BigScience.dk - Fremme af dansk erhvervslivs udbytte fra ESS og andre større internationale forskningsinfrastrukturer

Senest opdateret d. 24/2-2022
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør

Indsatsområdet vil skabe bedre vækst- og eksportmuligheder for danske virksomheder gennem større succes med at vinde kontrakter på det internationale Big Science-marked. Herunder fremme dansk eksport til European Spallation Source (ESS) i tråd med den danske ESS-strategi.

BigScience.dk skal sikre en solid dansk eksport til Big Science-markedet, som vurderes til 250-300 mia. DKK årligt på globalt plan. Formålet med indsatsområdet er at skabe øget omsætning, styrket innovation og flere arbejdspladser i dansk erhvervsliv gennem leverancer til og udviklingsmuligheder ved større internationale forskningsinfrastrukturer, Big Science Organisations (BSO). Danmark bidrager årligt med ca. 435 mio. DKK i medlemskaber til BSO. Forslaget fremmer dansk erhvervslivs udbytte fra BSO med særlig fokus på nærmarkedet i relation til European Spallation Source (ESS) i Lund. De to primære målgrupper er leverandører, der allerede er aktive på markedet, og virksomheder med unikke kompetencer/produkter.
Danske virksomheders ordreværdi skal løftes til 180 mio. DKK/årligt fra 2025, ca. en fordobling fra det nuværende niveau. Heraf skal 100 mio. DKK/år komme fra ESS.
Indsatsen har fire aktivitetsområder: (1) Flere tilbud fra danske virksomheder; (2) Større efterspørgsel efter danske virksomheders tilbud; (3) Stærkere tilbud fra danske virksomheder; (4) Optimering af rammer for danske virksomheders tilbud.
I fortsættelsen af BigScience.dk i 2021-24 er der fokus på en række nye tiltag fx pipeline webinars, ESS uddannelseskoncept og Big Science Academy m.fl. som er listet i afsnit 5. Disse giver sammen med eksisterende tiltag svar på en analyse af væsentlige udfordringer for at nå returmålet for danske virksomheder.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

BigScience.dk - Fremme af dansk erhvervslivs udbytte fra ESS og andre større internationale forskningsinfrastrukturer

Indsatsområdet vil skabe bedre vækst- og eksportmuligheder for danske virksomheder via større succes med at vinde kontrakter på det internat. Big Science-marked samt fremme dansk eksport til European Spallation Source i tråd med den danske ESS-strategi.

Under temaerne Særlige Indsatser
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.