrerer forskellige uafhængige løsninger, eller en sammenhængende løsning som er afhængig af beregninger der foregår på forskellige cloud-platforme. Der vil blive arbejdet med forståelse og håndtering af performance og netværkslatens tilknyttet løsninger på forskellige cloud-platforme.
  Et eksempel på dette er forskellige teknologier til at sikre redundans (og dermed tab af data), online trading-systemer, eller realtidssystemer.
 • Migration og brokering: Case med fokus en eller flere virksomheder som ønsker dynamisk at kunne flytte deres cloud-løsning mellem forskellige leverandører, for til stadighed at optimere pris og kvalitet.

De forskellige cases vil blive suppleret med studier af international state-of-the-art, og den etablerede viden vil blive generaliseret til generelle videns- og softwareydelser.
Der vil desuden være fokus på vidensspredning af den etablerede viden igennem fagpresse, konferencer mv., og desuden forventes det løbende at kunne bidrage med videnskabelige publikationer fra aktiviteten.
Rationale for indsatsen
Cloud computing er et af de mest omtalte it-fænomener gennem de sidste år, fordi det på en gang gør det muligt for it-forbrugende virksomheder at være særdeles kosteffektive og samtidigt besidde stor forretningsmæssig agilitet.
Cloud computing repræsenterer dog også en række svære udfordringer, en række af hvilke er knyttet til placering og udveksling af data. Et centralt eksempel på disse udfordringer er lovgivning som stiller krav til datas geografiske placering (fx persondataloven og bogføringsloven). Et andet eksempel er det forhold at udviklingen i båndbredde ikke nær følger med udviklingen indenfor processor- og lagerkraft; derfor kan mulighederne for dataudveksling ikke følge med den mængde data der kan gemmes og behandles, hvorfor cloud computing kan repræsentere en udfordring ifbm store datamængder.
Disse svære udfordringer gør at et stort samfundsmæssigt potentiale for brug af cloud computing ikke frigives. Målet med denne aktivitet er at bidrage til løsningen af disse svære problemer, og derigennem muliggøre nye innovative cloud-anvendelser i Danmark, anvendelser som – i visse tilfælde – vil kunne eksporteres.
De udviklede kompetencer og ydelser forventes efterspurgt af virksomheder som laver cloud-løsninger, dvs. i høj grad virksomheder som lever af it-udvikling og -drift, fordi det vil gøre dem i stand til at levere nye typer forretningsmæssige løsninger baseret på cloud computing. Det kunne fx være til slutkunder som ønsker at placere personfølsomme data i skyen (herunder det offentlige). Generelt forventes cloud computing at overtage en større og større del af it-drift, og slutkunderne vil derfor falde indenfor mange forskellige sektorer, med det fællestræk at ovennævnte problemer gør det svært for dem at høste det fylde udbytte af ”skyens” potentiale.
Relaterede projekter

 • Denne aktivitet knytter an til to af Alexandra Instituttets aktivitetsplaner for perioden 2010-2012, nemlig ”Internet-of-things” og ”Massive Data”. I begge tilfælde ”står” denne aktivitet ”på skuldrene” af de forrige.

Mulige samarbejdspartnere
Aarhus Universitet (Datalogisk Institut), DTU Informatik, IT Universitetet København

[1] Se NISTs definitioner her: http://www.nist.gov/itl/csd/cloud-102511.cfm

 

5 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Niki Nicolas Grigoriou
Mandag d. 23/4-12 kl. 12:23

Projektet virker meget interessant og relevant - specielt mhp. samfundsmæssige og juridiske aspekter omkring borgerens (og virksomheders) rettigheder i forhold til data i skyen - og data og kommunikation som går over landegrænser.

Arne Jørgensen
Mandag d. 23/4-12 kl. 21:33

Cloud teknologi er stadig i sin vorden men denne teknologi vil i en moden form løse en lang række traditionelle udfrodringer omkring sikkerhed og drifteffektivitet

TorbenMunkholm
Onsdag d. 25/4-12 kl. 11:01

En super interessant projekt.
For at vi for alvor kan udnytte Skyens potentiale er vi nød til at have styr på hvordan vi manipulerer og placerer følsomme data i Skyen.
Jeg ser meget frem til udkommet af dette projekt - specielt ift. nye forretningsmuligheder.

Mvh.
Torben Munkholm
Senior Program Manager og entrepreneur
Accelerace Management

RFID-spec
Torsdag d. 31/5-12 kl. 13:53

cloud computing og open data give SME en fordel de vil sige det giver Danmark en eksport fordel, fordi der i Danmark er mange SME.
Med Cloude computing får også SME virksomheder mulighed for at få adgang til de store datamængder fordi egen lagerkapacitet så ikke er en barriere.

MVH
RFID-specialisten

Rita Westergaard

sorenduus
Fredag d. 8/6-12 kl. 12:59

Med dette projekt har vi mulighed for at udvikle og tilbyde et væld af intelligente e-Government løsninger, og vil samtidigt kunne få hul på en række tilsyneladende barrierer, som f.eks. udnyttelse af cloud compouting i skoler, i sundhedsvæsenet, deling af data på tværs af landegrænser og ikke mindst udvikling af intelligente apps ovenpå åbne, offentlige data.
Glimrende forslag!

Søren Duus Østergaard
lektor, e-Government IT-Universitetet
Senior eGovernment advisor