BigScience.dk – Innovation og forretningsmuligheder for leverandørindustrien til stor-skala forskningsinfrastrukturer

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør

BigScience.dk – Innovation og forretningsmuligheder for danske Big Science leverandører. Brobygning mellem danske virksomheder og stor-skala forskningsinfrastrukturer som CERN, ESA og MAX V med et dansk vækstpotentiale på flere 100 mio. kr.

Formålet med aktiviteten er at understøtte erhvervslivets interaktion med de store forskningsfaciliteter med henblik på at skabe øget omsætning, såvel som at styrke danske virksomheders innovationspotentiale i den globale konkurrence.

Big Science-markedet er et kompliceret og potentielt lukrativt eksportmarked for varer og tjenesteydelser til konstruktion og drift af forskningsinfrastrukturer i størrelsesordenen 250-300 mia. kr. årligt på verdensplan. BigScience.dk’s indsats siden etableringen i 2010 har resulteret i et netværk af 260 danske virksomheder med interesse for Big Science-markedet hvoraf ca. 40 virksomheder leverer regelmæssigt for mere end 100 mio. kr./år til markedet.

BigScience.dk er et centralt og synligt bindeled mellem danske virksomheder og de større europæiske forskningsinfrastrukturer. Gennem den foregående aktivitet har BigScience.dk udviklet en helt central styrkeposition på europæisk plan, som førende ILO (Industrial Liaison Officer) organisation. Dette arbejde kulminerede i februar 2018 med værtsrollen (sammen med SFU) i forbindelse med det første Big Science Business Forum event nogensinde, som blev afholdt i København med involvering af 18 Big Science og affilierede organisationer. Industrikonferencen tiltrak 530 europæiske industrivirksomheder, heraf 60 danske, og med mere end 1000 deltagere fik sat Danmark på landkortet som et ”hot-spot” for industrielle leverancer til Big Science-markedet. Det kommende aktivitetsforslag skal udnytte denne nationale førerposition til at skabe yderligere værdi og innovation i danske virksomheder.

Nøgleord

48 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Søren Merit (CEO, IPU)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:00

BigScience sekretariatet yder et værdifuldt arbejde, som vi bør fastholde og udvikle yderligere til fordel for danske high tech virksomheder

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:59

Kære Søren Merit

Tak for din opbakning til BigScience.dk’s arbejde og aktivitetsforslag. Vi er glade for at det er lykkedes IPU at bringe deres kompetencer i spil i forhold til ESO opgaver og vi håber på at kunne bistå jer i fremtiden, sådan at I kan få flere spændende opgaver i hus. Tillykke i øvrigt med den flotte omtale af jeres ESO projekt i Ingeniøren tidligere på ugen (https://ing.dk/artikel/tungen-lige-munden-danske-ingenioerer-renser-spej...), som minder os at der er plads for danske leverandører på Big Science markedet. De fleste har dog fortsat brug for hjælp fra os til at komme ind ad døren.
Mvh
Mikkel Agerbæk

Daniel Minzari (Senior Ingeniør, IPU)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:39

Kære Mikkel,

Det er os der takker, for jeres bistand ved arbejdet med at vinde opgaven var højt værdsat . Herudover kan også knyttes en note om at vi, hos flere udenlandske parter, har hørt stor ros om det danske Big Science sekretariats proaktive arbejde, som andre lande kigger misundeligt efter.

Med venlig hilsen
Daniel Minzari

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 18:32

Kære Daniel Minzari

Tak for din uddybning vedrørende vores gode ry hos udenlandske parter. Det er vi glade for at høre. Vi har gennem flere år arbejdet proaktivt i forhold til at udvikle nye kontakter hos Big Science organisationer, men også deres leverandører i andre lande. En god kendskab til relevante samarbejdspartnere i andre lande er en vigtig parameter, hvis Danmark skal hente flere og større Big Science opgaver hjem, så tak fordi du bragte denne kommentar.
mvh
Mikkel Agerbæk

Ib Gosmer (CEO, Necas A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:27

Big Science markedet er stort, hightech og administrativt kompleks at navigere i for danske SMV’er som vores.
BigScience.dk’s indsat er nødvendig for at hjælpe virksomheder med tage hul på markedet, bl.a. ved at skabe personlige kontakter indenfor Big Science organisationerne. Det er også en stor hjælp at kunne få rådgivning om de administrative krav til udbud/kontrakter som ellers kan skræmme mange mindre firmaer væk. Det gælder især i en periode som nu, hvor der er godt gang i ordrebogen hos mange danske virksomheder og det dermed er nemmere at få opgaver i industrisegmentet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 18:30

Kære Ib Gosmer

Den travlhed hos danske virksomheder, som du peger på, er noget vi har godt kunne mærke siden starten af 2017. Hvis vi skal have en dansk Big Science industri, er det derfor enormt vigtigt at mindske indgangsbarrierer til markedet så meget som muligt for danske virksomheder. Det er noget BigScience.dk kontinuerligt arbejder på, bl.a. gennem vores funktion som Industrial Liaison Officers til Big Science organisationerne, hvor vi forsøger at påvirke deres industripolitik og gøre dem opmærksomme på at de skal gøre sig mere attraktive overfor mulige industrielle leverandører, hvis de skal have kvalificeret virksomheder til at bygge deres maskiner og instrumenter. Tak for din kommentar og din opbakning.
mvh
Mikkel Agerbæk

Mikael Bay Hansen (Sekretariatschef, Dansk Metal)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:22

Godt arbejde leveret af Big Science, der har resulteret i flotte ordrer til danske virksomheder. Vigtigt at dette arbejde kan fortsætte, så dansk virksomheder får fingrene i flere ordrer på højeste niveau.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:08

Kære Mikael
Jeg er glad for opbakningen fra Dansk Metal. Udover de direkte effekter på beskæftigelse og innovation tilknyttet danske virksomheders aktiviteter på Big Science markedet er der jo også et væsentligt perspektiv med uddannelser og kompetenceudvikling, både for ingeniører og for Metal’s medlemsgrupper.
mvh
Mikkel

Vidar G. Skrindo (Manager, CloudMaps IVS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 23:35

CloudMaps IVS ønsker at realisere EMP Motoren som beskrevet i patentet
https://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2017/152/09239152.pdf

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:57

Kære Vidar

BigScience faciliteter er ofte firstmovers på ny teknologi og er også parate til at hjælpe udviklingen af teknologien på vej hvis de mener den har potentiale. BigScience.dk arbejder med at hjælpe danske virksomheder med at etablere kontakter til faciliteterne hvor vi ser muligheder for et sådan frugtbart samarbejde. Vores eksperter vil se nærmere på dit patent og hvis vi finder relevante samarbejdspartnere vil vi forsøge at etablere kontakter.

Mvh
Mikkel

Jacob Hougaard (Salgs- og forretningsudvikling, Triplecut A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:17

Vi vil gerne give vores fulde opbakning til BigScience sekretariatets arbejde, som vi har nydt godt af i snart mange år med gode kontakter og opgaver til CERN og andre organisationer. Vi oplever, at BigScience medarbejderne har et usædvanligt stærkt netværk indenfor de forskellige organisationer og når vi beder om hjælp i konkrete sager eller råd og vejledning, så får vi altid højt kvalificeret tilbagemelding, der kan bruges operationelt.
Den position, som BigScience sekretariatet har opnået i branchen gennem sit målrettede arbejde er helt uvurderlig for smv'er som os (Triplecut er en spåntagende maskinfabrik) og giver os mulighed for, at få vore kompetencer frem i forreste række.
Det aktuelle aktivitetsforslag vurderer vi, som værende særdeles stærkt og helt i tråd med de forrige års arbejde. Kontinuitet i sekretariatets arbejde er vigtigt og vi kan kun give vores fulde opbakning til forslagets ordlyd og forslag til aktiviteter.

Med venlig hilsen
Triplecut A/S

Jacob Hougaard

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:09

Kære Jacob Hougaard
Som du påpeger, har vi i mange år arbejdet på at opbygge et stærk netværk hos Big Science organisationer, da vi ved, hvor svært og tidskrævende det er for især SMV’er, til at finde frem til de rigtige personer i disse store organisationer. Vi er meget glade for din store opbakning til vores aktivitetsforslag og med din tilfredshed med vores serviceniveauet.
Mvh
Mikkel

Robert Feidenhansl (Managing Director, European XFEL)
Mandag d. 21/5-18 kl. 12:55

Det er et meget spændende forslag. Som direktør for European XFEL kan jeg se gode perspektiver i forslaget og hvordan det kan hjælpe os til at komme i tættere kontakt med danske industrielle brugere. Vi har haft et glimrende samarbejde, som jeg håber kan fortsætte med det nye forslag. mvh Robert

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:19

Kære Robert,
Tak for opbakningen. Vi er glade for samarbejdet med European XFEL og har opbygget et godt forhold til centrale personer inden for især innovation. Som en næsten lokal facilitet i Hamburg, er der gode muligheder for danske virksomheder til sammen med XFEL at udvikle nye løsninger inden for fx røntgenteknik og data-håndtering/-behandling, som måske kan udmønte sig i R&D samarbejder i løbet af de kommende år.
Mvh
Mikkel

Thorkil Lorentzen (Armiga A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:55

Hos os bakker vi selvfølgelig op omkring BigScience sekretariatets arbejde. Vi oplever stor velvilje og hjælpsomhed, når vi henvender os - hvad enten det drejer sig om helt praktiske detaljer eller mere strategiske overvejelser. Gennem medarbejdernes omfattende netværk har vi fået etableret kontakt til relevante kontaktpersoner hos CERN og øvrige organisationer. Som mindre maskinfabrik nyder vi godt af al den assistance vi kan få, når vi bevæger os ind i nye forretningsområder.
Vi ser derfor positivt på de nye forslag og ser frem til de fremtidige aktiviteter.
M.v.h.
Thorkil

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:20

Kære Torkild,
Mange tak for de rosende ord og jeg er glad for at medarbejderne i BigScience.dk har kunnet hjælpe jer videre. Det er ikke let at være en mindre maskinfabrik i selskab med de store forskningsfaciliteter, men vi kan kun kippe med flaget over at I har præsteret at slå igennem hos CERN.
Mvh
Mikkel

Christian Jensen (Managing Director, INTERTEC A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:01

Hos Intertec har vi fået god støtte og adgang til BigScience organisationer rundt omkring i Europa takket være sekretariatets arbejde og netværk. Jeg oplever både stor paratviden om hvad der foregår i de enkelte BigScience organisationer samt stor villighed til at søge oplysninger når mine spørgsmål går udover det kendte. Derudover er sekratariatets medlemmer rigtig gode til at formidle kontakt imellem de forskellige danske virksomheder der har interesse eller kompetencer til at arbejde indenfor BigScience og netop samarbejde mellem danske virksomheder anser jeg som en vigtig nøgle til at vi kan positionere os og vinde kontrakter indenfor dette segment. Vi ser frem til mange positive fremtidige aktiviteter.
Mvh
Christian

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:20

Kære Christian,
Tak for opbakningen. INTERTEC er en utrolig spændende virksomhed, der for alvor har forstået at gøre sig til en spiller på servicedelen af Big Science markedet med fokus på CERN og forhåbentlig i fremtiden også på ESS. Vi hjælper jer gerne fremadrettet med at skabe nye forretningsmuligheder på relevante Big Science faciliteter, herunder at koble jer sammen med de rigtige firmaer og personer i DK og udlandet.
Mvh
Mikkel

Kent Petersen (salgschef, Horsens Spån Teknik )
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:38

Horsens Spån Teknik har nu arbejdet med CERN i 7 år, hvor vi modtager mange mindre ordre på spåntagende bearbejdning, dette var aldrig lykkes uden hjælp fra Big science, da forretningsgangen er en del forskellig fra vores andre kunder.
Vi er blevet hjulpet til leads fra komponentbygger, som lever til Big Science. Et forretnings område, vi har store forventninger til.
Alt dette hjulpet godt på vej af konferencer arrangeret af Big Science, især BSBF.
Vi ser frem til et forsat godt samarbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:21

Kære Kent,
I fortjener først og fremmest respekt for at formå at fastholde CERN som fast kunde gennem 7 år -det lader sig kun gøre hvis man leverer kvalitet og overholder aftalerne. Jeres virksomhed repræsenterer et godt eksempel på en type virksomhed, som vi har flere af i netværket: Big Science markedet repræsenterer en kontinuert, men lille del af den samlede forretning. I kan ikke allokere salgspersoner til at forstå markedet i detalje, men I har formået at tage imod den hjælp BigScience.dk har kunnet tilbyde jer, og har vundet jeres kontrakter. Vi håber I på lignende vis kan blive en stabil leverandør til andre Big Science faciliteter, fx ESS.
Mvh
Mikkel

Jakob Nørgaard (Senior Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:16

FORCE Technology har selv medvirket ved igangsættelsen af BigScience, og har siden kunnet iagttage hvordan initiativet bare har vundet momentum. BigScience virker som katalysator for BigScience aktiviteter i Danmark ved at stimulere interessen i danske virksomheder og formidle værdifuld information om interessante udbud. Netværksskabelsen til nøglepersoner i potentielle partnervirksomheder og hos udbudsgiver er vigtig for at vurdere de forretningsmuligheder der åbner sig, en indsigt som også rækker ud over den information der følger de formelle udbud. I sidste ende styrker det danske virksomheders muligheder på det internationale Big Science marked.

Vi ser frem til fortsat at have BigScience kontoret som sparringspartner ved vurderingen af Big Science udbud og under tilbudsgivning.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:21

Kære Jakob,
Tak for opbakningen, der også tjener til at vise, at GTS også er ”kunder” hos BigScience.dk og kan drage nytte af vores arbejde. På flere områder kan GTS (og vidensmiljøerne i bredere forstand) levere unikke løsninger og produkter til Big Science markedet, og det kan såmænd være, at der er meget mere at komme efter på det område i fremtiden.
Mvh
Mikkel

Loic Moreau (Sales & Marketing Director, Danisense)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:57

Within Danisense's strategy to enter the reseach centers market which is new for us, we are closely working with BigScience.dk for few months now. Thanks to this collaboration we are accelerating our learning curve by avoiding mistakes (tender process rules) and also by having access to the right people in the customer's organizations. We were able to identify projects (we won our first one with CERN last december) much faster and the BSBF conference really helped us to be known in this market. Without your organization and support it would take us 2 to 3 years to achieve the same results. Thank you.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:22

Dear Loic,
Thank you for the testimonial on how a new-comer to the Big Science market experiences our help. And congratulations on the CERN contract! We hope for many more to come.
Best regards
Mikkel

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:22

BigScience.dk er blevet en stærk og vigtig institution, som så absolut bør fortsætte. Der er nu opbygget gode ILO relationer til de store forskningsanlæg, og en lang række danske virksomheder bringes i spil til perspektivrige opgaver i højteknologiske innovationsnetværk. Jeg har den største tillid til, at BigScience.dk vil fortsætte deres overordentligt gode og engagerede arbejde i årene fremover.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:22

Kære Richard,
Vi har været utrolig glade for, at DI fra starten har kunnet se både nytten i det arbejde vi har gjort i BigScience.dk, men også det hårde slid, det har været at opbygge stærke links til faciliteter og internationale aktører. Tak for opbakningen!
Mvh
Mikkel

Søren Pape Møller (Centerleder, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:58

BigScience gruppen har igennem en årrække ydet en stor indsats for at samle, modne og udbygge BS netværket af værdi for både leverandører, BS faciliteterne og det danske samfund. Omend netværket er velfungerende er der efter min formening ingen tvivl om at en fortsættelse af BigScience samarbejdet, også i fremtiden, er vigtigt for fortsat og endda øget dansk udbytte af investeringerne i BS faciliteterne. Det er vigtigt for leverandørerne, også af hensyn til senere leverancer udenfor BS faciliteterne. Og endelig også af en vis betydning for os som dansk MediumScience forskningsfaciliteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:23

Kære Søren,
Tak for opbakningen og den løbende sparring om udviklingen af BigScience.dk. Med din ledelse af ASTRID-II og involvering i ESS giver du ofte væsentligt input til, hvordan verden ser ud fra en Big Science facilitet.
Mvh
Mikkel

Lars Ostenfeld Riemann (Executive Director, Ramboll)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:38

Jeg mener, helt klart der er et kæmpe potentiale for danske virksomheder i et blive mere involveret i Big Science projekter. Men det kræver at nogen hjælper med at skabe forbindelserne mellem køber og sælger. I Rambøll havde aldrig budt på E-ELT projektet for ESO hvis ikke vi var blevet gjort opmærksomme på projekt muligheden af Big Science DK. I øvrigt vil jeg også rose den afholdte Big Science konference i København, hvor det nok for første gang blev tydeligt hvor mange kunder der er i markedet og hvor stort markedet er. Jeg kan varmt anbefale at fortsætte Big Science DK.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:23

Kære Lars,
Tak for de rosende ord – og din påskyndelse af BSBF konferencen tidligere på året. Jeres deltagelse understreger bredden af medlemsvirksomheder i BigScience.dk netværket og vi er glade for, at vi også har kunnet hjælpe jer undervejs til at vinde krævende opgaver på Big Science markedet.
Mvh
Mikkel

Heinrich Jacobsen (Salgschef, Prodan)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:26

Hos Prodan bakker vi op omkring BigScience sekretariatets arbejde. Vi får alt den hjælp vi har behov for når vi henvender os - hvad enten det drejer sig om helt praktiske detaljer eller besøg ved nogen af de steder vi har været med på besøg ved. Prodan har gennem BigSciences medarbejders netværk fået nye kontakt til nye kontaktpersoner hos CERN og øvrige organisationer.
Prodan ser positivt på de nye forslag og ser frem til de fremtidige aktiviteter.
Mvh Heinrich Jacobsen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:03

Kære Heinrich Jacobsen
Tak for din opbakning til BigScience.dk’s arbejde. Det rart at få bekræftet at selv en erfaren leverandør til Big Science markedet som Prodan kan stadigvæk få gavn af vores aktiviteter bl.a. for at udbygge jeres netværk hos Big Science organisationer. Vi har også været glade for jeres villighed til at dele erfaring og gode råd med andre virksomheder i netværket, det skal I have ros for.
Mvh
Mikkel

Thanh Lam (Global Sales Manager, EV Metalværk A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:34

Vi bakker op omkring det super godt stykke arbejde BigScience har udført ifm. BSBF18 og generelt i dagligdagen. Der ydes support og der arrangeres fornuftige antal af relevante aktiviteter målrettet BigScience institutioner.
EV Metalværk ser nye forretningsmuligheder indenfor BigScience området, og bakker derfor op omkring fremtidige aktiviteter fra BigScience. for på denne måde at etablere relationer til de mange BigScience institutioner.

Med venlig hilsen
Thanh Lam

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:04

Kære Thanh Lam
Godt at høre at du ser positivt på antallet og kvaliteten af BigScience.dk’s arrangementer. BSBF18 industrikonferencen har været en stor øjenåbner for en del af de danske deltagere mht. til både størrelsen af Big Science markedet og bredden af efterspørgslen, så vi håber at endnu flere vi deltage næste gang arrangementet afholdes, forhåbentlig allerede i 2020.
Mvh
Mikkel

Anders Unnervik (CERN)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:01

The mission of CERN’s Procurement and Industrial Services group is to procure all supplies and services for the Organization, meeting the specified and contractual requirements at the lowest possible overall cost, while achieving balanced industrial return for the CERN Member States. In order to help us to fulfil our mission, each Member State appoints an Industrial Liaison Officer (ILO) i.e. a representative of the CERN Member state responsible, inter alia, for ensuring the proper contacts and flow of information between CERN and the firms in the Member state concerned.
With 30 Member States (incl. the Associate Member States) it is impossible for us to know all potential suppliers in all countries. It therefore goes without saying that an efficient ILO function is essential for us to achieve a balanced industrial return for the CERN Member States. The Danish Big Science Secretariat meets all requirements that we have on such an efficient ILO function. The Secretariat regularly organizes meetings and events (at CERN or in Denmark) allowing CERN personnel to find new potential Danish suppliers. The Secretariat also advises firms on how to deal with Big Science organizations like CERN.
The set-up of the Danish Big Science Secretariat has even been used as inspiration for other CERN Member States when they wanted to improve their own ILO function, testimony to the Danish Big Science Secretariat’s standing among other ILOs.
Keep up the good work!

Anders Unnervik
Head of Procurement
CERN

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:05

Dear Anders Unnervik,
Thank you very much for pointing out the important role of the Industrial Liaison Officers in building connections and relaying information between CERN and its member states. We are very pleased that the close collaboration between BigScience.dk and CERN’s procurement and technical staff has had a notable effect on the Danish industrial return over the last several years. Your point about the setup of the BigScience.dk is also an important one: having the ILO roles for several Big Science organisations centralized in the BigScience.dk framework makes the ILO work much more efficient and provides invaluable possibilities to share information regarding how these organisations work. BigScience.dk has been proactive in sharing knowledge with other European ILO offices and will continue to do so in the future in order to stimulate and improve the industrial participation on the Big Science market at the European level.
Best regards
Mikkel

Henning Nielsen (Uddannelseschef, Københavns Erhvervsakademi)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:19

KEA har haft stor glæde af samarbejdet med BigScience med Juliette Forneris som den primære kontakt. Det lykkedes at få den første KEA studerende i praktik på CERN i foråret 2018. Det var Lucas Vammen Kistrup der under sin uddannelse som elinstallatør, fik muligheden for at indgå i et internationalt team i løsningen af en spændende opgave. Lucas fik her en oplevelse for livet, og er nu blevet et eksempel på hvilke spændende veje en akademiuddannelse kan føre til. Det er således også blot starten på den vifte af muligheder som BigScience kan tilføre vores studerende i KEA. Vi håber på at få flere studerende af sted til CERN, og senere også til BigScience sites i Lund. Der er mange positive effekter af samarbejdet mellem BigScience og KEA. Det øger bl.a. attraktiviteten af vores uddannelser, og kan blive medvirkende til at flere vil vælge en praksisnær uddannelsesvej. Samtidigt giver det mulighed for kobling af viden/ innovation til undervisningen i KEA. Det er endvidere med til at eksponere “applied science” som et vigtigt forretningsområde, hvor der er mange muligheder for danske virksomheder i ind-og udland.

Vi glæder os til at fortsætte vores gode samarbejde, og se hvor langt vi kan nå sammen!

Med venlig hilsen

Henning Nielsen
Uddannelseschef, elinstallatør- og energiteknolog uddannelserne
KEA

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:31

Kære Henning Nielsen
BigScience.dk’s medarbejdere er utrolige glade for at samarbejdet med KEA og CERN om at øge antallet af danske praktikanter ved CERN har allerede fået sin første succeshistorie med Lucas’ praktikophold på CERN. Vi skal have flere dygtige teknikere fra KEA, men også maskinmestre, ingeniører osv. fra andre danske uddannelsesinstitutioner til at forstå at CERN, ESS og de andre Big Science faciliteter er arbejdssteder som kræver en masse dygtige teknikker og ingeniører, ikke kun partikelfysikker, fusionsforskere og astronomer. Danmarks medlemskabet af flere Big Science organisationer giver mulighed for danske studerende til at komme i praktik og blive eksponeret til en fascinerende verden i en international atmosfære. Dette vil på sigt gavne de danske leverandører til Big Science markedet, som vil få adgang til bedre kvalificeret arbejdskraft med kendskab til og netværk i Big Science organisationerne.
Vi vil dermed gerne kvittere for KEAs store engagement på dette område som har skabt øget opmærksomhed på uddannelsesmuligheder indenfor Big Science markedet.
Mvh
Mikkel

Charles Mangeot (Senior R&D Engineer, Noliac A/S, part of CTS Corp.)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:04

Det er temmelig svært for små virksomheder som os at komme i kontakt med større organisationer som CERN og ESO, finde rundt i deres forskellige indkøbsprocedurer og finde de rigtige partnere når større opgaver skal løses. Det kræver også en langsigtede indsats, og BigScience.dk har flere gange kunnet hjælpe os med det.
Ved BSBF 2018 så jeg flere muligheder for at anvende vores teknologi og jeg ser frem til den næste BSBF, måske med en lidt større fokus på de "prime contractors", der tit er uundgåelige adgangspunkter til Big Science marked.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:31

Kære Charles Mangeot
Rigtig interessant pointe du laver i forhold til fokus på ”prime contractors”. De er nemlig indgangen til markedet for mange virksomheder og BigScience.dk har derfor arbejdet for at udvikle et stærkt netværk hos Big Science prime contractors. Vi vil dog meget gerne se på hvordan vores strategi på området kan finpudses og målrettes de forskellige behov vi ser fra medlemmer af netværket. Så tak for et godt input til vores kommende aktivitetsplan.
Mvh
Mikkel

Bo Ulsøe (Direktør, Blunico A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:32

BigScience.dk yder en stor og vigtig indsats ifm. etabling af kontakt til bl.a. CERN, ESS, etc. og hjælper dermed danske SMV'er ind på eksportmarkederne. Indsats er med til promovere kenskaben til dansk industri i Big Science markedet, men også til omkring liggende industrier.
Vi håber og tror på et forsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Bo Ulsøe

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:32

Kære Bo Ulsøe
Dejligt at høre at BigScience.dk’s indsats også har haft en spin-off effekt i forhold til promovering af de danske kompetencer på markeder nærslægtede Big Science markedet. Som medlem af BigScience.dk’s advisory board har du bragt mange gode diskussioner på bordet og har haft gode inputs til forbedringer af vores indsats. Tak for det og for din opbakning.
Mvh
Mikkel

Brian Axbøg (Senior Systems Designer, Recab AB)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:32

Recab bakker i høj grad op om det vigtige arbejde BigSience.dk udfører samt de nye tiltag og håber på endnu mere samarbejde i fremtiden.
BigScience.dk har igennem tiden hjulpet os med at komme de store forskningsinfrastrukturer nærmere, der ellers har været svært område for mindre virksomheder - og i den forbindelse vil vi gerne lige give et ekstra ”thumbs-up” for det fantastiske arbejde med planlægningen af næste tur til CERN, som vi er meget spændte på.

Venlig Hilsen
PVA Brian Ulskov Sørensen / Brian Axbøg

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:22

Kære Brian

Vi sætter pris på Recabs opbakning til BigScience.dk’s arbejde og vi håber Denmark@CERN eventet i juni kan være en katalysator for at starte en forretning med CERN. Held og lykke med det.
Mvh
Mikkel

Ian Francis (Managing Director, VACPRO ApS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:48

BigScience has proved to be a valuable partner for VACPRO having partnered alongside us on many vacuum projects within the EU BigScience markets. We have been very satisfied with their support and help and would definitely recommend other companies or organisations to utilise their skills and ability to find the right people within the right markets. Their help has also been invaluable to us with regards to the approval processes and contract requirements on these kind of large projects. I sincerely hope that they will continue to find and support many other companies in Denmark for future BigScience projects.

Kind regards, Ian Francis.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:23

Dear Ian Francis
Good to hear that the BigScience.dk staff has provided valuable support to VACPRO both in terms of contacts and administrative processes. Thank you for your positive feedback.

Best regards
Mikkel

Mirko Menninga (Head of Supplr, Procurement & Logistics Division, European Spallation Source ERIC)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:06

BigScience Dk is a reliable and valued partner and the work done is contributing to an improvement in the market for research facilities. Such activities help to increase companies' understanding of big science organisations and their needs and they help big science organisations to understand the market better. A result of this is increased competition, which is vital for big science organisations.
Best regards,
Mirko Menninga

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:24

Dear Mirko Menninga

Thank you for your comment. ESS is a very important partner for the Danish Big Science community including BigScience.dk and we are looking forward to continuing cooperation with you to make sure that ESS has a reliable and competent supplier base among Danish companies.

Best regards
Mikkel