Biomarkører i behandling og lægemiddeludvikling

Senest opdateret d. 1/3-2013
Bioneer
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed & fødevarer
Kim Holmstrøm

I virksomheder inden for Life Science og større medicinalvirksomheder samt i hospitalssektoren er der behov for stadig mere avancerede biomarkøranalyser. Bioneer vil derfor udvikler metoder til at kunne analysere et større repertoire af biomarkører med udgangspunkt i kliniske relevante prøvetyper. De kommende aktiviteter skal effektivisere mulighederne for, at biomarkører med en forskningsbaseret indikation kan overføres og videreudvikles til aktuelle kliniske anvendelser og som grundlag for nye kommercielle diagnostiske produkter. Konkret vil Bioneer opbygge ny viden og udvikle ny teknologi for at finde bedre måder til at klassificere (segmentere) patienter med en given sygdom.Den nye teknologiske service som tilbydes virksomheder omfatter adgang til

  • biomarkøranalyser af patientrelevante, herunder vævsbiopsier, blod- og urinprøver.
  • nye metoder til analyser af enkeltceller, herunder billedbehandlingsmetoder.
  • nye teknikker til påvisning af specifikke (epi)genetiske forandringer med biomarkørpotentiale.
  • nye genetiske og proteinbaserede  in situ-analyser af enkeltceller

Hovedlinjerne i aktivitetsplanen er 

  • etablering af et translationelt biomarkør netværk mellem kliniske hospitalsenheder og biomarkør-assayudviklere med henblik på at implementere flere biomarkører i klinikken.
  • udvikling af generelle analysemetoder til påvisning af såkaldte epigenetiske forandringer i celler og deres relation til sygdomsudvikling
  • udvikling af ultrahurtig kromosomal in situ-hybridiseringsteknologi (FISH) til påvisning af kromosomforandringer
  • udvikling af teknologier til analyser af enkeltceller.