BigScience.dk - Fremme af dansk erhvervslivs udbytte fra ESS og andre større internationale forskningsinfrastrukturer

Senest opdateret d. 1/5-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør

Indsatsområdet vil skabe bedre vækst- og eksportmuligheder for danske virksomheder gennem større succes med at vinde kontrakter på det internationale Big Science-marked. Herunder fremme dansk eksport til European Spallation Source (ESS) i tråd med den danske ESS-strategi.

Formålet er at skabe øget omsætning og styrket innovation i dansk erhvervsliv gennem leverancer til og udviklingsmuligheder ved de internationale forskningsinfrastrukturer kaldet Big Science Organizations (BSO). Danmark bidrager årligt med ca. 435 mio. kr. i medlemskaber til BSO. Forslaget fremmer dansk erhvervslivs udbytte fra BSO med særlig fokus på nærmarkedet ESS. De to primære målgrupper er leverandører, allerede aktive på markedet, og virksomheder med unikke kompetencer/produkter. Danske virksomheders ordreværdi skal løftes til 180 mio. kr./årligt fra 2025, ca. en fordobling fra det nuværende niveau. Indsatsen har fire aktivitetsområder:

  1. Øge kendskabet til Big Science-markedet hos virksomhederne 
  2. Promovere virksomhederne for BSO
  3. Øge virksomhedernes tekniske og administrative kompetencer på Big Science-markedet
  4. Gøre Big Science-markedet mere attraktivt for virksomhederne

76 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Keld Lamberth (CEO, H F Jensen A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 15:16

Som producent af robuste sensorer udviklet til kundernes behov, mener vi at der burde være mulighed for at vi kan levere til Big Science markedet. Det er ikke muligt for os som mindre virksomhed selv at afsøge mulighederne, men I samarbejde med Teknologisk Institut og DTU, har vi fået større kendskab til området.
Vi har deltaget i konferencerne hos TI og DTU og selv præsenteret vores produkter for deltagerne, samt fået kontakt til flere andre danske virksomheder, der leverer til Big Science. Vi har også haft besøg af netværkskoordinatoren fra TI, og fremvist vores produkter og faciliteter. Alt i alt er vi meget tilfredse med at deltage i BigScience netværket.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:45

Kære Keld

Tak for dine fine kommentarer. Vi er glade for at I som en mindre virksomhed finder vores indsats nyttig, da netop mindre og mellemstore virksomheder er en særlig målgruppe for vores indsats i BigScience.dk.

Det er en stor hjælp at I har deltaget i vores konferencer og webinarer og har taget jer tid til at få besøg af vores netværkskoordinator. Det gør det alt andet lige nemmere for os at afsøge relevante muligheder, hvor jeres sensorteknologi kan passe ind.

Naturligvis kan ESS som nærmarked i Lund, Sverige, måske være en oplagt mulighed men også øvrige faciliteter kan meget vel være interessante for jer.

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med dig og H F Jensen A/S.

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Johnny Jakobsen (PhD, Simat)
Lørdag d. 9/5-20 kl. 21:27

Hej sidder som ejer af en lille virksomhed og Big-Science markedet virker interessant og BigScience.dk gør en kæmpe indsats for at hjælpe danske virksomheder ind og i gang på dette marked. Et ønske herfra er et øget fokus på at hjælpe mindre virksomheders adgang til Big Science-markedet og derved gøre det nemmere for dem. Denne opgave bør være en prioritet for BigScience.dk og det er godt at se at det er nævnt i forslaget

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:45

Kære Johnny

Det glæder mig meget at du synes vi er på rette spor med et stærkt fokus på at hjælpe de mindre virksomheder ind på Big Science-markedet.

Selvom markedet er kompliceret er der ofte efterspørgsel efter niche-kompetencer fra de mindre virksomheder enten direkte til faciliteterne eller som underleverandører.

Og netop satsning på niche-kompetencer er et område vi gerne vil styrke med vores forslag, da danske virksomheder her har meget at tilbyde og fordi andre faktorer end prisen i højere grad kan spille en rolle.

Vi ser frem til at hjælpe jer ind på det spændende og potentielt indbringende Big Science marked.

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mikael Bay Hansen (Sekretariatschef, Dansk Metal)
Mandag d. 11/5-20 kl. 12:15

Industriens leverancer til forskningsfaciliteterne er en god vej til innovation, kompetenceopbygning og teknologioverførsel. Det er et interessant marked, hvor værditilvæksten er høj og der stadig er potentiale for flere beskæftigede. Men markedet er svært at komme ind på uden den rigtige vejledning og her leverer Big Science en fantastisk indsats. Det er vigtigt, at denne indsats fortsætter til gavn for danske virksomheder og lønmodtagere.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:42

Kære Mikael
Tak for støtten fra Dansk Metal, det er vigtigt for os at I ser potentialet for flere beskæftigede indenfor Big Science området, hvor mange arbejder med bearbejdning i industrien.
Betydningen af det beskæftigelsesfremmende element i forslaget er ikke blevet mindre i den nuværende situation og det lægger os meget på sinde at vi kan bidrage til at øge efterspørgslen efter arbejdskraft.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

René Bang Madsen (Head of Science Unit, Polyteknik AS)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:43

For en SMV i Danmark kan det være svært at opbygge et netværk med faciliteter der ligger udenfor Danmark, og her bidrager BigScience.dk med et unikt kendskab til hvor det vil give mening at fokusere sin salgsindsats. BigScience.dk har ofte, igennem deres ILO repræsentanter, en dybere forståelse af hvad de forskellige faciliteter efterspørger, og kan derfor bedre videregive information til faciliteterne omkring mulige bydere i Danmark. Vi ser et potentiale for vækst i denne sektor, og vi har selv oplevet en fremgang af opgaver inden for big science området.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:42

Kære René
Rollen som Industrial Liaison Officer (ILO) er en stor del af arbejdet i BigScience.dk og vi er glade for at det er værdsat hos virksomhederne.
Vi håber og tror på at vi kan styrke ILO-rollen de kommende år bl.a. gennem internationalt samarbejde med ILO fra andre lande og via arbejdet for at fremme læring og best practise indenfor indkøbsprocesser hos faciliteterne, så det bliver nemmere at være leverandør.
Dette er noget som især kan komme de mindre og mellemstore virksomheder til gavn.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mirko Menninga (Head of Supply, Procurement and Logistics Division, European Spallation Source ERIC)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:49

BigScience.dk is part of our ILO network and an important part in our collaboration with Industry. This collaboration enables us to find competent suppliers and the regular feedbak is used for developing the ESS procurement rules and processes.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:43

Dear Mirko
Thank you for your comments!
We are looking forward to strengthen our collaboration with European Spallation Source (ESS) the coming years which is one of our top priorities.
As a neighboring market, ESS in Lund, Sweden, is obviously of significant interest for the Danish industries among which there are already a number of suppliers to ESS and we are very focused on identifying new potential suppliers with relevant niche competencies.
We are happy due to our active ILO role at ESS to assist with further developing the ESS procurement rules and processes for the benefit of both ESS and the suppliers.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Thanh Lam (Salgschef, EV Metalværk A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:55

Som 100% dansk producent, leverandør og teknisk sparringspartner til mange forskelligeartede BtB, OEM og slutkunder på fittings og ventiler m.m. (både enkeltstående produkter og løsninger), ser vi at BigScience er et rigtigt godt potentielt område for os som dansk virksomhed at komme i betragtning. Vi har været medlem af BigScience DK siden 2017 og har været meget glade for den support og sparring der er for at fremme samarbejdet hos for forskellige relevante institutioner som CERN, ESS mv.
Vi kunne jo ønske os at der arbejdes mere på at få mere politisk fokus på at hjælpe danske SMVer til at komme tættere på disse institutioner.
Ser frem til et fortsat godt samarbejde med BigScience.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:47

Kære Thanh
Netop de mindre og mellemstore virksomheder er prioriteret i vores forslag og jeg er rigtig glad for at du understreger vigtigheden af det.
Vi vil gerne arbejde hårdt på de faciliteter hvor danske virksomheder kan få størst udbytte af indsatsen og for såvel CERN som ESS har vi planlagt industridage i 2021 hvor virksomhederne kan møde indkøbsansvarlige og teknikere og få en snak med dem.
Vi håber meget at I vil deltage i disse og andre arrangementer der er planlagt samt fortsætte med at bruge os til support og sparring.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:08

Et vigtigt indsatsområde for danske SMVer!
Som Europas eneste guldcertificerede erhvervs- og innovationsklynge inden for forsvar, rum og sikkerhed ser CenSec store muligheder for at støtte indsatsområdet ved at involvere endnu flere virksomheder, som mangler kendskab til Big Science-markedet. Det gælder især vedr. kompetenceudvikling inden for Big Science-området og dermed forøgede muligheder for danske virksomheder for at få nye markedsandele, vækst og arbejdspladser.
Såfremt indsatsområdet bevilges, vil CenSec tilbyde et tæt samarbejde med BigScience.dk for at geare og videreudvikle kompetence- og markedsområdet og dermed være med til at placere Danmark som en stærk international Big Science-nation.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 14:47

Kære Klaus
Vi ser meget frem til tættere samarbejde med CenSec med henblik på at fremme adgangen til Big Science-markedet for virksomheder indenfor forsvar, rum og sikkerhed.
Der er mange fælles interesser mellem Censec og BigScience.dk som vi kan initiere og fremme gennem f.eks. innovationsprojekter, netværksmøder og konferencer, match making og kompetenceudvikling.
Gennem samarbejde kan vi styrke eksporten og skabe flere arbejdspladser, hvilket lægger os meget på sinde.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Hans Ole Olsen (Owner , EuroConsult)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:52

Som ny startet virksomhed er det yderste interessant. Fremme af dansk erhvervslivs udbytte fra ESS og andre større internationale forskningsinfrastrukturer er ekstremt vigtigt. Det er nødvendigt med fokuseret assistance til dansk erhvervsliv, så der skabes muligheder for at hjembringe kontraktvolumen på 100 mio. kr. pr. år fra ESS. Det er meget svær for SMVer, at komme igennem til systemer som ESS Lund. Teknologisk Institut og DTU har alle forudsætninger for gennemførelse af indsatsområdet. Det er vigtig, at øvrige GTS’er også viser et engagement.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 07:58

Kære Hans
Jeg er glad for at du nævner vigtigheden af ESS, da det som nærmarked i Lund, Sverige har høj prioritet for os. Vi tror på at danske virksomheder, ikke mindst SMVer, har gode muligheder for kontrakter med ESS hvad enten vi taler eksisterende leverandører eller nye potentielle leverandører.
For såvel ESS som de øvrige faciliteter er der en række barrierer for virksomhederne og dem kan vores arbejde som Industrial Liaison Officers være med til at overvinde grundet vores kendskab til regler, procedurer, forretningsmuligheder samt det personlige netværk med teknikere og indkøbsansvarlige.
Jeg er helt enig i at det er nødvendigt med et tæt samarbejde med øvrige GTS’er som vi har haft hidtil og det ønsker vi naturligvis at fortsætte med, herunder med FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Bioneer og DFM.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Anders Wulff (Adm. direktør, SUBRA Detectors ApS)
Søndag d. 24/5-20 kl. 23:25

BSO-markedet er særdeles interessant for nye SMV’er der udvikler højteknologiløsninger, men også et svært marked at analysere mht. specifikke kommercielle muligheder og begrænsninger.
SUBRA Detectors udvikler ny dansk detektorteknologi til BSO-markedet, med hovedfokus på neutronspredningsfaciliteter, som ESS, og samarbejdet med BigScience.dk har allerede været særdeles vigtig for os mht. markedsafklaring, produktløsninger og fremtidig efterspørgsel. For en udviklings SMV er netop den fortsatte adgang til BigScience.dk’s unikke indsigt i de forskellige faciliteters kravspecifikationer og teknologiniveau, særdeles vigtig for en effektiv potentiel adgang til BSO-markedet. Vi ser derfor frem til et fortsat produktivt samarbejde med BigSicence.dk.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 07:59

Kære Anders
Vi hjælper meget gerne til med at analysere markedet for specifikke muligheder for den enkelte virksomhed samt hvilke begrænsninger der måtte være.
Faktisk har vi netop afholdt et webinar om dette for vores medlemmer ” Virksomhedens strategi på Big Science markedet”. Du finder webinaret på https://vimeo.com/manage/415425839/general. Ligeledes kan du finde webinarer som belyser forretningsmulighederne på faciliteterne ESS, CERN og ESO her http://bigscience.dk/nyheder/webinarserie-online/ og der er også en generel introduktion til Big Science markedet.
Efter at have set et webinar er du altid meget velkommen til en opfølgende konsultation med den ansvarlige for det pågældende webinar.
Venlig hilsen

Mikkel Agerbæk

Daniel Minzari (IPU)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:07

Markedet for Big Science er diffust og udvikler sig kontinuerligt, hvilket gør det utrolig vanskeligt at overskue og holde sig opmærksom på muligheder. Bigscience.dk har gjort en flot indsats med at centralisere information og kommunikere mulighederne for danske virksomheder. Dette har vi i IPU været utrolig glade for, og har værdsat at drage nytte af den viden og kendskab til de respektive segmenter som netværkets ILO'er stiller til rådighed. Vi er overbeviste om at netværkets arbejde har været en vigtig faktor ved danske virksomheders engagement inden for Big Science, og håber at initiativet fortsætter fremover!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:29

Kære Daniel,
Tak for støtten!
Der er en række barrierer på Big Science markedet som kræver en særlig indsats bl.a. gennem arbejdet som Industrial Liaison officers (ILO) hvilket er en vigtig opgave for os. Til gengæld, trænger man gennem disse barrierer og får sin første ordre så er det en god reference at have på andre områder og samtidig følges den første ordre erfaringsmæssigt ofte af flere til samme facilitet.
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med IPU.

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

joergen RHEINLAENDER (Salgs- og udviklingsdirektør, InnospeXion ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:58

Bigscience har en meget væsentlig opgave i fht at koble industriel F&U med mere langsigtet forskning. Ved at følge og være del af de aktiviteter BigScience formidler og varetager, har mange danske virksomheder med niche-ekspertise mulighed for at være "med på vognen", og derigennem bå¨de levere nationalt som internationalt. Af den grund følger vi aktiviteterne tæt, og deltager i det som ligger inden for vores særlige komptenceområde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:51

Kære Jørgen
Der er stort eksportpotentiale i at afdække og engagere danske industrielle nichekompetencer og produkter som matcher specifikke behov hos de fælles europæiske forskningsfaciliteter. Her er InnospeXion et godt eksempel og vi glæder os til en fortsat god og målrettet dialog med jer.
Ikke mindst omkring ESS som nærmer sig driftsfasen kan der være muligheder, men gennem vores ILO-arbejde holder vi skarpt øje med alle de faciliteter vi arbejder med.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Kirsten Dinesen (Direktør, FrontPage Public Relations ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:27

Frontpage er en nichevirksomhed på Big Science markedet, med vores højt specialiserede viden om formidling af teknologi. Gennem BigScience.dk er vi blevet gjort opmærksom på flere relevante udbud fra de europæiske fælles forskningsfaciliteter, hvor vi kan bygge på vores specielle kompetencer og gode referencer indenfor bl.a. kommunikationsservice for teknologiorienterede kunder. Derfor kan vi varmt støtte en fortsættelse af BigScience.dk.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:07

Kære Kirsten
Forskningsfaciliteterne på Big Science markedet har mange forskellige leverandørbehov og en del af disse knytter sig til den daglige drift og vedligehold, herunder også administrative opgaver indenfor f.eks. IT, HR og kommunikation.
Derfor er det godt at se at en virksomhed som FrontPage Public Relations er aktiv i Big Science markedet, hvor der de seneste måneder har været udbudt flere opgaver som knytter sig til jeres segment.
Vi ønsker at bidrage til at flere danske virksomheder ser mulighederne i Big Science markedet i en tid hvor det er vigtigt at styrke dansk eksport og beskæftigelse. Derfor vil vi gøre alt hvad vi kan for at relevante opgaver bliver gjort synlige for de virksomheder, der matcher de specifikke behov også inden for kommunikation og PR.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Rasmus Larsen (Prorektor, DTU)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 06:04

BigScience.dk spiller en vigtig rolle for DTU, og det er da også derfor at BigScience.dk er en del af DTU’s planer for udnyttelsen af ESS i Lund. DTU har selvfølgelig først og fremmest en forskningsmæssig interesse i de store forskningsfacliliteter, men der er samtidig interessante arbejdspladser for vore studerende, både direkte og ved ansættelse i de mange virksomheder, der leverer udstyr og rådgivning til faciliteterne. Og samtidig er det vigtigt for DTU at vi kan være sikre på at finde kvalificerede leverandører til vore egen behov.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:09

Kære Rasmus
Det er afgørende at Danmark udnytter potentialet ved etableringen af ESS i Lund, både det forskningsmæssige og det erhvervsmæssige potentiale. Såvel industriel eksport til ESS og ESS som arbejdsplads for dansk arbejdskraft - hvad enten vi taler om højtuddannede ingeniører eller højt kvalificeret faguddannet arbejdskraft - er afgørende for BigScience.dk.
Vi skal effektivt udnytte at vi nu får en stor europæisk forskningsfacilitet som nærmarked og vi er særdeles glade for at samarbejdet med DTU gennem 10 år i BigScience.dk giver den bedst mulige platform for dette.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Ib Gosmer (CEO, Necas A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:31

Necas er producent af elektronikprodukter til bl.a. kritisk infrastruktur, sikkerhedssystemer og flyindustrien. Vi blev i 2010 opmærksom på, at mange af disse kompetencer kunne anvendes i BigScience markedet. Det er stort og komplekst marked der er spredt i mange lande og det ville være umuligt for en SMV som Necas at finde vej til de store forretningsmuligheder der ligger i dette marked uden en "håndholdt" og dedikeret assistance fra BigScience.dk som i dag udgør en betydende del af vores forretning.
BigScience løser en meget nødvendig opgave i forbindelse med at sikre at danske virksomheder kommer ind på et interessant og udviklende marked som samtidig er med at øge returkoefficienten af det danske bidrag til disse institutioner.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:10

Kære Ib
Jeg er utrolig glad for at høre at Necas har haft gavn af samarbejdet med BigScience.dk som hjælp til at navigere i Big Science markedet.
Det personlige kontaktnet via Industrial Liaison officer-arbejdet ind i de store og komplekse organisationer samtidig med vores kendskab til de danske industrielle kompetencer og nicher skal være et væsentligt omdrejningspunkt for at øge den danske eksport.
Derfor er det oplagt fortsat at prioritere dette arbejde som har været en grundsten i vores aktiviteter gennem snart 10 år. Vi ser meget frem til at samarbejde med Necas omkring de spændende kontraktmuligheder ved de europæiske forskningsfaciliteter.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Peter Møller (Ejer, Weissenborn A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:23

Weissenborn A/S har været med i Big Science siden 2013, hvor vi modtog den første ordre fra Cern, siden har Weissenborn fremstillet mange spændende opgaver til Cern, som også er besøgt under Danish Company day. Senest har jeg besøgt ESS, hvor jeg havde muligheden for, at præsentere virksomheden over for relevante indkøber, samt få en forståelse for deres behov og organisation. Jeg har store forventninger til, at kunne udnytte den erfaring fra Cern projekter til leverancer til ESS. Den Danske Big Science organisation er meget behjælpelig med, at henvise til konkrete projekter, især når vi gennem årene har drøftet virksomhedens kompetencer, så er henvisningerne også meget konkrete. Tak for samarbejdet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:11

Kære Peter
Dit indlæg beskriver rigtig godt et af de karatertræk der er ved Big Science markedet: Har man først fået den første ordre fører den ofte flere med sig. Og her har vores industridage ved CERN og ESS heldigvis kunne bidrage positivt og vi ønsker også at afholde dem fremover baseret på de gode erfaringer, der har været hidtil.
Netop det at I allerede har leveret til CERN er en blåstempling af jeres arbejde og bør alt andet lige gøre det nemmere at komme i betragtning som leverandør til andre faciliteter, herunder ESS.
Vi vil med glæde arbejde for at dette kommer til at ske for jer og ser frem til en fortsat god og spændende dialog om dette.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Torben Ekvall (CEO, Mark & Wedell A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:52

Mark & Wedell er en Mekanisk / Elektrisk Ingeniørvirksomhed med egen produktionsfaciliteter. Vi søger og er eksperter i speciel opgaver (blandt andet superconducting current leads) som man ofte kun finder i Big Science verdenen og her er BigScience.dk en unik ”gateway” ind på dette marked. Vi benytter BigScience.dk enten for at pleje eksisterende kunderelationer, for at opdyrke nye markeder eller for at netværke i ind og udland. Mark & Wedell har leveret til Big Science verdenen i 20+ år og har stor gavn og fornøjelse af samarbejdet med BigScience.dk.

Mvh Torben Ekvall

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:25

Kære Torben
Mark & Wedell er et af de bedste eksempler på hvorledes en virksomhed træffer et strategisk valg om at gå ind i Big Science markedet og over en årrække bygger en solid omsætning op til segmentet.
Vi er glade og stolte over at vi har haft mulighed for at assistere jer med den udvikling og ser frem til at facilitere jeres adgang til markedet fremover, måske ikke mindst set i lyset af de nye muligheder der opstår med etableringen af ESS.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Anders Unnervik (Head of Procurement and Industrial Services, CERN)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:47

To build its accelerators and detectors, CERN develops cutting-edge technology in various domains (e.g. superconductivity, microelectronics, cryogenics, big data and ultra-high vacuum) and almost half of its annual budget of 1.2 billion CHF returns to industry through procurement for a wide range of goods and services. As an Intergovernmental Organization, CERN has established its own procurement rules which comply with the principles of transparency and impartiality while aiming to achieve a balanced industrial return for all its Member States. To achieve such a balanced industrial return the Organization depends on a network of Industrial Liaison Officers (ILOs), who are appointed by CERN's Member States to facilitate the flow of communication between CERN and its suppliers. ILOs provide advice on the opportunities available for doing business with CERN and support firms in their countries. BigScience.dk is the Danish ILO at CERN and a highly efficient key member of CERN’s ILO network. BigScience.dk regularly helps us to identify potential Danish suppliers which has helped us to continually increase the industrial return to Denmark. In addition BigScience.dk has often taken a leading role in various procurement-related initiatives, such as the setting-up of CERN’s ILO Forum and the Big Science for Business Forum.
Best regards
Anders Unnervik

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:25

Dear Anders
The collaboration with CERN through our ILO-representatives has been exemplary due to your very efficient handling of the processes for industrial contacts and identification of suppliers. As you mention this has led to numerous contracts for Danish suppliers.
I would like to point out the excellent experiences we have working with CERN on visits of Danish companies to your premises. Here the companies have ample opportunities to speak with procurement officers and the technical staff in order to match demand with suppliers’ competencies which has been very valuable and an activity we certainly hope to continue.
Moreover: With the first Big Science Business Forum (BSBF) held in Copenhagen 2018 we were able to gather both companies and the facilities and we intend to play a very active role in future BSBF as this is a forum which highly benefits the companies.
Likewise, the international collaboration in CERNs ILO-forum is of high value and an activity which we appreciate.
We look forward to continuing our collaboration and work with CERN.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Christian Jensen (Administrerende Direktør, B&S France (del af Intertec gruppen))
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:04

B&S France og Bruun & Sorensen Suisse er aktive på CERN siden 1978, i udførende løbende montage- og vedligeholdelses opgaver samt som projektledere på specifike montage opgaver når disse udbydes. Vi er derudover aktive på CEA med projektledelse og montage af Cryomoduler til ESS. Vort samarbejde med Big Science DK er en vigtig del af vor forretningsudvikling idet vi får præcis og kompetent hjælp til leads for nye projekter samt vigtige kontakter til forsknings institutter. Derudover har Big Science DK´s store netværk hjulpet os til at finde relevante danske industrielle partnere når opgavens natur kræver dette. Vi er meget tilfredse med samarbejdet og ser frem til fortsat tæt kontakt, i særdeleshed omkring ESS og fremtidige opgaver på CERN.
Mvh Christian Jensen

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:26

Kære Christian
Jeg er glad for at vi kan bidrage til jeres forretningsudvikling via nye leads og vores kontakter på faciliteterne samt ved at identificere danske industrielle samarbejdspartnere.
ESS og CERN er begge højt prioriterede og det skal gerne fortsættes og styrkes fremover, det er en integreret del af vores forslag. Det glæder mig at I kan støtte op om denne prioritering.
Det er væsentligt for os at bruge ressourcerne der hvor det giver det optimale udbytte for dansk erhvervsliv og jeg håber vores forslag er et udtryk for dette.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

René Christensen (Group Quality and Development Manager, Alumeco A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:19

Som en af de største leverandører i Nordeuropa af ikke-jernholdige metaller til såvel danske som udenlandske aktører, ser vi os i Alumeco Group forpligtet til at tilbyde den metalforbrugende industri de bedst mulige produkter, herunder udvikling af nye løsninger.
Dette gøres blandt andet ved at følge med i udbuddene fra BigScience.dk om Big Science markedet, da disse udbud kan indebære specielle, tekniske udfordringer, der i et fremtidigt perspektiv kan løfte både vores samt vores kunders forretning.
I kraft af den hårde konkurrence i metalbranchen er indsatsen fra BigScience.dk af stor betydning, da den kontinuerlige opdatering af efterspørgslen på og behovet for innovative løsninger, gør det muligt for os at tilbyde vores kunder et værdiskabende samarbejde til gavn for både dem og os.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:58

Kære René
Vi er glade for at vi kan bidrage til at give Alumeco en konkurrencemæssig fordel i metalbranchen.
BigScience.dk var den første organisation af sin art i Europa til at fremme eksport på Big Science markedet men siden er andre kommet til og det er derfor nødvendigt at vi hele tiden skærper og fokusere vores indsats for vedblivende at kunne hjælpe danske virksomheder optimalt.
Det indebærer bl.a. at vi hele tiden sørger for at identificere udbud som er relevante for de danske virksomheders kompetencer og informerer målrettet om dem.
Vi håber og tror på at forslaget er et udtryk for en styrket fokusering og glæder os til fortsat godt samarbejde med Alumeco.
Venlig hilsen
Mikkel Agebæk.

David C. Albert (Vice President, COWI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:26

Big Science markedet kan være svært at navigere i da det ofte kræver et netværk ind i de enkelte organisationer for at skabe kendskab omkring en virksomheds kompetencer og virksomhedens relevans som leverandør. Samtidig er det et stor opgave at have overblik over de mange udbud der kommer fra Big science organisationerne og vide hvilke er relevante. BigScience.dk yder en stor hjælp til at overkomme disse barriere og med ESS i Lund som nyt nærmarked understreger det behovet for denne indsats.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:58

Kære David
Gennem vores rolle som Industrial Liaison Officers ved forskningsfaciliteterne har vi gennem årene oparbejdet dybt indsigt i de enkelte faciliteter og et stærkt netværk blandt indkøbsansvarlige, teknikere og beslutningstagere. Samtidig giver ILO-arbejdet også stor viden om regler og procedurer ved hver facilitet.
Det er vigtigt for os at dette arbejde er værdsat af de danske virksomheder da det udgør en betydelig del af vores indsats.
Når dette kombineres med et stort kendskab til de danske virksomheders kompetencer og specialer giver det mulighed for at fremme de danske leverandørers kontraktmuligheder ved faciliteterne.
Vi er meget glade for at COWI påskønner denne indsats og at I er aktive med at byde på de forskellige udbud.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jørgen Ole Kjær (CEO, Move Innovation Aps)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:42

Big Science markedet er et meget spændende marked, der ligger tæt op ad vores eksisterende forretning. Vi har siden 2009 leveret instrumenter og I-IOT løsninger til det globale high-end marked, men desværre er det endnu ikke lykkedes os at komme ind på selve Big Science markedet. Hvis vi ikke havde BigScience.dk, så ville vi være en af de danske virksomheder, der ikke ville forsøge at komme ind på dette marked, på trods af, at vores kompetenceprofil burde passe perfekt til dette marked.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:58

Kære Jørgen
Move Innovation Aps illustrerer godt hvilke barrierer der kan være på Big science markedet og at det ofte kræver en vedholdende indsats.
Omvendt giver det en blå stempling af jeres produkter og services når først I har fået den første ordre og samtidig leder den første ordre ofte til andre ordrer fra samme facilitet.
Vi vil meget gerne fortsætte med at arbejde for at jeres første ordre bliver en realitet så I kan komme igennem til Big science markedet som regelmæssig leverandør.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Brian Ulskov Sørensen (Managing Director, Recab)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:07

Recab udvikler og producerer Avancerede Industrielle Computer Systemer, og har været aktiv på BigScience markedet et par år, inden vi kom i kontakt med BigScience.dk. Samarbejdet med BigScience.dk har blandt andet betydet at vi har haft lettere ved at indsigt i flere nye internationale projekter, samt opnåelse af nye kontakter på andre faciliteter. Samarbejdet med BigScience.dk har generelt øget vores netværk, ikke kun i relation til nye faciliteter men også i relation til nye samarbejds partnere, og samlet set har dette gjort os opmærksom på flere og nye markedsmuligheder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:59

Kære Brian
Det er godt at høre at BigScience.dk har været med til at øge kendskabet til nye markedsmuligheder, det er jo en del af vores eksistensberettigelse.
Vi tror på at der i de kommende år kan være rigtig gode muligheder, ikke mindst i forhold til ESS nu når driftsfasen nærmer sig.
Vi planlægger fremover en række aktiviteter som skal være netværksskabende både i forhold til faciliteterne og i forhold til samarbejdspartnere og hovedleverandører. Det er f.eks. industridage med 1:1 møder, fælles udstillinger på messer og konferencer og match making i forhold til specifikke udbud.
Vi ser frem til at samarbejde med Recab omkring dette og takker for det gode samarbejde hidtil.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Christian Mammen (CEO, JJ X-Ray A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:17

BigScience har gennem årene været virkelig gode til at identificere og videreformidle konkrete leverancemuligheder. Dette arbejde udføres meget kompetent og professionelt af deres ILO-repræsentanter og øvrige tilknyttede eksperter. JJ X-Ray har i mere end 25 år leveret produkter og systemer til mange af Big Science faciliteterne, og har og har fået flere kontrakter i stand gennem indsatsen fra BigScience. Vi ser frem til fortsættelsen af BigScience aktiviteterne, så vi, og andre virksomheder, der leverer varer og ydelser til Big Science faciliteterne, kan fortsætte den flotte vækst.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:59

Kære Christian
Det har været en fornøjelse at samarbejde med JJ X-Ray og at kunne bidrage til at I har fået kontrakter med faciliteterne.
Målet for vores opgave er for så vidt simpel, nemlig at sikre flere ordre til danske virksomheder. Derfor er det en stor tilfredsstillelse når det lykkes. Det kræver en betydelig indsats af vores ILO-repræsentanter, da de hele tiden skal være meget skarpe på de faciliteter de er ansvarlige for så de kan sikre danske virksomheder optimalt udbytte.
Der ligger en betydelig viden bag som er opbygget i Bigscience.dk gennem snart 10 år og vi håber med vores nye forslag at vi også fremover kan stille den viden til rådighed for virksomhederne.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Leonardo Biagioni (Deputy CFO, European Joint Undertaking for ITER (F4E))
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:23

BigScience.Dk is covering since many years the Industry Liaison role between F4E and Danish industry for what concerns the ITER project. Their integrated approach in promoting several big science projects as a coherent set of opportunities (i.e. as a "market") has proven a very valuable model for both big science organisations and other ILOs. Indeed, BigScience.Dk has been since at least 10 years the role model for similar entities in several other EU countries, as it became more and more evident that in an increasingly competitive big science market coordination and cross-fertilization across different projects is not "nice to have" but essential to achieve significant value added.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:00

Dear Leonardo
I am happy that you point out our long standing commitment to cross-fertilization in an increasingly competitive Big Science Market.
It is truly exiting to assist identifying Danish suppliers to the ITER project and be part of this joint undertaking also by involving industrial resources.
While we may be a role model as you mention we are also aware that other countries are now using the same collaborative model and therefore it is a necessity for us to constantly develop and sharpen our focus, which I hope our new proposal reflects.
We are looking very much forward to have you as a speaker at our 10-year jubilee 2. September here at the Technological Institute, it will be a great opportunity for our companies to listen to you and have a dialogue on the opportunities.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Lars Jørgensen (Account manager, Blue Line A/S - IT for demanding environment)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:34

Vi har deltaget i flere af BigScience.Dk vellykket event og gjort brug af det meget kompetente team af medarbejdere der står bag. Vi følger de oplysninger om udbud der bliver sendt ud fra BigScience. Tak for jeres hjælp.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:00

Kære Lars
Jeg er glad for at I deltager aktivt i vores events og aktiviteter og vi satser på at de kommende år byder på mange flere målrettede aktiviteter som kan hjælpe danske virksomheder til at få ordre på de europæiske fælles forskningsfaciliteter.
Den første mulighed er BigScience.dk’s 10-års jubilæum 2. september her på Teknologisk Institut hvor danske virksomheders kontrakter fejres, du kan læse mere om dette her https://www.conferencemanager.dk/bigscience10
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk.

Martin Espelund Slot Hansen (Projektleder, Ollerup Maskinfabrik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 06:52

Vi har haft mulighed for at byde på en del forskellige projekter igennem BigScience.dk, og vi har da også modtaget ordre fra Cern. Vi ønsker selvfølgelig at udvide til andre, men det kan til tider være svært at komme igennem.
Vi prøver at deltage så meget det er muligt, og forhåbentlig bære det mere frugt en dag.
Foreløbig tak for at vi får muligheden til at være med.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:27

Kære Martin
Jeg er glad for at I har haft succes med at få ordre på CERN og at vi har kunnet hjælpe til.
Faciliteterne har forskellige procedure og måder at håndtere samarbejder med industrien på, men jeg er overbevist om at en vedholdende indsats også vil bære frugt i forhold til andre faciliteter, selvom jeg er helt klar over at det kan tage tid at få hul igennem. Dog bør det være en hjælp I allerede er ”blåstemplet” gennem samarbejdet med CERN.
ESS i Lund kan måske være oplagt at satse på, men vi vil selvfølgelig søge at spotte muligheder på alle faciliteter.
I øvrigt er det os der takker fordi I er aktive i netværket og benytter jer af det.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jan Busk (Business Development Manager, Vink Plast ApS.)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:19

Vink Plast ApS. producerer færdige komponenter i alle typer plastmaterialer ved spåntagende bearbejdning, sprøjtestøbning og vakuumformning. Vi meldte os ind i Big Science netværket med henblik på at få indsigt i mulighederne som underleverandør hos Cern. Netværket har vist sig at være særdeles effektivt i arbejdet med at skabe først kontakt og siden relationer mellem Vink Plast og en lang række afdelinger hos Cern. Allerede år 1 fik vi den første ordre, og siden har vi gennem diverse Big Science arrangmenter hos Cern fået udbygget vore kontakter. Cern er i dag en fast kunde. Vi havde slet ikke selv kunnet etablere kontakten uden et effektiv og professionelt arbejde fra Big Sciences side. Vi deltager løbende i givtige arrangementer fra deres side og oplever, at det er et af vore mest effektive netværk.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:27

Kære Jan
Jeres succes på CERN er et eksempel for mange andre virksomheder. I har været flittige med at udnytte de muligheder BigScience.dk kan skabe for at komme i kontakt med hovedleverandører til CERN samt med CERNS egne teknikere og indkøbsansvarlige.
Det er en stor tilfredsstillelse når det lykkes som i jeres tilfælde og vi satser stærkt på at de instrumenter vi har brugt sammen med jer skal videreføres og videreudvikles, det vil sige ikke mindst et aktivt ILO-arbejde kombineret med match making og målrettede netværksskabende arrangementer.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Henning Bach Christensen (Vice President Sales and Marketing, DANFYSIK A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:43

Danfysik A/S leverer magneter, strømforsyninger og turn-key acceleratorsystemer til det globale marked. Vi har fra starten været medlem af BigScience.dk og benyttet os af de muligheder for at være synlige overfor de store faciliteter i Europa. Der er i forslaget meget opmærksomhed på CERN, ESS og en stribe andre faciliteter i Europa. Man skal dog ikke overse det store, internationale marked, hvor der er brug for det samme udstyr og kompetencer som til de europæiske faciliteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:27

Kære Henning
I er særdeles dygtige til at være synlige og kender Big Science markedet til bunds. Vi har derfor stor gavn af samarbejdet med jer og glæder os til at fortsætte.
Du har en vigtig pointe i at vi har fokus på ikke mindst CERN og ESS men at det store internationale marked - også udover de europæiske faciliteter - ikke skal glemmes.
Her opfatter vi først og fremmest de europæiske faciliteter som døråbnere til at komme ind på andre markeder.
Samtidig er det vigtigt at nogle af vores aktiviteter vedblivende også giver adgang udover de europæiske faciliteter, fx samarbejde omkring fællesstande på internationale messer og konferencer.
Så vi vil i vores forslag støtte op omkring dine tanker og glæder os til at diskutere det nærmere.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk.

Finn Kjelstrup Pedersen (Områdechef, Alsform Værktøjsfabrik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:45

Alsform har været medlem af BigScience.dk i mindre end tre måneder, og vi har løbende fået tilsendt informationer om opgaver. Derudover har vi deltaget i flere interessante webinarer og ser frem til at de kan afløses af fysiske møder. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:28

Kære Finn
Det var med stor fornøjelse at vores folk besøgte jer på Als tidligere i år og fik et indtryk af jeres virksomhed, produkter, services og kompetencer. Det er et godt første skridt for at vi kan hjælpe jer ind på Big Science markedet.
Nu drejer det sig om at identificere de opgaver der passer optimalt til det I kan og jeres specielle kompetencer. Vi vil derfor målrettet arbejde på at holde jer orienterede om relevante udbud og indkøb samt bruge vores netværk på faciliteterne til at gøre dem opmærksomme på jer.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Poul Erik Porse (Direktør, Delektor Tech ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:18

Som en meget lille virksomhed med speciale indenfor stråleafskærmning er det meget interessant at blive medlem i et forum, hvor vi får muligheden at få adgang til et marked, som vi ellers har betragtet som udenfor rækkevidde. Det kunne jo også betyde, at vi desuden fik mere viden og erfaring indenfor specielle områder af vores niche.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:28

Kære Poul Erik
Mindre og mellemstore virksomheder har høj prioritet for os og det er muligt for virksomheder som jeres at komme ind på markedet, når I har en så stærk nichekompetence.
Samtidig peger du på noget meget vigtigt, nemlig at selve det at bevæge sig ind på Big science markedet kan betyde udvikling og innovation i jeres virksomhed – som igen kan stille jer stærkere på andre markeder.
Det er en positiv spiral vi meget gerne vil være med til at styrke og det bliver spændende at se hvor det fører hen.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Christian Jessen (Key Account Manager, Atea A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:38

Bigscience.dk har gennem de seneste par år videreformidlet nogle gode muligheder for os som firma, at byde på interessante projekter i Europa og verden. Dette er typisk projekter vi normalt ikke ville have adgang til, så det er fantastisk at få disse muligheder. Det er primært CERN projekter vi har haft mulighed for at byde på.
Derud over har vi deltaget i nogle interessante webinarer undervejs, som har givet et godt indblik i muligheder og kommende projekter rundt om i verden. Jeg håber at Bigscience fortsat vil bestå og hjælpe danske virksomheder, ved at videreformidle projekter ude i verden som modtager dansk støtte, og ser frem til det fortsat gode samarbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:28

Kære Christian
At kunne formidle muligheder og projekter på Big Science markedet til danske virksomheder samt hjælpe virksomhederne til at overkomme de barrierer der er på markedet, er vores kerneopgave. Jeg er derfor meget glad for at for at I finder indsatsen udbytterig.
Desuden er det godt at høre at vores webinarserie om danske virksomheders leverandørmuligheder til Big Science markedet har været nyttig. Det er nok et værktøj vi kommer til at bruge mere fremover, fx overvejer vi at tilbyde webinarer centreret omkring konkrete udbud.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Damir Ljubicic (CEO, Space Composite Structures DENMARK)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:42

Space Composite Structures DK leverer få-styks custom-built komponenter af kulfiberkomposit til rumfartsindustrien. Vi blev i starten af 2020 gjort opmærksom på mulighederne for at bruge vores kompetencer på Big Science markedet og har siden arbejdet på at få kontrakt med CERN. Hjælpen fra BigScience.dk har i den sammenhæng været nødvendig for at komme i dialog med de relevante tekniske personer fra CERN.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:29

Kære Damir
Vores arbejde som Industrial Liaison Officer på CERN samt på andre faciliteter giver det helt nødvendige kendskab til teknisk personale og indkøbsansvarlige. Uden ILO-arbejdet ville det være svært at forbedre virksomhedernes kontraktmuligheder.
Derfor har ILO-rollen også høj prioritet i vores forslag.
Vi tror på at I som nichevirksomhed har noget at tilbyde og derfor ser jeg frem til at vi fortsat kan styrke samspillet mellem jeres specielle kompetencer og produkter og vores kendskab til markedet og personer med henblik på at lande den første ordre på CERN og måske også på andre faciliteter.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Poul Zimmermann Nielsen (Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:16

Teknologisk Institut i deres forslag nævner specielt ESS og CERN som interessante Big Science organisationer for danske firmaer. Det er 100% korrekt. Men det er dog vigtigt ikke at glemme de muligheder der ligger i Big Science organisationen ESA - European Space Agency. Både på upstream siden, dvs som deltagelser og leverandør til ESA rumprogrammer, som på spin-off siden, dvs. benyttelse af innovative teknologier udviklet under ESA til løsninger i andre sektorer. Derudover er der mange muligheder i det kraftigt stigende antal satellitdata som er tilgængelige, også støttet af ESA. ESA BIC Denmark hjælper danske firmaer med at få adgang til spin-off fra ESA programmer og med brug af satellit data. Vi er klar til at samarbejde med og støtte op om Teknologisk Institut BigScience.dk om etableringen af et Big Science Center på Teknologisk Institut. God ide.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:29

Kære Poul
Du har helt ret i at vi ikke må overse de muligheder der ligger i ESA og i samarbejdet mellem ESA BIC Denmark og BigScience.dk. Det er faktisk rigtigt spændende med de muligheder der kan opstå ved at koble aktiviteterne hvor det er relevant.
Det gælder på såvel upstream som spin-off og den dialog deltager vi meget gerne i – Og heldigvis er den allerede godt i gang. Vi har et stor fælles mål i at styrke dansk erhvervsliv, en opgave som ikke er blevet mindre grundet den nuværende økonomiske krise forårsaget af covid-19.
Det bliver virkelig interessant at udvikle vores samarbejde til fælles bedste for erhvervslivet.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Martin Speiermann (BigScience.dk, WattsUp Power A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:01

Det forum, Teknologisk Institut, har skabt for danske SME-teknologi virksomheder igennem BigScience.dk er unikt også sætter fokus på de forretningsmuligheder der er for danske teknologi virksomheder i Europa. Der er en stor hjælp og skaber både en masse muligheder og kontakter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:29

Kære Martin
Vi arbejder hele tiden benhårdt på at finde plads i Big Science markedet for danske SMV som har særlige nichekompetencer, produkter og services. Det er ikke altid danske virksomheder kan konkurrere på store mængder til lavest mulige pris, men mange danske SMV kan noget unikt som sætter dem i en gunstig leverandørposition.
Derfor er SMV også en prioritering i vores forslag, fordi vi tror på at det er her vi i særlig grad kan hjælpe danske virksomheder. Ikke mindst ved at skaffe kontakter på faciliteterne og overvåge de muligheder der opstår for den enkelte virksomhed i vores netværk samt gøre den pågældende virksomhed opmærksom på det – Og ellers bistå med rådgivning og vejledning i udbudsprocessen når det er nødvendigt.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Lars Ostenfeld Riemann (Executive Director, Rambøll)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:57

Bigscience.dk har været afgørende for at danske virksomheder er blevet en del af det globale Big Science marked. Antallet af aktører og antallet af projekter i dette marked er relativt begrænset, men til gengæld er projekterne store og de tekniske udfordringer er med til at udvikle kompetencerne i de deltagende virksomheder. Det er altafgørende, at der fortsat kan skabes rammer for at netværke med kunder og kolleger, således at man kan opbygge personlige relationer og forstå, hvad der gør en relevant for dette marked.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:30

Kære Lars
I BigScience.dk nyder vi stor glæde af samarbejdet med en erfaren spiller på Big Science markedet som Rambøll.
Jeg er helt enig i at de personlige relationer betyder meget og vi agter fortsat at drive netværksdelen af vores arbejde fremad med industridage, medlemsarrangementer, fællesstande på messer og via ILO-arbejdet, hvor vi skaber de nødvendige kontakter til teknikere og indkøbere på de enkelte faciliteter.
Der er ingen tvivl om at det skal være en stor del af vores arbejde, også fremover.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Nicolai Tolstrup (Big Science Søgeresultater uundværlig, Kirkholm Maskiningeniører)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:00

Kirkholm Engineering laver avancerede beregninger af komponenter og konstruktioner til industrien.
I Kirkholm har vi fokus på også at finde niche-områder hvor vores kompetencer kan blive udnyttet og ikke mindst udfordret.
Vi har været med i Big Science.dk fra starten og det har været uundværligt i forhold til at forstå og arbejde med dette område.
Vi deltager i besøg, messer og er meget glade vi for den hjælp vi fået. Det at få hjælp med at vurderer hvilke opgaver man skal byde ind på er vigtigt,
, så man kan koncentrere sine kræfter de rigtige steder. Vi kigger i øjeblikket meget på det potentielle marked hos ESS og ITER, men som en mindre virksomhed er det svært at komme i dialog med de folk, der skal hyre os ind. Vi håber BigScience.dk kan hjælpe os med at få de rigtige forbindelser og udvikle vores forretning.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:30

Kære Nicolai
Tak for din beskrivelse af hvordan I fokuserer på ESS og ITER - og af hvordan I hidtil har haft nytte af BigScience.dk.
På såvel ESS som ITER har vi engagerede Industrial Liaison Officers som driver de personlige kontakter fremad og øger kendskabet til de danske leverandørvirksomheder begge steder og hos de rette personer. Jeg er helt enig, dette er alfa og omega for succes på dette marked.
Derfor er jeg også ganske fortrøstningsfuld med at det nok skal lykkes på et tidspunkt at få udviklet jeres forretning på de to faciliteter, selvom det kræver en vedholdende indsats.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

August Piper (CSO, Kapacitet A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:20

Vi / Kapacitet A/S ser muligheder som nicheleverandør til Big Science-markedet og som en mindre ingeniørvirksomhed, er vi meget afhængige af den gode sparring og samarbejdet med Big Science bl.a. vedr. identifikation af interessenterne i BS-markedet inden for vores speciale på mekanik og termisk design.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:16

Kære August
Netop det at I er en nichevirksomhed giver muligheder på Big Science markedet. Samtidig operer Kapacitet A/S i et område hvor forskerne ofte med fordel kan overlade arbejde til rådgivende ingeniører i stedet for selv at foreslå løsninger på felter hvor de ikke nødvendigvis har den største operative erfaring eller viden. Dette er nok et emne vi kan uddybe i samarbejde med jer, da der kan være brug for en diskussion heraf.
Vi har netop haft et par af vores folk på besøg hos jer og jeg ved at der er stor interesse for at bidrage til at udvikle jeres forretning, måske ikke mindst på ESS hvor vi meget gerne hjælper til med at skaffe de rigtige kontakter, så de lærer jer bedre at kende.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Carsten Jørgensen (Senior Vice President, Space, Terma A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:38

Terma bakker klart om omkring Big Science initiativet og har deltaget i DIBS konferencen ved flere lejligheder. Der er mange muligheder for dansk erhvervsliv indenfor programmer som ESO og Fusion for Energy og Bigscience.dj holder os ajour med projekternes udbud og behov.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:45

Kære Carsten (og Dan)
Tak for kommentaren og støtten til BigScience.dk. Dejligt i synes det giver værdi. Vi er glade for Termas engagement.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk